Drimble

Swichum Nieuws

Weerbericht Swichum | Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over swichum
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLeeuwarderNet | LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMiddelpuntSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumSint Jacobiparochie .nlGemeente Leeuwarden

29 januari 2019

09:57
Huis aan Huis Leeuwarden
'Zingen voor je leven Leeuwarden' verzorgt op zondagmiddag 3 februari een gratis toegankelijk concert in het kerkje van Swichum.

23 januari 2019

10:41
Omroep Leo | Leeuwarden
Op zondagmiddag 3 februari zingt het koor van Zingen voor je leven Leeuwarden in het kerkje van Swichum. Om 14.45 gaan de deuren open...

4 oktober 2018

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 3 oktober 2018) de volgende 32 bekendmakingen gepubliceerd: Beeldkwaliteitsplan en welstandsrichtlijne

2 oktober 2018

16:21
Liwwarders | Leeuwarden
(tekst: college b en w) Het standbeeld Viglius van Aytta van Swichum wordt door de Stichting Standbeeld Viglius van Aytta van Swichum...

19 september 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (dinsdag 18 september 2018) de volgende 46 bekendmakingen gepubliceerd: Aangevraagde omgevingsvergunning...

8 augustus 2018

07:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (dinsdag 7 augustus 2018) de volgende 72 bekendmakingen gepubliceerd: Aangevraagde omgevingsvergunning...

26 juli 2018

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 25 juli 2018) de volgende twintig bekendmakingen gepubliceerd: Inspraak voorontwerpbestemmingsplan...

4 juli 2018

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (dinsdag 3 juli 2018) de volgende 69 bekendmakingen gepubliceerd: Ingekomen kapmelding Astmastate...

1 juli 2018

10:56
Omroep Friesland
De susters Joukje en Rigtje Kalsbeek binne hikke en tein yn Swichum. Troch it projekt "Refugio in Friese kerken" kinne se der yn ´e tsjerke...

21 juni 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 20 juni 2018) de volgende 56 bekendmakingen gepubliceerd: Aangevraagde omgevingsvergunning...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: