Drimble

Easterlittens Nieuws

Meer nieuws uit de Gemeente Leeuwarden Regio Leeuwarden

informatie alleen over easterlittens
Bron in regio: Leeuwarder Courant | LeeuwardenDe Grouster | GrouwHuis aan Huis LeeuwardenLeeuwarderNet | LeeuwardenLiwwarders | LeeuwardenMiddelpuntSuksawatAkkrum NieuwsGrousters | GrouwMenaldum dorpOmroep Leo | LeeuwardenWarten | Wartena112 Leeuwarden NieuwsEngelum OnlineBerlikum .comMarsum | MarssumRadio Middelse | LeeuwarderadeelSint Jacobiparochie .nlGemeente Leeuwarden

17 maart 2018

08:18
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Easterlittens (gemeente Leeuwarden):Baerderdyk 2, 8835 XA Easterlittens voor € 369.000...

12 maart 2018

08:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen week (van zondag 4 maart 2018 tot en met zondag 11 maart 2018) de volgende 63 bekendmakingen...

18 januari 2018

09:51
Franeker Courant
Marc van Hiel wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van VV Oosterlittens. Hij volgt de huidige trainer Klaas Wittermans op. De uit Jorwert...

14 januari 2018

15:33
Franeker Actueel
Sportvereniging Friesland uit St.-Jabik en VV Tzum organiseren voor de 34e keer een prestatieloop in Tzum. Ook dit jaar kunnen de hardlopers...

23 november 2017

10:15
Nieuwe Oogst | Verdieping
Eefje Bouma (25) verhuurt met haar ouders en buurman De Pronkkeamer Skrins in Easterlittens. Het draait haar daarbij vooral om verbetering...

3 november 2017

16:47
De Grouster | Grouw
Sjonge Jonge deelnemer Friese Korenslag GROU - Vocalgroup (voorheen pop- en musicalkoor) Sjonge Jonge uit Grou (Grouw) doet volgende...

7 augustus 2017

12:05
Jellum Bears (Beers)
Kunstviltproject leerlingen van de basisscholen uit de 10 dorpen van Nij Baarderadiel: Baard, Easterlittens, Weidum, Mantgum, Hilaard,...

30 juni 2017

23:12
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Veertien dagen lang was Easterlittens in de ban van het Friese kampioenschap jeu de pelote. Teams uit 27 plaatsen deden mee.

20 juni 2017

22:41
Omroep Friesland
Op it Iepen Frysk jeu de pelote yn Easterlittens binne de earste partijen yn de foarrondes ferkeatst. Tiisdeiteûn wûn Wytmarsum (Witmarsum)...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarNieuws gemeente LeeuwardenNieuws regio LeeuwardenNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: