Drimble

Evenementen in Hitzum

Hieronder staan de evenementen gehouden in Hitzum. De informatie wordt verzameld door Gemeentewijzer. Het is nog in bèta, dus het kan zijn dat nog niet alle plaatsen zijn gedekt.

informatie alleen over hitzum

Evenementen in Hitzum

Meer evenementen of andere leuke tips bekijken? Op Gemeentewijzer Waadhoeke staan nog veel meer evenementen, activiteiten en leuke tips vermeld in de gemeente Waadhoeke. Tevens vind je hier alles in je gemeente op het gebied van onderwijs, sport, zorg en cultuur. Gratis publiciteit geven aan jouw evenement? Door jouw evenement aan te melden op Gemeentewijzer.nl wordt de bekendheid hiervan aanzienlijk vergroot. Een evenement aanmelden is volledig gratis.

Evenementen in Hitzum

FotoEvenementPlaats
HitzumKerstdienst
Locatie: Levend Woord Gemeente Franeker (Ampèrestraat 5-13)
Wanneer: Op 25 december 2014

Op eerste Kerstdag is iedereen van harte uitgenodigd voor een fijn, warm, liefdevol samenzijn in Levend Woord Gemeente Franeker. Samen... (lees verder)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarEvenementen gemeente WaadhoekeEvenementen regio Noordwest FrieslandEvenementen provincie FrieslandEvenementen Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: