Easterlittens Nieuws

Weerbericht Easterlittens | Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over easterlittens
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenPolitie LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMeddelpunt Media | AkkrumSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumSint Jabik | Sint JacobiparochieGemeente LeeuwardenGemeente Leeuwarden | Video
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

16 juli 2023

11:17
Kon. Ned. Kaatsbond
Arjen Andringa, Duko Harkema en Alle Jan Anema winnen in Easterlittens het NK 35+.
☆ Kon. Ned. Kaatsbond

1 juli 2023

00:27
Kaatsnieuws
In Easterlittens zijn vrijdagavond op It Plein twee wedstrijden verkaatst. Dit zijn de uitslagen: Deinum - Moarre/Ljussens8 - 6Easterein...
☆ Kaatsnieuws

29 juni 2023

23:27
Kaatsnieuws
In Easterlittens zijn donderdagavond opnieuw drie wedstrijden verkaatst. Vorig jaar won Bitgum (Beetgum). Bitgum - Easterlittens7 - 6Weidum...
☆ Kaatsnieuws

28 juni 2023

22:27
Kaatsnieuws
In Easterlittens zijn woensdagavond drie wedsrijden verkaatst, in de strijd om het Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote. Makkum - Lollum/Waaksens8...
☆ Kaatsnieuws

27 juni 2023

19:27
Kaatsnieuws
In Easterlittens zijn op maandagavond de eerste wedstrijden op het Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote verkaatst. Weidum - Mantgum7...
☆ Kaatsnieuws

24 mei 2023

11:47
Melkveebedrijf
Veehouder Aise Bouma in het Friese Easterlittens weet zijn passie voor weidevogels en natuur te combineren met een modern en financieel...
☆ Melkveebedrijf

18 mei 2023

23:28
Kaatsnieuws
De dames kaatsen dit weekeinde nog volgens de ranking, zoals die eind 2022 was. De KNKB weet nu nog niet hoe het poulekaatsen en ranking...
☆ Kaatsnieuws

15 mei 2023

22:28
Kaatsnieuws
In Easterlittens pakte Corné Tuinenga zijn eerste krans op de hoofdklasse, Taeke pakte drie punten voor het puntenklassement en Erwin...
☆ Kaatsnieuws
22:28
Kaatsnieuws
Een mooie kaatsdag. De heren en dames op een veld. En dan ook nog eens de dames Hoofdklasse en eerste klasse. De dames kaatsten in poules....
☆ Kaatsnieuws

13 mei 2023

20:28
Kaatsnieuws
Soms is vier keer scheepsrecht. Drie keer eerder stond Corné Tuinenga op een wedstrijd in de hoofdklasse. Geen enkele keer won hij een omloop....
☆ Kaatsnieuws
16:28
Kaatsnieuws
Een door-elkaar-loten wedstrijd voor de heren en poule kaatsen voor dames hoofdklasse en 1e klasse in Easterlittens. Een Eerste klasse...
☆ Kaatsnieuws
12:28
Kaatsnieuws
Sjanet Wijnia komt vandaag in Easterlittens niet in actie. De kaatsster uit Wommels volleybalt bij VC Sneek en speelt morgen de beslissende...
☆ Kaatsnieuws

11 mei 2023

12:28
Kaatsnieuws
De heren hoofdklassers kaatsen een del-wedstrijd in Easterlittens. De eerste klassers reizen naar Goutum. Ook de dames kaatsen in Easterlittens,...
☆ Kaatsnieuws

25 maart 2023

10:54
Groot Sneek
Op zaterdag 15 april komt popkoor Blinder uit Easterlittens samen met Trio De Helling naar de Hermes-Tsjerke...
☆ Groot Sneek

30 oktober 2022

17:05
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Slingers, ballonnen en bloemen, maar bovenal een komen en gaan van dorpsbewoners. Donderdag 27 oktober 2022 was voor Klaas Jan Hofstra...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust
16:50
Groot Sneek
Slingers, ballonnen en bloemen, maar bovenal een komen en gaan van dorpsbewoners. Donderdag 27 oktober 2022 w...
☆ Groot Sneek

27 oktober 2022

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 26 oktober 2022) de volgende vier bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning,...
☆ Drimble Bekendmakingen

13 juli 2022

18:57
Oosterwierum | Easterwierrum
De Spulwike fan Easterwierrum, Easterlittens en Weidum bestiet dit jier fyftich jier. Eins wie it opset foar bern oant 12 jier dy´t...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

2 juli 2022

11:19
Wommels
Wommels kaam oant yn de finale yn Easterlittens, mar moast mei 9-3 40-15 belies jaan tsjin Bitgum (Beetgum) mei û.o. Hans Wassenaar...
☆ Wommels

1 juli 2022

10:30
It Nijs
Damwâld (Damwoude) Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Miedema Easterlittens Sint-Margryttsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Hegebeintum...
☆ It Nijs

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: