Warstiens Nieuws

Weerbericht Warstiens | Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over warstiens
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenPolitie LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMeddelpunt Media | AkkrumSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumSint Jabik | Sint JacobiparochieGemeente LeeuwardenGemeente Leeuwarden | Video
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

30 januari 2023

12:44
De Grouster | Grouw
Aanvragen voor stichting HVS moeten voor 15 februari binnen zijn GROU - Ben jij heel goed in een bepaalde sport, kunst, muziek of zang?...
☆ De Grouster | Grouw

28 januari 2023

15:58
Grousters | Grouw
Ben jij heel goed in een bepaalde sport, kunst, muziek of zang? En woon je in Grou (Grouw), Idaerd (Idaard), Aegum, Reduzum (Roordahuizum),...
☆ Grousters | Grouw

12 december 2022

11:03
Actief Media | Burgum (Bergum) Bergum
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Vanuit de diaconiee¨n van de kerkgemeenschappen van Warten (Wartena),...
☆ Actief Media | Burgum (Bergum) Bergum

25 november 2022

18:57
Grousters | Grouw
Grou (grouw) - Vanaf komend jaar wil de Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam haar ´werkgebied´ uitbreiden naar de inwoners van de omringende...
☆ Grousters | Grouw

7 november 2022

17:06
Omroep Friesland | Video
De zomer is nu wel echt klaar en de boot moet weer in onderhoud. Wytse Kooistra uit Wergea (Warga) en zijn vrouw zullen er vandaag...
☆ Omroep Friesland | Video

24 oktober 2022

13:46
De Grouster | Grouw
Stichting HVS breidt werkgebied uit naar omliggende dorpen GROU - Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam (HVS) gaat haar ´werkgebied´...
☆ De Grouster | Grouw

14 juni 2022

11:05
Actief Media | Burgum (Bergum) Bergum
Op 19 juni organiseren de kerkgemeenten van Warten (Wartena), Wergea (Warga), Warstiens en Garyp (Garijp) een openluchtdienst op het Unicumplein...
☆ Actief Media | Burgum (Bergum) Bergum

21 april 2022

14:25
Omroep Leo | Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden roept inwoners in Wergea (Warga), Warstiens, Warten (Wartena), Eagum, Idaerd (Idaard), Reduzum (Roordahuizum),...
☆ Omroep Leo | Leeuwarden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: