Drimble

Monumenten in Sint Annaparochie

Een lijst van rijksmonumenten in Sint Annaparochie. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over sint annaparochie

Rijksmonumenten gelegen in Sint Annaparochie

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Sint Annaparochie

PostcodeAdresPlaats
9076 ASWassenberghstraat 2
Voorm. lagere school
Sint Annaparochie
9076 BSVan Harenstraat 1
Hervormde kerk op omheind kerkhof
Sint Annaparochie
9076 BWVan Harenstraat 8
Pand onder zadeldak tegen klokgevel
Sint Annaparochie
9076 BWVan Harenstraat 14
Vijf traveeën breed pand met middenrisaliet in de voorgevel en verdieping met ze
Sint Annaparochie
9076 BWVan Harenstraat 18
Links onderkelderd pand met zesruitsvensters onder aan de voorzijde afgewolfd ho
Sint Annaparochie
9076 BWVan Harenstraat 24
Pand zonder verdieping met versierde gevel onder omgaand schilddak met dakkapel
Sint Annaparochie
9076 BWVan Harenstraat 26
Deftig huis met omlijste ingang en zesruitsvensters en met verdieping onder laag
Sint Annaparochie
9076 BZVan Harenstraat 124
Pakhuis onder zadeldak tegen topgevel met drie lichtopeningen en met op de verdi
Sint Annaparochie
9076 BNMiddelweg-Oost 157
Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met zesruitsvensters, kleine lichtopeningen
Sint Annaparochie
9076 GGOudebildtdijk201
Boerderij met dwarsgebouw onderkelderd voorhuis onder schilddak
Sint Annaparochie
9076 GMOudebildtdijk 433
Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met omlijste ingang in de lange gevel, dakka
Sint Annaparochie
9076 AGStadhoudersweg 75
Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met bekroonde klokgevel met aanzetstukken en
Sint Annaparochie
9076 AGStadhoudersweg 80
Kop-hals-rompboerderij met voorhuis onder zadeldak met aankapping over de luifel
Sint Annaparochie
9076 GSSchuringaweg 63
Strandhuis "Den Bildtpollen"
Sint Annaparochie
9076 GSbij Schuringaweg 63
Strandhuis "Den Bildtpollen", schuur
Sint Annaparochie

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: