Bestemmingsplannen Regio Leeuwarden

Per gemeente: Leeuwarden

informatie alleen over regio leeuwarden

Bestemmingsplannen in de regio

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Regio Leeuwarden

DatumGemeenteTitel
10-05-2021LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Harnsterdyk 7 Stiens
omgevingsvergunning | ontwerp
19-04-2021LeeuwardenOmgevingsvergunning Stiens - Hege Hearewei 2
omgevingsvergunning | ontwerp
15-04-2021LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Vestiging ijsschepperij, theetuin, b&b en sociale eetkamer Wurgedyk 20 Stiens
omgevingsvergunning | ontwerp
09-04-2021LeeuwardenLeeuwarden - Blitsaerd Oost
bestemmingsplan | ontwerp
25-03-2021LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Aanleg vlonder en vissteigers Havenkom Wiarda
omgevingsvergunning | ontwerp
16-03-2021LeeuwardenWijzigingsplan Leeuwarden Buitengebied - Wijzigen bedrijfskavel Langedyk 31 Alde Leie
wijzigingsplan | vastgesteld
17-02-2021LeeuwardenVoorbereidingsbesluit Leeuwarden - Woningsplitsing en woonzorgfuncties
voorbereidingsbesluit | vastgesteld
04-02-2021LeeuwardenLeeuwarden - James Wattstraat naast 24 e.o.
wijzigingsplan | ontwerp
24-11-2020LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Ontsluitingsweg Blitsaerd
omgevingsvergunning | ontwerp
23-11-2020LeeuwardenOmgevingsvergunning Grou (Grouw) - Verbouw voormalig politiebureau naar 14 appartementen
omgevingsvergunning | ontwerp
23-11-2020LeeuwardenGrou (Grouw) - herstructureren woningbouw Nijdjipstrjitte e.o.
bestemmingsplan | voorontwerp
11-11-2020LeeuwardenPartiële herziening Archeologie
bestemmingsplan | vastgesteld
09-11-2020LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 50 appartementen hoekperceel Richard Holstraat en Sem Dresdenstraat
omgevingsvergunning | ontwerp
02-11-2020LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woning Mr. P.J. Troelstraweg 142
omgevingsvergunning | ontwerp
23-09-2020LeeuwardenLeeuwarden Buitengebied - Wijzigen bedrijfskavel Langedyk 31 Alde Leie
wijzigingsplan | ontwerp
20-07-2020LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 26 appartementen en 14 woningen Tolhuis
omgevingsvergunning | ontwerp
26-06-2020LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Oprichten bedrijfsgebouw met inpandige bedrijfswoning Bootsmaweg 6 Leeuwarden
omgevingsvergunning | ontwerp
23-06-2020LeeuwardenLeeuwarden - Partiële herziening onbenutte plancapaciteit, detailhandel, horeca en kantoren
bestemmingsplan | voorontwerp
15-06-2020LeeuwardenBestemmingsplan Mantgum - CPO 12 woningen
bestemmingsplan | voorontwerp
02-06-2020LeeuwardenLeeuwarden - woningbouw Swingmastate - Friesmastate
bestemmingsplan | voorontwerp

Navigeer verder:

Per gemeente Bestemmingsplannen Leeuwarden
Terug naarBestemmingsplannen Provincie FrieslandBestemmingsplannen Nederland

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: