Drimble

Monumenten in Oosterbierum

Een lijst van rijksmonumenten in Oosterbierum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over oosterbierum

Rijksmonumenten gelegen in Oosterbierum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Oosterbierum

PostcodeAdresPlaats
8854 AAHaerdawei 1
Sint-Joriskerk. Hervormde kerk en toren
Oosterbierum
8854 RPHoarnestreek 19
Kleine kop-hals-rompboerderij met zeer korte hals, voorhuis onder hoog zadeldak
Oosterbierum
8854 ZAten oosten van de Konkelswei
Terp
Oosterbierum
8854 ZAten oosten van de Buorren
Terp
Oosterbierum
8854 ZAten noorden van het begin van de Haerdawei
Terp
Oosterbierum
8854 ZAaan de Hoarnestreek bij het einde van de Kapellewei
Terp
Oosterbierum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: