Drimble

Leons Nieuws

Weerbericht Leons | Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over leons
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMeddelpunt Media | AkkrumSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumSint Jabik | Sint JacobiparochieGemeente Leeuwarden

8 december 2019

11:49
Franeker Courant
Leons - Pop- en Musicalkoor Blinder uit Easterlittens en wijde omgeving geeft zondag 15 december vanaf 14.00 uur een swingend kerstconcert...

13 oktober 2019

13:24
Huis aan Huis Leeuwarden
Leons - Adri de Boer en Folkert Wesseling treden zondag 20 oktober vanaf 14.00 uur op in de Catharinakerk van Leons.

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: