Monumenten in Tzum

Een lijst van rijksmonumenten in Tzum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over tzum
Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naar112 gemeente Waadhoeke112 regio Noordwest Friesland112 provincie Friesland112 Nederland

Rijksmonumenten gelegen in Tzum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Tzum

PostcodeAdresPlaats
8804 NAFranekerweg 30
Ny Herema
Tzum
8804 NAFranekerweg 47
Johanneskerk. Hervormde kerk
Tzum
8804 RHNieuwbuurtsterweg 2
Voorm. lagere school
Tzum
8804 NGVoorstraat 10
Pand tegen topgevel met deklijsten en zes- en vierruitsvensters onder zadeldak m
Tzum
8804 NGVoorstraat 12
Pand tegen brede topgevel onder zadeldak met topschoorsteen
Tzum
8804 NGVoorstraat 20
Eenvoudig pand met zesruitsvensters onder schilddak met versierde dakkapel
Tzum
8804 NMWommelserweg 67
Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters tussen top
Tzum
8804 NNWommelserweg 83
Teatlum
Tzum
8804 NNbij Wommelserweg 81
Fatum
Tzum
8804 RMbij Wommelserweg 86
Duivenhok
Tzum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: