Jorwert Nieuws

Weerbericht Jorwert | Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over jorwert
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenPolitie LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMeddelpunt Media | AkkrumSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumSint Jabik | Sint JacobiparochieGemeente LeeuwardenGemeente Leeuwarden | Video

26 juli 2021

10:49
Nieuwsblad NOF
Spannum, Jorwert, Minnertsga en Wijnjewoude verliezen met ingang van het nieuwe schooljaar een basisschool. In sommige gevallen blijft... Zie ook:
☆ Nieuwsblad NOF

22 juli 2021

20:24
Ensafh
Foar de Rely Jorritst de ynstjoeringen anonym ta beoardieling krige, hat trije ferhalen en trije gedichten bekroand. Elmar Kuiper fan Jorwert...
☆ Ensafh
07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 21 juli 2021) de volgende 73 bekendmakingen gepubliceerd: Aangevraagde omgevingsvergunning...
☆ Drimble Bekendmakingen

8 juli 2021

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 7 juli 2021) de volgende 72 bekendmakingen gepubliceerd: Aangevraagde omgevingsvergunning...
☆ Drimble Bekendmakingen

14 juni 2021

13:04
Trouw | Religie & Filosofie
Kunstenaar Jentsje Popma schonk zijn atelier in Leeuwarden en al zijn werken aan de kerkelijke pioniersplek Nijkleaster in Jorwert....
☆ Trouw | Religie & Filosofie

10 juni 2021

16:42
Omroep Leo | Leeuwarden
Het Iepenloftsptul Jorwert begint zaterdagochtend om 10.00 uur met de kaartverkoop van het theaterstuk. Voor het stuk van dit jaar,...
☆ Omroep Leo | Leeuwarden

7 juni 2021

07:21
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Duivel en engel spelen een sluw spelletje in het nieuwe jongerein-iepenloftspul...
☆ Leeuwarder Courant | Leeuwarden

2 juni 2021

16:42
Omroep Leo | Leeuwarden
De openbare basisscholen De Stjelp in Baard en de Krunenstrobbe in Jorwert gaan in augustus fuseren. Dat is het plan van onderwijsbestuur...
☆ Omroep Leo | Leeuwarden
11:27
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Leeuwarder Courant | Leeuwarden plaatste het volgende bericht op hun website: Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen... Zie ook:
☆ Leeuwarder Courant | Leeuwarden
11:26
Huis aan Huis Leeuwarden
Huis aan Huis Leeuwarden plaatste het volgende bericht op hun website: Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen... Zie ook:
☆ Huis aan Huis Leeuwarden

1 juni 2021

12:12
Omroep Leo | Leeuwarden
Het Iepenlofstpul van Jorwert heeft weer jong talent in de gelederen. Gaiske Meinsma (19) doet dit jaar voor het eerst mee met het theaterstuk....
☆ Omroep Leo | Leeuwarden

18 mei 2021

17:07
Omroep Leo | Leeuwarden
Het café in een dorp is het centrum van de gemeenschap. Hier wordt gebiljart, klaverjas gespeeld en vergaderen de lokale verenigingen....
☆ Omroep Leo | Leeuwarden

15 mei 2021

11:06
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Het mooiste plekje van de Greidhoeke? Wat te denken van het pad door de weilanden van de Leonspolder, tevens Jabikspaad?...
☆ Leeuwarder Courant | Leeuwarden

14 mei 2021

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (donderdag 13 mei 2021) de volgende 64 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...
☆ Drimble Bekendmakingen

11 mei 2021

14:41
Omroep Leo | Leeuwarden
In Jorwert wordt sinds 1964 elk jaar het iepenloftspul opgevoerd. Behalve in 2020; toen werd het door corona afgelast. Dit jaar gaat...
☆ Omroep Leo | Leeuwarden

7 mei 2021

09:19
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Van alle iepenloftspullen die dit jaar zouden plaatsvinden, gaan er vijf door. Repeteren in coronatijd is gewoon niet te doen.
☆ Leeuwarder Courant | Leeuwarden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: