Drimble

Jellum Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over jellum
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLeeuwarderNet | LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMiddelpuntSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumRadio Middelse | LeeuwarderadeelSint Jacobiparochie .nlGemeente Leeuwarden

15 april 2018

13:06
Jellum Bears (Beers)
It wie 8 april 2018 wer in tige slagge middei mei it Frysk Diktee yn d´ Ald Skoalle yn Bears (Beers). De houthakkers fan Weidum binne...

6 maart 2018

07:12
Friesch Dagblad
Uit de nalatenschap van Rely Jorritsma worden niet langer de Junior Relyprizen uitgereikt, de prijs voor jong literair talent. Het geld...

5 maart 2018

14:10
Jouster Courant | Joure
LEEUWARDEN De Rely Jorritss geboortedorp Jellum. Nu Littenseradiel op 1 januari is opgehouden te bestaan, heeft de gemeente Leeuwarden...

22 februari 2018

08:17
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Jellum (gemeente Leeuwarden): Hegedyk 52, 9026 BB Jellum voor € 305.000 Vrijstaande...

2 februari 2018

15:05
Jellum Bears (Beers)
Boargemaster Johanneke Liemburg, al is se net mear boargemaster, foar ús bliuwt se dat nog wol fansels. Se komt 14 februari nei it Doarpshûs...

28 januari 2018

19:01
Jellum Bears (Beers)
Toanielferiening Nij Libben spilet dit jier it ferhaal fan Romeo en Julia. It ferhaal is foar dizze utfiering speciaal yn in modern...

8 januari 2018

14:02
Jellum Bears (Beers)
Het is vrijdagavond 26 januari klokslag 19.00 uur. De deuren van de tsjerke en de poarte van de Uniastate in Bears (Beers) zijn voor...

27 december 2017

12:49
Gemeente Menaldumadeel
Sinds 2007 had de Nijlânsdyk in Boksum een spitsafsluiting zodat we sluipverkeer zo goed mogelijk kunnen weren. In het kader van de Haak...

7 september 2017

11:23
Liwwarders | Leeuwarden
(tekst: Karin de Mik) Miljoenenproject Nijkleaster van start De droom van ds. Hinne Wagenaar (55), predikant van de kerkelijke gemeente...

7 augustus 2017

12:05
Jellum Bears (Beers)
Kunstviltproject leerlingen van de basisscholen uit de 10 dorpen van Nij Baarderadiel: Baard, Easterlittens, Weidum, Mantgum, Hilaard,...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: