Jellum Nieuws

Weerbericht Jellum | Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over jellum
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMeddelpunt Media | AkkrumSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumSint Jabik | Sint JacobiparochieGemeente LeeuwardenGemeente Leeuwarden | FacebookGemeente Leeuwarden | VideoPolitie Leeuwarden

► Schrijf iets op het prikbord van Jellum

31 juli 2020

00:14
Architectenweb
Een koeienstal met een net wat andere uitstraling dan standaard.

27 juli 2020

18:01
Jellum Bears (Beers)
Op 30 juni heeft het college van B&W positief besloten om de ontwerp volkshuisvestingsvisie voor een ieder ter inzage te leggen. Het ligt...

15 juli 2020

07:01
Jellum Bears (Beers)
Ted is voorzitter en heet eenieder welkom. We zijn voor het eerst weer allen fysiek aanwezig op de zitting die bij Rutger wordt gehouden.

6 juli 2020

10:03
Friesch Dagblad
Regio De resten van jonker Sicke van Dekema, diens vrouw, dochter en schoonzoon waren zaterdag te bewonderen in Jellum. De botten worden...

3 juli 2020

13:26
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De beenderen van de adellijke grafkelder in Jellum zijn de afgelopen weken uitgebreid onderzocht. Zaterdag zijn ze te zien op een open... Zie ook:

2 juli 2020

19:02
Jellum Bears (Beers)
Vanwege de Corona-beperkingen wordt het Oud-papier 18 april niet bij u opgehaald. Wij vragen jullie hierbij vriendelijk om het deze...
17:05
Jellum Bears (Beers)
Zaterdag 4 juli wordt het oude papier vanwege de Corona-beperkingen ook dit keer nog níet bij u opgehaald. Wij vragen jullie hierbij...

1 juli 2020

19:52
Omroep Friesland
It wie noch net dúdlik oft it om restanten fan grêfkisten gie, of dat it bygelyks houtrêsten út de tiid fan de nijbou fan de tsjerke...

27 juni 2020

12:18
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Jellum (gemeente Leeuwarden): Hegedyk 35, Jellum voor € 495.000 Vrijstaande...

23 juni 2020

18:05
Omroep Friesland | Video
De ene naar de andere zak met aarde komt deze dagen tevoorschijn uit de kelder van de kerk van Jellum. Zakken met modder, maar ook mogelijk...

19 juni 2020

19:01
Jellum Bears (Beers)
We weten dat groen belangrijk is voor een goed leefklimaat voor mens en dier. Daarom hoort openbaar groen thuis in de stad, in de dorpen...

6 juni 2020

15:03
Jellum Bears (Beers)
Bears (Beers) heeft sinds kort nieuwe straatverlichting gekregen. In 2019 is het Dorspbelang geïnformeerd door de Gem. Leeuwarden...

3 juni 2020

07:03
Jellum Bears (Beers)
In de Mariakerk van Bears (Beers) kun je deze maanden een bijzondere expositie bezoeken. Beeldend kunstenaar Ine van der Horn uit Utrecht...

30 mei 2020

07:03
Jellum Bears (Beers)
Opening De dagvoorzitter heet eenieder welkom, in het bijzonder de nieuwe dorpencoördinator van Gem. Leeuwarden Bart v/d Scheer. In verband...

15 mei 2020

18:43
Traumaheli MMT
Het Mobiel Medisch Team van de Lifeliner4 is vrijdagmiddag 15 mei opgeroepen in verband met een medische noodsituatie in Jellum. Wat er aan de hand...

1 mei 2020

11:05
Drimble Bedrijfsnieuws
De volgende twee bedrijven uit de gemeente Leeuwarden zijn vandaag (vrijdag 1 mei 2020) toegevoegd aan het Bedrijvenregister van Drimble...

23 april 2020

07:05
Jellum Bears (Beers)
We willen het regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. Doe mee met Leeuwarden Klimaatbewust. U kunt diverse subsidies aanvragen...

19 april 2020

11:10
Drimble Bedrijfsnieuws
De volgende 109 bedrijven uit de gemeente Leeuwarden zijn vandaag (zondag 19 april 2020) toegevoegd aan het Bedrijvenregister van Drimble...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: