Drimble

Monumenten in Tzummarum

Een lijst van rijksmonumenten in Tzummarum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over tzummarum

Rijksmonumenten gelegen in Tzummarum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Tzummarum

PostcodeAdresPlaats
8851 EPBuorren 44
Pand tussen topgevels met zesruitsvensters in de top onder zadeldak met topschoo
Tzummarum
8851 ELBuorren 55
Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild
Tzummarum
8851 ELBuorren 57
Eenvoudig pand met zesruitsvensters en goot op blokken onder zadeldak met voorsc
Tzummarum
8851 ELBuorren 61
Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild (vormt een geheel met Formoanje 1 e
Tzummarum
8851 EPBuorren 70
Pand onder dwars zadeldak tussen topgevels met goot op klossen
Tzummarum
8851 EMBuorren 71
Pand onder zadeldak tussen topgevels met top met lijsten en zes- en vierruitsven
Tzummarum
8851 ELFormoanje 1
Eenvoudig pand onder zadeldak (vormt een geheel met Formoanje 2 en Buorren 61)
Tzummarum
8851 ELFormoanje 2
Eenvoudig pand onder zadeldak (vormt . Vormt een geheel met Formaonje 1 en Buorr
Tzummarum
8851 GCHearewei 39
Boerderij met in het midden onderkelderd lange voorhuis en voortopgevel met wate
Tzummarum
8851 RNHoarnestreek 31
Harkemastate
Tzummarum
8851 GLRoordemaleane 10
Kop-hals-rompboerderij met in het midden onderkelderd lang voorhuis onder zadeld
Tzummarum
8851 GHbij Sinaedawei 23
Sinaedastate
Tzummarum
8851 EVTsjerkepaed 1
Sint-Martinuskerk. Hervormde kerk, kerkhof en toren
Tzummarum
8851 EXStasjonswei 1
Voorm. stationsgebouw
Tzummarum
8851 EXbij Stasjonswei 1
Voorm. stationsgebouw
Tzummarum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: