Drimble

Idaard Nieuws

Weerbericht Idaard | Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over idaard
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLeeuwarderNet | LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMiddelpuntSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumRadio Middelse | LeeuwarderadeelSint Jacobiparochie .nlGemeente Leeuwarden

12 juli 2018

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 11 juli 2018) de volgende 44 bekendmakingen gepubliceerd: Geweigerde omgevingsvergunning...

28 juni 2018

22:11
Raerd (Rauwerd) | Rauwerd
Op zondagmiddag 1 juli 2018 hoopt ds. Liesbet Geijlvoet bevestigd te worden en intrede te doen als predikant van de Hervormde Gemeente...

19 juni 2018

13:16
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
REDUZUM De kaartverkoop voor de Under de Toer-voorstelling Oeds fan Fierwei gaat hard. Bijna 70 procent van de beschikbare kaarten...

7 juni 2018

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 6 juni 2018) de volgende 44 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

3 mei 2018

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 2 mei 2018) de volgende 50 bekendmakingen gepubliceerd: Aangevraagde omgevingsvergunning...

27 april 2018

10:30
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Een enorme zwarte rookpluim trok gisteravond over Friesland uit Idaarderadeel het zuidwesten in.

4 april 2018

06:46
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Reduzum - Het is bijzonder: een kerkvoogdij die geld steekt in weidevogelbeheer. De vogelwacht van Reduzum (Roordahuizum), Friens en Idaerd...

30 maart 2018

12:55
Omroep Friesland
Greidefûgels tusken Reduzum (Roordahuizum) en Idaerd (Idaard) kinne tenei hearlik frette yn in nij, wiet stik lân dat der mei help...

13 maart 2018

10:37
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Het had gisteravond niet veel gescheeld, of de raad van Idaarderadeel had - althans in theorie - een einde gemaakt aan het voortbestaan...

12 januari 2018

23:21
Ensafh
Lêst novimber rûn ik mei myn Amerikaanske maat op The Somme American Military Cemetery yn Bony, boppe Saint Quentin yn in treasteleas...
Ensafh

3 november 2017

14:57
Huis aan Huis Leeuwarden
Meesterverteller Eric Borrias komt zondag 5 november naar het lokaal van Idaard. Hij vertelt er om 15.00 uur het verhaal van het boek...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: