Drimble

Monumenten in Boksum

Een lijst van rijksmonumenten in Boksum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over boksum

Rijksmonumenten gelegen in Boksum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Boksum

PostcodeAdresPlaats
9031 XJHegedyk 1
Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters, kleine to
Boksum
9031 XGSint Margrietwei 1
Hervormde kerk en kerkhof
Boksum
9031 XNOedsmawei 11
Eenvoudige kop-hals-rompboerderij met voorhuis tussen topgevels onder zadeldak m
Boksum
9031 XJHegedyk 8
Voorm. tolhuis
Boksum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: