Wijken en buurten in de Gemeente Leeuwarden

Bekijk specifieke informatie per wijk of per buurt in deze gemeente.

informatie alleen over gemeente leeuwarden

Overzicht buurten en wijken in de Gemeente Huns

We hebben het nieuws nog lokaler proberen te maken door de mogelijkheid te bieden ook informatie op buurt- en wijkniveau aan te bieden. Dit hebben wij ook gedaan in de Gemeente Huns. Voor de indicatie van de buurten en wijken hebben wij aangesloten bij de officiëe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het bekijken van de informatie per postcode, ga eerst naar de buurt en kies de gewenste postcode uit de lijst.


Top 10's van buurten in de gemeente op basis van statistieken CBS (2018)

Aantal inwoners01. Stiens - 7270
02. Bilgaard - 6210
03. Zuiderburen - 5695
04. Grou (Grouw) - 5555
05. Camminghaburen-Noord - 4100
06. Westeinde - 3850
07. Aldlan-Oost - 3720
08. Nijlan - 3720
09. Camminghaburen-Midden - 3700
10. Vossepark - 3665

Personen ouder dan 65 jaar01. Stiens - 1770
02. Bilgaard - 1505
03. Grou (Grouw) - 1290
04. Westeinde - 955
05. Camminghaburen-Midden - 920
06. Nijlan - 915
07. Aldlan-Oost - 730
08. Goutum - 630
09. Rapenburg - 615
10. Vossepark - 610

Niet-westerse allochtonen01. Bilgaard - 1955
02. Heechterp - 660
03. Vrijheidswijk-West - 655
04. Schieringen - 445
05. Camminghaburen-Noord - 425
06. Nijlan - 370
07. Vrijheidswijk-Oost - 365
08. Zuiderburen - 350
09. Stiens - 320
10. Aldlan-Oost - 315

Nieuwbouw (vanaf 2000)01. Lekkum - 0%
02. Aldlan-Oost - 0%
03. Aldlan-West - 0%
04. Rapenburg - 0%
05. Hemrik - 0%
06. Goutum - 0%
07. Hempens/Teerns - 0%
08. Buitengebied Hempens - 0%
09. Zuiderburen - 0%
10. Techum - 0%

Meer informatie per wijk of buurt in gemeente Leeuwarden:

    Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
    Terug naar112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland

    Gemeenten in de regio Leeuwarden:

    Regio's in de provincie Friesland: