Overlijdensberichten in Gemeente Leeuwarden

Een lijst van overlijdensberichten in de Gemeente Leeuwarden. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over gemeente leeuwarden

Overlijdensberichten in de gemeente Leeuwarden

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Gemeente Leeuwarden

DatumNaam
14 jun 2021

Ruth van Beenen-van der Veer

13 augustus 1944 (Koudum) - 14 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
14 jun 2021

Hendrik Frank (Henk) Jager

2 januari 1946 (De Knipe) - 14 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
13 jun 2021

Catharina Sophia (Toos) Boorsma-Nievaart

14 augustus 1933 (Leiden) - 13 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
13 jun 2021

Julia Veronica Jorna-Bouwmeester

13 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
13 jun 2021

Geeske van der Kamp-Poelstra

30 december 1928 (Franeker) - 13 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
13 jun 2021

Antje Venema-de Vries

6 maart 1924 (Leeuwarderadeel) - 13 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
11 jun 2021

Fintje Rienks-Bakker

20 maart 1928 (Ljouwert (Leeuwarden)) - 11 juni 2021 (Drachten)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
10 jun 2021

Siepie Smids

25 augustus 1948 (Leeuwarden) - 10 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
10 jun 2021

Yvonne Margaretha Padberg-Ferwerda

3 mei 1959 (Rotterdam) - 10 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 jun 2021

Griet Miedema-Gros

9 juni 2021 (Stiens)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 jun 2021

Franskje Sjoukje van der Werff-Kooistra

22 mei 1928 (Wergea (Warga)) - 9 juni 2021 (Oenkerk)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 jun 2021

Harmen Jan (Harry) Pool

30 januari 1953 (Leeuwarden) - 9 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
8 jun 2021

Tjeerd Woudstra

15 september 1931 (Leeuwarden) - 8 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
7 jun 2021

Ymkje Herrema-Voordewind

15 juni 1931 (Drachten) - 7 juni 2021 (Grouw)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
6 jun 2021

Wijbren (Wiep) Kuitert

27 september 1940 (Leeuwarden) - 6 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarOverlijdensberichten regio LeeuwardenOverlijdensberichten provincie Friesland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: