Criminaliteit in Gemeente Leeuwarden

Overzicht van misdrijven geregistreerd in de Gemeente Leeuwarden op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over gemeente leeuwarden
Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland

Alle misdrijven geregistreerd in juni 2022 in de gemeente Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de gemeente Leeuwarden. Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012. Zie ook: ►112-meldingen in de gemeente Leeuwarden en ►112-nieuws in de gemeente Leeuwarden.

Alle misdrijven in de gemeente Leeuwarden sinds januari 2012

Alle misdrijven in juni 2022

Gemeente Leeuwarden
503
Regio Leeuwarden
503
Provincie Friesland
1.688
Nederland
65.282

Alle misdrijven in de gemeente Leeuwarden in de afgelopen maanden

juni 2022
503
mei 2022
565
april 2022
497
maart 2022
503
februari 2022
450
januari 2022
489

Tot en met juni in andere jaren

tot jun 2022
2.986
tot jun 2022
3.313
tot jun 2022
3.398
tot jun 2022
3.380
tot jun 2022
3.822
tot jun 2022
4.324

Alle misdrijven per plaats

Leeuwarden
442
Grouw
14
Stiens
13
Goutum
12
Britsum
7
Warga
4
Swichum
2
Hilaard
1
Irnsum
1
Jelsum
1
Koarnjum
1
Roordahuizum
1
Wartena
1
Weidum
1
Wijtgaard
1
Wirdum
1
AegumAlde LeieBaardBearsEasterlittensFeinsumFriensHempensHijumHunsIdaardJellumJorwertLekkumLeonsMantgumMiedumSnakkerburenTeernsWarstiens

Alle misdrijven per wijk

Binnenstad
98
Oud-Oost
61
Potmargezone
59
Heechterp & Schieringen
41
Camminghaburen e.o.
27
Sonnenborgh e.o.
26
Huizum-West
22
Bilgaard & Havankpark e.o.
21
Nijlân & De Zwette
19
Vrijheidswijk
17
Grou (Grouw) e.o.
16
Hempens/Teerns & Zuiderburen
13
Stiens e.o.
13
Dokkumer Ie e.o.
12
Goutum
12
Vossepark & Helicon
11
Aldlân & De Hemrik
10
Westeinde e.o.
9
Dorpen Zuid-Oost
8
De Zuidlanden
3
Dorpen Zuid-West
3
Middelsee
1

Misdrijf per categorie in de gemeente Leeuwarden in juni 2022

Alle misdrijven
503
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
64
Overige vermogensdelicten
59
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
58
Horizontale fraude
56
Winkeldiefstal
52
Ongevallen (weg)
34
Diefstal/inbraak woning
28
Onder invloed (weg)
23
Mishandeling
21
Bedreiging
20
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
11
Wegen (overig)
8
Wapenhandel
7
Huisvredebreuk
7
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
7
Aantasting openbare orde
6
Drugshandel
5
Diefstal van motorvoertuigen
5
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
4
Openlijk geweld
3
Zakkenrollerij
2
Diefstallen (water)
2
Overvallen
1
Bijzondere wetten
1
Brand/ontploffingen
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime regio LeeuwardenCrime provincie Friesland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: