Vergunningen Gemeente Leeuwarden

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de Gemeente Leeuwarden, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over gemeente leeuwarden
Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in de gemeente Leeuwarden

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties hebben betrekking op de gemeente Leeuwarden. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de provincie Friesland of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan toe. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de gemeente Leeuwarden.
Verfijn resultaten

Vergunningen Gemeente Leeuwarden

DatumBetreftOnderwerp
22-06-2022Gem. LeeuwardenAanvulling op bestaande verleende evenementenvergunning met geluidsontheffing, Bosk, (11045543), Grote Kerk/Jacobijnenkerk en omgeving op 9 t/m 12 juni, Gouveneursplein op 22 en 23 juni, Wirdumerdijk 18 op 9 juli en Wilhelminaplein op 16 en 17 juli 2022, verzenddatum 15-06-2022.

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-280939)

22-06-2022StiensGewijzigde vergunning Sierksmastrjitte 4 (Steenslân) Stiens, (11040645) realiseren van een kubuswoning, verzenddatum 10-06-2022.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-280791)

22-06-2022LeeuwardenVerleende vergunning gebruik openbare ruimte Lycklamastins Leeuwarden, (11052990) plaatsen van een hijskraan, op 29 juni 2022, verzenddatum 10-06-2022.

Betreft: Overig (gmb-2022-281070)

22-06-2022Gem. LeeuwardenGeaccepteerde kennisgevingsevenement, verschillende locaties in de binnenstad van Leeuwarden, (11052826) Mooie Zomer, op 17 en 28 augustus, 3, 4, 10, 11, 17 en 18 september 2022.

Betreft: Overig (gmb-2022-281230)

22-06-2022IrnsumGeaccepteerde kennisgevingsevenement, Gravinnewei 3 Jirnsum (Irnsum), (11052463) Rommelmarkt Jirnsum, op 2 juli 2022.

Betreft: Overig (gmb-2022-281140)

22-06-2022LeeuwardenVerdaagde aangevraagde vergunning De Centrale 32 Leeuwarden, (11052048) aanbrengen van 2 led schermen voor het voeren van digitale logo's, einddatum 27-07-2022.

Betreft: Overig (gmb-2022-280073)

22-06-2022Gem. LeeuwardenAangevraagde vergunning kadastraal gemeente Warrega, sectie C en perceelnummer 2251, nabij Leechlân, (11053034) bouwen van een mestsilo.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-280006)

22-06-2022LeeuwardenIngetrokken omgevingsvergunning Orionweg 57 Leeuwarden, (11043143) toekomst bestendig maken van het pand fase 3, verzenddatum 09-06-2022.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-280810)

22-06-2022LeeuwardenVerleende alcohol vergunning commercieel met terras Kalverdijkje 76b Leeuwarden, (11052510), De Padel & Tennis Club Leeuwarden, verzenddatum 13-06-2022.

Betreft: Overig (gmb-2022-280987)

22-06-2022LeeuwardenAangevraagde vergunning Nieuwestad 158 Leeuwarden, (11053053) legaliseren van 2 aangebrachte airco-units.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-280028)

22-06-2022LeeuwardenGeaccepteerde kennisgevingsevenement, Salomonszegel 99 Leeuwarden, (11052790) rommelmarkt Aldlân, op 18 juni 2022.

Betreft: Overig (gmb-2022-281171)

22-06-2022LeeuwardenVerleende omgevingsvergunning, Voorstreek 108 Leeuwarden, (11050113) verbouwen van een bestaand pand aan de Voorstreek en de Catharinahof naar 9 studio's, verzenddatum 10-06-2022.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-280146)

15-06-2022Gem. LeeuwardenAangevraagde vergunning Master Wybrensdyk 10a Eagum, (11049257) bouwen van een woning.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-267717)

15-06-2022LeeuwardenAangevraagde vergunning Sint Anthonystraat 5 Leeuwarden, (11052896) plaatsen van een berging en verbouwen van de school.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-267733)

15-06-2022LeeuwardenVerleende evenementenvergunning met geluidsontheffing, Wilhelminaplein Leeuwarden, (11048429) kermis Leeuwarden, van 10t/m 19 juni 2022, verzenddatum 07-06-2022.

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-269378)Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarVergunningen regio LeeuwardenVergunningen provincie Friesland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Leeuwarden:

      Regio's in de provincie Friesland: