Drimble

Monumenten in Hitzum

Een lijst van rijksmonumenten in Hitzum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over hitzum

Rijksmonumenten gelegen in Hitzum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Hitzum

PostcodeAdresPlaats
8805 THKerkbuurt 1
Hervormde kerk, lezenaars en tekstbordjes
Hitzum
8805 TLOude Weg 3
Stolpboerderij met ingang in het midden, zesruitsvensters en onderkelderde recht
Hitzum
8805 THKerkbuurt 1
Hervormde kerk en toren
Hitzum
8805 TEMolenweg 1
Alde Pleats
Hitzum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: