Vergunningen Gemeente Leeuwarden

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de Gemeente Leeuwarden, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over gemeente leeuwarden

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in de gemeente Leeuwarden

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties hebben betrekking op de gemeente Leeuwarden. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de provincie Friesland of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan toe. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de gemeente Leeuwarden.
Verfijn resultaten

Vergunningen Gemeente Leeuwarden

DatumBetreftOnderwerp
17-06-2021LeeuwardenVerdaagde aangevraagde vergunning Freark Damwei 36 t/m 60 Leeuwarden, (11046075) aanvragen van twee inritten t.b.v. bedrijfsunits, einddatum 22-07-2021.

Betreft: Overig (gmb-2021-187521)

17-06-2021Gem. LeeuwardenAangevraagde omgevingsvergunning kadestraal gemeente Leeuwarden, sectie E, perceelnummer 2116 nabij Newtonlaan 5, (11046971) bouwen van een nieuwe loods.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-187276)

17-06-2021Gem. LeeuwardenMelding Activiteitenbesluit Milieubeheer

Betreft: Overig (gmb-2021-188215)

17-06-2021WartenaAangevraagde omgevingsvergunning Hellingpaed 11 en 11 PERC Warten (Wartena), (11046233) verbouwen "Skuthus" tot woning met studio.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-187250)

17-06-2021Gem. LeeuwardenDefinitief besluit verleende omgevingsvergunning Bonkevaart Leeuwarden, (11040091) wijzigen van de bestemming

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-187788)

17-06-2021IrnsumVerdaagde aangevraagde vergunning Industriewei 21 Jirnsum (Irnsum), (11046062) herbouwen van een loods, einddatum 20-07-2021.

Betreft: Overig (gmb-2021-187535)

17-06-2021JelsumVerdaagde aangevraagde vergunning Op 'e Terp 28 Jelsum, (11046007) plaatsen van een tuinhuis en zonnepanelen, einddatum 19-07-2021.

Betreft: Overig (gmb-2021-187556)

17-06-2021LeeuwardenAangevraagde omgevingsvergunning Voorstreek 103a Leeuwarden, (11047069) bouwen van een dakterras.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-187500)

17-06-2021Gem. LeeuwardenAangevraagde omgevingsvergunning kadestraal gemeente Leeuwarden, sectie A, perceel 7987 nabij Minne Finne bouwnummer 9, (11045508) bouwen van een woonhuis met 2 lagen en dwarskap.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-187267)

17-06-2021LeeuwardenGeweigerde omgevingsvergunning Koudenburg 9 Leeuwarden, (11045511) kappen van een boom en verbreden van een uitrit, verzenddatum: 10-06-2021.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-187742)

17-06-2021StiensVerdaagde aangevraagde vergunning Hegebuorren 26 Stiens, (11044361) transformeren en verbouwen naar wonen, einddatum 21-07-2021.

Betreft: Overig (gmb-2021-187527)

17-06-2021StiensVerleende omgevingsvergunning Truerderdyk 14 Stiens, (11045819) realiseren van een refit loods, verzenddatum 03-06-2021.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-187713)

17-06-2021LeeuwardenVerleende vergunning gebruik openbare ruimte, Oldehoofsterkerkhof 2 Leeuwarden, (11046732) plaatsen van een kraan, op 11 juni 2021, verzenddatum 08-06-2021.

Betreft: Overig (gmb-2021-187761)

17-06-2021LeeuwardenAangevraagde omgevingsvergunning Douwe Kalmaleane 2 en 4 Leeuwarden, (11046943) plaatsen van viertal luchtbehandelingskasten op het dak.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-187225)

17-06-2021LeeuwardenVerleende omgevingsvergunning Stationsweg 12 en Baljéestraat 9c Leeuwarden, (11034673) verbouwen van het pand, verzenddatum 07-06-2021.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-187709)Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarVergunningen regio LeeuwardenVergunningen provincie Friesland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Leeuwarden:

      Regio's in de provincie Friesland: