Monumenten in Gemeente Leeuwarden

Een lijst van rijksmonumenten in de Gemeente Leeuwarden. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over gemeente leeuwarden

Rijksmonumenten gelegen in de gemeente Leeuwarden

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Gemeente Leeuwarden

PostcodeAdresPlaats
8832 KBTsjerkebuorren 1
Kerk van Huins
Huns
8832 KBbij Tsjerkebuorren 1
Kerkhofomheining
Huns
8833 KALions 1
Catharinakerk (Hervormde kerk)
Leons
8833 KALions 2
Hervormde kerk, pastorie
Leons
8834 XBbij Dekemawei 6
Hervormde kerk, hek om kerkhof
Baard
8834 XBDekemawei 6
Hervormde kerk, kinderzerken en orgel
Baard
8834 XHFaldenserwei 25
Stelphoeve met ruim onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters, toegankelijk lan
Baard
8834 XKGele Buorren 2
Boerderij van het kop-hals-romptype in eclectische stijl met verwijzingen naar d
Baard
8835 XMHuylckensteinstrjitte 4
Margarethakerk. Hervormde kerk met aangebouwde sacristie en kerkhof met hekwerk
Easterlittens
8900 GNbij de overgang Greate Buorren
Betonnen brug over de Wirdumervaart
Leeuwarden
8900 GNaan de Swichumerdyk
Windmotor Wirdum
Leeuwarden
8900 AACanterlanswei bij het Kealledykje
Terp
Leeuwarden
8900 AAJonkersleane
Stinswier
Leeuwarden
8900 AAbij Buorren 15
Terp
Leeuwarden
8900 GNaan de Hounsdyk
Windmotor Goutum 1
Leeuwarden
8900 AAnabij Suderbuorren 6
Terp
Leeuwarden
8900 GNZaailand
Mercuriusfontein
Leeuwarden
8900 AAOostelijke stadsgracht
Oosterbrug
Leeuwarden
8900 AANoordelijke stadsgracht
Vrouwenpoortsbrug
Leeuwarden
8900 AAWissesdwinger 3
Brugwachterswoning
Leeuwarden
8900 AAStadscentrum
Omwalling en grachten
Leeuwarden
8900 AAAfwateringsloop Potmarge langs de Weaze
Potmarge
Leeuwarden
8900 AAAmelandsdwinger
Amelands dwinger met restant Hoekster bastion
Leeuwarden
8900 AABullepolder
Bullemolen
Leeuwarden
8900 AAFroskepolle
Froskepôlemolen
Leeuwarden

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarMonumenten regio LeeuwardenMonumenten provincie Friesland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: