Monumenten in Ried

Een lijst van rijksmonumenten in Ried. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over ried

Rijksmonumenten gelegen in Ried

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Ried

PostcodeAdresPlaats
8811 HEKerkpad 1
Hervormde kerk op verhoogd kerkhof
Ried
8811 HEKerkpad 2
Eenvoudig pand met zesruitsvensters aan de ringweg rond het kerkhof
Ried
8811 HDHoofdstraat 2
Boerderij in eclectische stijl
Ried
8811 HDbij Hoofdstraat 2
Koetshuis met Art Nouveau-elementen
Ried
8811 HAbij Dongjumerweg 10
Betonnen brug over de Oude Rietstroom
Ried

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: