Monumenten in Beetgum

Een lijst van rijksmonumenten in Beetgum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over beetgum

Rijksmonumenten gelegen in Beetgum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Beetgum

PostcodeAdresPlaats
9044 ZAten noorden van de kerk
Terp
Beetgum
9044 ZAtussen N383 en Hillige Kamp
Terp
Beetgum
9044 ZAbij Fjouwerhûs 3
Terp
Beetgum
9044 ZAbij het zuidelijke eind van de Bûtenpôle
Terrein met een verhoogde woonplaats en de resten van een stinswier
Beetgum
9044 MHBuorren 28
Hervormde kerk, voorm. pastorie
Beetgum
9044 MEBuorren 13
Sint-Martinuskerk. Hervormde kerk en toren
Beetgum
9044 MRSlachtersrige 6
Eenvoudig pand onder zadeldak tussen topgevels
Beetgum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: