Drimble

Monumenten in Minnertsga

Een lijst van rijksmonumenten in Minnertsga. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over minnertsga

Rijksmonumenten gelegen in Minnertsga

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Minnertsga

PostcodeAdresPlaats
9047 ZAbij Hearewei 25
Terp
Minnertsga
9047 ZAten oosten van de Miedleane
Terp
Minnertsga
9047 ZAten westen van de Miedleane
Terp
Minnertsga
9047 ZAten zuiden van de Tjessingawei
Terp
Minnertsga
9047 ZAten noorden van de Binnemaleane
Terp
Minnertsga
9047 ZAten zuiden van de Binnemaleane
Terp
Minnertsga
9047 ZAaan de Hoarnestreek
Terp
Minnertsga
9047 ZAhalverwege de Kromme Leane
Terrein met twee terpen
Minnertsga
9047 ZAten noorden van de Tjessingawei
Terp
Minnertsga
9047 VAHearewei 25
Great Folta
Minnertsga
9047 KDMeinardswei 3
Meinardskerk. Hervormde kerk en toren op verhoogd kerkhof
Minnertsga
9047 VDHoarnestreek 9
Great Lammema, hekpijlers
Minnertsga
9047 KCMeinardswei 36
Woonhuis onder zadeldak tegen forse topgevel met beitelingen langs de zijden
Minnertsga

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: