Drimble

Monumenten in Vrouwenparochie

Een lijst van rijksmonumenten in Vrouwenparochie. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over vrouwenparochie

Rijksmonumenten gelegen in Vrouwenparochie

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Vrouwenparochie

PostcodeAdresPlaats
9077 SWVrouwbuurtstermolen 18
Transformatorgebouw in overgangsstijl
Vrouwenparochie
9077 SKJ.P. van der Bildtstraat 8
Pand onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetstukken, lijsten en beeldhouwwerk
Vrouwenparochie
9077 PMHamerenweg 11
Kop-hals-rompboerderij met voorhuis tussen topgevels met boeiborden, omlijste in
Vrouwenparochie
9077 SVKerkplein 2
Hervormde kerk op kerkhof
Vrouwenparochie
9077 SWVrouwbuurtstermolen 8
Vrouwbuurstermolen
Vrouwenparochie
9077 SBMiddelweg-Oost 35
Kop-hals-rompboerderij met lang en in het midden onderkelderd voorhuis met venst
Vrouwenparochie
9077 SNWaling Dykstrastraat 9
Pand met omlijste ingang onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetstukken en geb
Vrouwenparochie
9077 SPWaling Dykstrastraat 21
Landelijk pand met omlijste ingang onder zadeldak met voorschild en dakkapel en
Vrouwenparochie
9077 STWaling Dykstrastraat 101
Kop-hals-rompboerderij met voorhuis tussen topgevels met zesruitsvensters in voo
Vrouwenparochie

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: