Drimble

Monumenten in Deinum

Een lijst van rijksmonumenten in Deinum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over deinum

Rijksmonumenten gelegen in Deinum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Deinum

PostcodeAdresPlaats
9033 ZAbij Tsjerkepaed 3
Terp
Deinum
9033 ZAtussen de Hegedyk en de Tiltsjedyk
Verhoogd stinsterrein
Deinum
9033 ZAzuidelijk van de kerk ten westen van het Heechpaad
Terp
Deinum
9033 ZAwestelijk van de Hegedyk tussen de Tiltsjedyk en het tolhuis
Verhoogd terrein waarin overblijfselen van een kloostervoorwerk
Deinum
9033 ZAtussen It Súd en het Ringiapaad
Terp
Deinum
9033 ZAca. 500 m oostelijk van het dorp bij de Slappeterpsterdyk
Terp
Deinum
9033 ZAbij Menamerdyk 3
Terp
Deinum
9033 ZAten oosten van het begin van de Kleasterdyk
Terp
Deinum
9033 ZAbij Buorren 23
Terp
Deinum
9033 ZAaan het einde van de Wobbemaleane
Terp
Deinum
9033 ZAtussen de Alddyk en de A31
Terp
Deinum
9033 ZAten zuiden van de Binnemaleane bij de Gernierswei
Terp
Deinum
9033 ZAten zuiden van het Tsjerkepaed bij de Hegedyk
Terp
Deinum
9033 ZAtussen Tsjerkepaed en Lautawei
Terp
Deinum
9033 WTTsjerkepaed 3
Hervormde kerk, toren en kerkhof (op terprest)
Deinum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: