Drimble

Hitzum Nieuws

Weerbericht Hitzum | Meer nieuws uit de Gemeente Waadhoeke Regio Noordwest Friesland

informatie alleen over hitzum
Bron in regio: Balkster CourantFraneker CourantHarlingen BoeitHarlingen OnlineHarlingen TVHarlinger Courant | HarlingenScannerNet | HarlingenBildtse PostFraneker ActueelGemeente HarlingenGemeente Waadhoeke

11 april 2019

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (woensdag 10 april 2019) de volgende 21 bekendmakingen gepubliceerd: Ontwerp omgevingsvergunning...

27 maart 2019

22:32
Franeker Actueel
Het is voorjaar en dat betekend weer allemaal lammeren in de wei, zo ook dit jaar. Rinus Bouma heeft een bezoek gebracht aan de schapenboer...

11 maart 2019

16:54
Franeker Courant
Ruim zeventig gasten hebben zaterdagmiddag de toneelmiddag van de Zonnebloem afd. Franeker bezocht.

7 maart 2019

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (woensdag 6 maart 2019) de volgende 26 bekendmakingen gepubliceerd: Gemeente Waadhoeke - reserveren...

28 februari 2019

10:19
Franeker Courant
Toneelvereniging Set Troch brengt zaterdag 2 en vrijdag 8 maart de vrolijke klucht Op ´e Hichte over het voetlicht in dorpshuis Us Doarpshûs...
07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (woensdag 27 februari 2019) de volgende negentien bekendmakingen gepubliceerd: Ontwerpbestemmingsplan...

23 februari 2019

14:23
Franeker Courant
Toneelvereniging Set Troch uit Hitzum speelt zaterdag 9 maart het blijspel Op ´e Hichte speciaal voor de Zonnebloem in Bloemketerp...

14 februari 2019

22:35
Franeker Actueel
In `Us Doarpshûs´ te Hitzum speelt toneelvereniging Set Troch op zaterdag 2 maart en vrijdag 8 maart om 20:00 uur het door Martine...

10 januari 2019

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (woensdag 9 januari 2019) de volgende 38 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende verklaring van geen...

1 januari 2019

08:17
Drimble Nieuwe Huizen
Sinds gisteren is er één woning te koop gekomen in Hitzum (gemeente Waadhoeke): Hoofdweg 9, Hitzum voor € 275.000 kk Vrijstaande...

25 oktober 2018

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Waadhoeke heeft gisteren (woensdag 24 oktober 2018) de volgende 34 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende ontheffing geluidsvoorschriften/

30 september 2018

06:31
Arum Friesland
Het Hitzumer Binnenpaed is het fietspad tussen Franeker en Hitzum waar veel gebruik van wordt gemaakt. Langs beide zijden van het fietspad...

27 september 2018

11:46
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Tientallen bomen langs het Hitzumer Binnenpaed tussen Franeker en Hitzum gaan weg.

26 september 2018

11:24
Franeker Courant
De gemeente gaat enkele tientallen instabiele bomen langs het Hitzumer Binnenpad kappen en dood hout uit boomtoppen verwijderen. Tijdens...
08:54
Gemeente Waadhoeke
Het Binnenpaed is het fietspad tussen Franeker en Hitzum waar veel gebruik van wordt gemaakt. De kap...

25 september 2018

16:14
Franeker Actueel
1 t/m 12 oktober Het Binnenpad is het fietspad tussen Franeker en Hitzum waar veel gebruik van wordt gemaakt. Langs beide zijden van het fietspad...
16:10
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Zelf sliep Aletta Boonstra drieëndertig jaar geleden opperbest in haar wieg in Hitzum, maar zoon Finn (2) bleek een nachtgraver.

29 augustus 2018

23:05
Omroep Friesland
Ut in greide oan de Molenwei yn Hitzum is in hynder stellen. Lês mear oer: Hynder stellen; wêr is Amazing Zendor bleaun?.

9 augustus 2018

12:52
Franeker Courant
De negentiende Ald Meierspartij in Hitzum was dit jaar een prooi voor het partuur uit Makkum. Makkum hoorde tot de kanshebbers en maakte...

7 augustus 2018

12:22
Franeker Courant
In Hitzum werd voor de negentiende keer de Ald Meierspartij voor meisjes gehouden, de partij staat gelijk aan de Freulepartij bij de jongens....

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarNieuws gemeente WaadhoekeNieuws regio Noordwest FrieslandNieuws provincie FrieslandNieuws Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: