Drimble

Monumenten in Menaldum

Een lijst van rijksmonumenten in Menaldum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over menaldum

Rijksmonumenten gelegen in Menaldum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Menaldum

PostcodeAdresPlaats
9036 ZAbij kombord Rypsterdyk
Terp
Menaldum
9036 ZAbij Skilpaed 2
Terp
Menaldum
9036 ZAten oosten van de Earnseker
Terp
Menaldum
9036 ZAten zuiden van het begin van de Slappeterpsterdyk
Terp
Menaldum
9036 ZALjochtmisdyk
Terp
Menaldum
9036 VSBitgumerdyk 16
Ansta State
Menaldum
9036 MRDyksterbuorren 33
Grietenijhuis
Menaldum
9036 MSDyksterbuorren 10
Laag woonhuis met voorste deel met omlijste ingang en geblokte kroonlijst onder
Menaldum
9036 LNGrêftswal 14-20
Ald Earmhûs
Menaldum
9036 VVFjouwerhûs 4
Great Fjellingwirt
Menaldum
9036 MEGreatebuorren 33
Hofje met hoofdgebouw onder zadeldak evenwijdig aan de straat tussen twee topgev
Menaldum
9036 MEGreatebuorren 37
Hofje met hoofdgebouw onder zadeldak evenwijdig aan de straat tussen twee topgev
Menaldum
9036 MPLytsebuorren 51
Twee woningen onder dwars zadeldak tussen topgevels
Menaldum
9036 MPLytsebuorren 57
Huis Menaldum
Menaldum
9036 MLLytsedyk 2
Stelpboerderij met aan de schuur verbonden dwars voorhuis met omlijste ingang en
Menaldum
9036 MLLytsedyk 4
Eenvoudig pand met geblokte kroonlijst onder schilddak met hoekschoorstenen waar
Menaldum
9036 MLLytsedyk 6
Eenvoudig pand met zesruitsvensters onder dwars zadeldak tussen topgevels
Menaldum
9036 MLLytsedyk 24
Woonhuis met zesruitsvensters en geblokte kroonlijst onder laag schilddak met da
Menaldum
9036 LBMieddyk 3
De Weme
Menaldum
9036 JARijksstrjitwei 15
Boerderij met ingebouwd onderkelderd dwars woonhuis met hoge toegangstrap, omgaa
Menaldum
9036 JERypsterdyk 21
Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met zesruitsvensters en stichtingssteen tuss
Menaldum
9036 MHSkilpaed 2
Hervormde Kerk
Menaldum
9036 VWbij Sânwei 21
De Kievit
Menaldum
9036 LCbij Mieddyk 41
De Rentmeester
Menaldum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: