Drimble

Jellum Nieuws

Weerbericht Jellum | Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over jellum
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLeeuwarderNet | LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMiddelpuntSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumSint Jacobiparochie .nlGemeente Leeuwarden

18 april 2019

07:06
Jellum Bears (Beers)
De data foar de merke fan 2019 binne bekend: 16, 17, en 18 augustus yn Jellum. De merke barbecue is op 21 juni by d´ Ald Skoalle Bears...
07:06
Jellum Bears (Beers)
Op dinsdag 28 mei komt de 11-Stedenwandeltocht weer door Jellum. Moedig deze dappere wandelaars aan...

17 april 2019

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (dinsdag 16 april 2019) de volgende 83 bekendmakingen gepubliceerd: Verdaagde aangevraagde vergunning...

16 maart 2019

16:05
Jellum Bears (Beers)
Toanielferiening Nij Libben spilet freed 22, sneon 23 en snein 24 maart de Fryske premiêre ´StimpStamp´. Stimp Stamp is in tragikomeedzje,...

28 januari 2019

08:06
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Jellum (gemeente Leeuwarden): Hegedyk 29, Jellum voor € 489.000 Vrijstaande...

24 januari 2019

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 23 januari 2019) de volgende acht bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

24 december 2018

19:03
Jellum Bears (Beers)
Eerder dit jaar zette lichtontwerper Patrick Kramer de Mariakerk in Bears (Beers) prachtig in de spotlights. Nu gaat hij de uitdaging...

21 december 2018

13:05
Jellum Bears (Beers)
De Stichting FrieslandWonderland & Doarpswurk is begonnen om een Friese Canon op te zetten waarbij ernaar gestreefd wordt hierin alle...

11 december 2018

07:05
Jellum Bears (Beers)
Sinds enkele weken is de toegang tot de parkeergelegenheid bij het sportveld/kaatsveld in Jellum verlicht. Het bestuur van DorpsBelang...

22 november 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 21 november 2018) de volgende elf bekendmakingen gepubliceerd: Ontwerp-omgevingsvergunning...

21 november 2018

12:52
Drimble Bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan 'Omgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Legalisatie uitbreiding melkveehouderij Hilaarderdyk 3 Jellum'...

11 november 2018

07:02
Jellum Bears (Beers)
08-10-2018 Succesvol jaar voor Stichting Tsjerke & Uniastate Bears (Beers) 06-07-2018 Kofleis út eigen doarp 17-06-2018 BijenFlinterLint...

6 november 2018

12:04
Jellum Bears (Beers)
De afgelopen tijd zijn de mensen van het BijenFlinterLint samen met de basisscholen van Mantgum en Weidum volop aan het zaaien geweest....

8 oktober 2018

12:01
Jellum Bears (Beers)
Op 30 september heeft Uniastate voor de laatste keer dit jaar de deuren gesloten voor bezoekers. Het is een mooi jaar geweest...

28 september 2018

12:09
De 4 Doarpen
Inwoners van Fryslân kunnen vanaf nu aan de slag met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van eigen dorp of stad.Gedeputeerde

26 september 2018

15:18
BlikOp Weststellingwerf
Inwoners van Fryslân kunnen vanaf maandag 24 september, aan de slag met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid...

4 september 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (maandag 3 september 2018) de volgende 53 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende ligplaatsvergunning...

23 augustus 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 22 augustus 2018) de volgende 26 bekendmakingen gepubliceerd: Mer-beoordelingsbesluit...

27 juli 2018

07:02
Jellum Bears (Beers)
Dit jier is de merke fan Jellum Bears (Beers) op 24, 25 en 26 augustus yn Bears...

6 juli 2018

14:03
Jellum Bears (Beers)
Sûnt koart hat ús doarpsgenoat Jochum Rijpma fan kamping de Swetteblom fleis fan syn ko Thom yn de frizer. Wa fan dit biologyske...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: