Drimble

Baard Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

menu baard
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLeeuwarderNet | LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMiddelpuntSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumRadio Middelse | LeeuwarderadeelSint Jacobiparochie .nlGemeente LeeuwardenGemeente Leeuwarderadeel

28 januari 2018

15:07
Kubaarddorp | Kubaard
De start van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân is ook de start van een expositie van Marieke van Leeuwen in galerie Moglas te Kûbaard....

19 januari 2018

17:43
Huis aan Huis Leeuwarden
Baard - Nanne en Ankie brengen zondag 21 januari een liedjesprogramma in café Baard in Baard: “Vuur op de Zuidpunt” over eenzaamheid,...

14 december 2017

11:19
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Leerlingen van de Romte in Itens, de Opslach in Wommels, de Stjelp in Baard en it Bynt in Winsum hebben samen met muzikant Wiebe Kaspers...

22 november 2017

11:18
Radio Middelse | Leeuwarderadeel
Bij de verkiezingen in de gemeente Littenseradiel zijn twee stemmen verloren gegaan, nadat een kat over de stempassen had gepist. Verslaggever...

15 november 2017

09:54
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De kleine scholen van ´Nij Baarderadiel´ kunnen op massieve steun van de Leeuwarder gemeenteraad rekenen, bleek in het lokale verkiezingsdebat...
08:54
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De kleine scholen van ´Nij Baarderadiel´ kunnen op massieve steun van de Leeuwarder gemeenteraad rekenen, bleek in het lokale verkiezingsdebat...

9 november 2017

13:12
Gemeente Littenseradeel
Burgerinitiatief Nij Baarderadiel krijgt een bijdrage van € 2.500,- uit het Foarinoar Fûns om in de tien dorpen die overgaan naar...

10 september 2017

14:50
Gemeente Menaldumadeel
Zondag 20 augustus vierden meneer en mevrouw Kuiphof-Weijer hun 60-jarige huwelijk. Het echtpaar trouwde in 1957 in de gemeente Baarderadeel....

12 augustus 2017

18:39
Huis aan Huis Leeuwarden
Baard - Het Open Kampioenschap Palingroken Littenseradiel vindt zaterdag 19 augustus plaats in Baard. Het kampioenschap valt samen...

9 augustus 2017

19:15
Radio Middelse | Leeuwarderadeel
De politie is op zoek naar de vermiste Johan Schrader uit Leeuwarden. De 36-jarige man werd voor het laatst gezien op 22 juli. Schrader...
14:41
De Politie | Vermist
Johan is op 22 juli 2017 voor het laatst gezien in Leeuwarden. Hij heeft een normaal postuur. Hij heeft een zwarte snor en een grote...

7 augustus 2017

12:05
Jellum Bears
Kunstviltproject leerlingen van de basisscholen uit de 10 dorpen van Nij Baarderadiel: Baard, Easterlittens, Weidum, Mantgum, Hilaard,...

26 juli 2017

14:50
Dirty Dutch
Als je een man ziet lopen met een heel lange baard, dan zou dat wel eens Marvin Groenen kunnen zijn. De 37-jarige man uit Leeuwarden...

19 juli 2017

14:47
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De brug over de Boalserter Feart bij Baard is sinds dinsdagmiddag defect. Boten die te hoog zijn om onder de brug door te varen, kunnen...

14 juli 2017

15:57
Franeker Courant
Het studentenbedrijf Dop4you van de tweedejaars studenten Miranda Tawafra, Marit van Belkom, Baukje Meijer, Selina Faber, Lisa Baarda,...

5 juni 2017

13:22
Liwwarders | Leeuwarden
Op in bysûndere algemiene ledegearkomste by hotel Duhoux yn Wurdum hawwe de FNP-leden fan de fúzjegemeenten Ljouwert, Ljouwerteradiel...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: