Overlijdensberichten in Gemeente Leeuwarden

Een lijst van overlijdensberichten in de Gemeente Leeuwarden. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over gemeente leeuwarden
Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland

Overlijdensberichten in de gemeente Leeuwarden

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Gemeente Leeuwarden

DatumNaam
28 sep 2022

Margriet Boersma-Halma

23 december 1949 (Makkum (Fr)) - 28 september 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
28 sep 2022

Jentsje Popma

30 september 1921 (Zwolle) - 28 september 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
28 sep 2022

Doetie van der Werk-Ferwerda

1 juli 1947 (Dokkum) - 28 september 2022 (Grouw)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
27 sep 2022

Maria (Mia) Vreeswijk-Morriën

9 april 1932 (Laren) - 27 september 2022 (Stiens)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
27 sep 2022

Akke (Akkie) Fennema-Visser

22 april 1948 (Kollum) - 27 september 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
27 sep 2022

Wijtske (Wies) Klazinga

26 februari 1930 (Marsum (Marssum)) - 27 september 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 sep 2022

Emile Jan Willem van Bergen

11 september 1958 (Gouda) - 26 september 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 sep 2022

Aaltje (Alie) ten Hoeve

2 januari 1931 (Franeker) - 26 september 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 sep 2022

Jelle Geertsma

12 juli 1957 (Oudebildtzijl) - 26 september 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
25 sep 2022

Tjitske Fennema-Klazinga

19 januari 1929 (Sexbierum) - 25 september 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
25 sep 2022

Yde Dijkstra

21 juni 1966 (Dokkum) - 25 september 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
25 sep 2022

Siebe van der Galiën

20 augustus 1945 (Stiens) - 25 september 2022 (Drogeham)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
24 sep 2022

Jacoba Grietje Janke (Coby) Juijn-Sangers

10 april 1944 (Leeuwarden) - 24 september 2022 (Oenkerk)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
22 sep 2022

Sytze de Bruin

27 november 1945 (Leeuwarden) - 22 september 2022 (Dokkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
21 sep 2022

Piet van Huizen

21 september 2022 (Stiens)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarOverlijdensberichten regio LeeuwardenOverlijdensberichten provincie Friesland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: