Drimble

Jorwert Nieuws

Meer nieuws uit de Rode PijlGemeente Littenseradiel Rode PijlRegio Sneek

menu jorwert
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot SneekOmroep SudwestRadio MarkantTV BolswardWommelsArum FrieslandEastereinJellum BearsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumSpannum EdensWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente LittenseradeelGemeente Zuidwest Friesland

12 februari 2017

12:22
Liwwarders | Leeuwarden
(tekst: persbericht) Geert Mak signeert Friese Jorwert ´Hoe´t God ferdwûn út Jorwert´ is de zojuist verschenen Friese vertaling...

30 januari 2017

08:10
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 22 januari 2017 tot en met zondag 29 januari 2017) de volgende tien...

16 januari 2017

18:03
Drimble Bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan 'Jorwert - Fûns 6 en 8' (met datum 10 januari 2017) is door de gemeente Littenseradiel gepubliceerd....

14 januari 2017

18:01
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De Friese dekhengst Jurre 495 van stal Chardon in Jorwert is zaterdagmiddag uitgeroepen tot algemeen kampioen van de Hengstenkeuring...

2 januari 2017

19:22
Omroep Friesland
Doarspkrante De Hiele Toer fan Jorwert hat de priis krige foar bêste Frysktalige doarpsjoernalistyk fan de gemeente Littenseradiel....
18:09
Gemeente Littenseradeel
De redactie van ´De Hiele Toer´ uit Jorwert kreeg tijdens de Nieuwjaarsreceptie een cheque van €250 overhandigd door burgemeester...
12:09
Gemeente Littenseradeel
Via de ruilverkaveling Baarderadeel zijn gronden in de gebieden van de Hesenser en Leonserpolder bij Jorwert geschikt gemaakt voor...

1 januari 2017

04:10
Omroep Friesland
It wurd mienskip liket útfûn foar Jorwert. It doarpke yn Littenseradiel stiet bekend om syn mienskipsin. Ek âld en nij wurdt troch...

30 december 2016

13:08
Groot Sneek
It Iepenloftspul Jorwert makket yn 2017 in multymediaal spektakel. Rûnom yn de Notaristún komme projeksjeskermen te stean. It publyk...

27 december 2016

11:09
Radio Markant
Muzikant Wouter van der Wal uit Jorwert treedt op donderdag 29 december eenmalig op in het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek. Daar...

25 december 2016

07:53
Omroep Friesland
Wy binne hast oan ´e ein fan 2016. Dêrom sjogge wy de kommende dagen werom op it jier mei minsken dy´t wat bysûnders meimakke ha en sa yn it nijs...

24 december 2016

12:31
It Nijs
Yn de Hesenzer - en de Leonzerpolder by Jorwert is 268 hektare grûn foar de natuer geskikt makke. Dat barde yn it ramt fan ruilferkaveling....

21 december 2016

12:06
Franeker Courant
Alle jierren skriuwt de gemeente Littenseradiel in wedstryd út foar de bêste Frysktalige bydrage oan de ´doarpssjoernalistyk´....

21 november 2016

08:16
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Littenseradiel heeft de afgelopen week (van zondag 13 november 2016 tot en met zondag 20 november 2016) de volgende achttien...

17 november 2016

21:26
Omroep Friesland
De teaterfoarstelling S´kûlje yn Jorwert´ komt werom. It stik is basearre op it boek ´Nachtboek van een Kerkuil fan Bas van Gelder....

8 november 2016

11:34
OND | Primair Onderwijs
Op 17 november spreekt Rob Coppenhagen in Groningen over de krimp. Er is nog ruimte voor enkele deelnemers.

1 november 2016

08:31
Kamerstukken
34 592 Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân...

31 oktober 2016

17:04
Omroep Friesland
De ferkeapútstalling mei wurk fan keunstner Jentsje Popma yn de Redbadtsjerke fan Jorwert hat goed 30.000 euro opsmiten. De útstalling...

29 oktober 2016

19:08
It Nijs
Freed 28 oktober 2016 ûndertekenen trije boere-ûndernimmers yn it kafee fan Jorwert de akte dêr´t hja offisjeel ôfstân mei dogge...

24 oktober 2016

08:11
It Nijs
Yn de tsjerke fan Jorwert is yn it oankommende wykein in útstalling fan wurk fan Jentsje Popma te sjen. De útstalling is in earbetoan...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Baaium Baard Bears Boazum Britswert Easterein Easterlittens Easterwierrum Hidaard Hilaard Hinnaard Huns Iens Itens Jellum Jorwert Kubaard Leons Lutkewierum Mantgum Reahus Rien Spannum Waaksens Weidum Wieuwerd Winsum (FR) Wjelsryp Wommels
Terug naarNieuws gemeente LittenseradielNieuws regio SneekNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: