Drimble

Monumenten in Spannum

Een lijst van rijksmonumenten in Spannum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over spannum

Rijksmonumenten gelegen in Spannum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Spannum

PostcodeAdresPlaats
8843 KDTsjerkebuorren 1
Boerderij met dwarshuis met omlijste ingang en consoleparen aan de gootlijst ond
Spannum
8843 KETsjerkebuorren 8
Hervormde kerk en toren
Spannum
8843 KETsjerkebuorren 16
Kop-hals-rompboerderij met stenen schuurtje met zadeldak en windveren
Spannum
8843 KEbij Tsjerkebuorren 8
Hervormde kerk, stookhok
Spannum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: