Jellum Nieuws

Weerbericht Jellum | Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over jellum
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenPolitie LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMeddelpunt Media | AkkrumSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumSint Jabik | Sint JacobiparochieGemeente LeeuwardenGemeente Leeuwarden | Video
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

22 september 2023

15:05
Jellum Bears (Beers)
Vanaf 2 oktober zijn jullie weer welkom om te komen biljarten! En wie er houdt van een potje kaarten, het klaverjassen start vrijdag...
☆ Jellum Bears (Beers)
15:05
Jellum Bears (Beers)
Elke 3e woensdag van de maand, aanvang 19.30 een creatieve avond welke wordt verzorgd voor en door damens en/ of heren. Iedereen is welkom....
☆ Jellum Bears (Beers)

17 augustus 2023

07:03
Jellum Bears (Beers)
Na 59 jaar wordt er nog altijd door 16 parturen om de Revanche van de Freule gestreden. Dit jaar voor het eerst op zaterdag i.p.v....
☆ Jellum Bears (Beers)

11 juli 2023

22:06
Jellum Bears (Beers)
Voordat de zomervakantie begint willen de besturen van Dorpsbelang Jellum-Bears (Beers) en Doarpshûs d´ Ald Skoalle graag nog wat nieuwtjes...
☆ Jellum Bears (Beers)
05:06
Jellum Bears (Beers)
Sinds 2 weken maait een robotmaaier het kaatsveld in Jellum. Jarenlang maaide Henk de Boer wekelijks het veld maar de kooimaaier dreigde...
☆ Jellum Bears (Beers)

10 juli 2023

14:06
Jellum Bears (Beers)
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen om elkaar te ontmoeten. In de maanden...
☆ Jellum Bears (Beers)
13:06
Jellum Bears (Beers)
Bijgaand de Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van juni 2023 met diverse interessante onderwerpen voor alle bewoners.
☆ Jellum Bears (Beers)
12:06
Jellum Bears (Beers)
De merke 2023 is dit jaar in Bears. Een knus en mooi feessie en met een pikketanesie en een hassebassie maken we het compleet. Want...
☆ Jellum Bears (Beers)

20 mei 2023

09:06
Jellum Bears (Beers)
Aan alle dorpsgenoten Uitnodiging jaarvergadering Dorpshuis Jellum-Bears (Beers) Datum: woensdag 31 mei 2023 Aanvang: 20.30 in het Dorpshuis...
☆ Jellum Bears (Beers)

15 mei 2023

22:06
Jellum Bears (Beers)
Dinsdag 16 mei wordt begonnen met de vervanging van de beschoeiing aan De Hegedyk, aansluitend wordt de beschoeiing aan de Bearsterdyk...
☆ Jellum Bears (Beers)

30 april 2023

07:06
Jellum Bears (Beers)
Evenals voorgaande jaren wil DorpsBelang weer een instructieavond voor het bedienen van de AED organiseren. Ook dit jaar weer door...
☆ Jellum Bears (Beers)

17 april 2023

15:06
Jellum Bears (Beers)
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen om elkaar te ontmoeten. Nieuwsgierig?...
☆ Jellum Bears (Beers)

14 april 2023

10:05
Jellum Bears (Beers)
Aanstaande vrijdag 21 april is er een gezellige bingo georganiseerd in het Doarpshûs. Zo kunnen we het seizoen gezellig met zijn allen...
☆ Jellum Bears (Beers)

6 april 2023

13:31
Actief Media | Burgum (Bergum) Bergum
Op sneon 22 april 2023 iepenje 15 melkfeebedriuwen yn en om Ljouwert (Leeuwarden) tusken 10.00 en 16.00 oere harren doarren foar publyk...
☆ Actief Media | Burgum (Bergum) Bergum

31 maart 2023

11:44
Liwwarders | Leeuwarden
(tekst: Enviolo - foto: De Vries, Jellum) ´Slimme e-bikes kunnen gevaarlijke situaties op fietspaden voorkomen´ Dit is een expertquote...
☆ Liwwarders | Leeuwarden

21 maart 2023

07:05
Jellum Bears (Beers)
Op 23 februari 2023 was weer de jaarlijkse ledenvergadering van het Doarpsbelang. Deze keer een mooi gevulde zaal met een aantal gasten...
☆ Jellum Bears (Beers)

6 maart 2023

16:05
Jellum Bears (Beers)
Zaterdag 11 maart a.s. wordt weer de landelijke NLdoet dag georganiseerd. In Jellum-Bears (Beers) doen Doarsphûs d´ Ald Skoalle,...
☆ Jellum Bears (Beers)

23 februari 2023

08:21
Liwwarders | Leeuwarden
(tekst: persbericht van GfK Netherlands B.V. - foto: Sietse de Vries in Jellum aan het werk) E-bike aankoop toegenomen onder forenzen...
☆ Liwwarders | Leeuwarden

18 februari 2023

15:05
Jellum Bears (Beers)
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen om elkaar te ontmoeten. Nieuwsgierig?...
☆ Jellum Bears (Beers)

13 februari 2023

18:05
Jellum Bears (Beers)
Doarpskeamer Nij Baarderadiel is een prachtige plek voor alle inwoners van de oud Littenseradiel doarpen om elkaar te ontmoeten. Nieuwsgierig?...
☆ Jellum Bears (Beers)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: