Drimble

Monumenten in Marssum

Een lijst van rijksmonumenten in Marssum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over marssum

Rijksmonumenten gelegen in Marssum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Marssum

PostcodeAdresPlaats
9034 ZAtussen Buorren en Slotleane
Terp
Marssum
9034 GNBinnenbuorren 27
Laag pand onder zadeldak tussen topgevels met schoorstenen waarop borden en met
Marssum
9034 GNBinnenbuorren 28
Vijf traveeën breed laag pand met omlijste ingang met bovenlicht onder schilddak
Marssum
9034 TABitgumerdyk 87
Lunia State
Marssum
9034 XCHegedijk 1
Kop-hals-rompboerderij zadeldak met schoorstenen en borden en met stal onder hoo
Marssum
9034 XCHegedijk 6
Poptagasthuis
Marssum
9034 HKBuorren 10
Vier traveeën breed pand onder zadeldak tegen topgevel met vlechtingen en wapens
Marssum
9034 HKBuorren 20
Hervormde kerk
Marssum
9034 HMSlotleane 1
Poptaslot
Marssum
9034 HBR. Veemanstrjitte 1b
Marssumermolen
Marssum
9034 XDbij Hegedijk 44
Terpzigt
Marssum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarMonumenten gemeente WaadhoekeMonumenten regio Noordwest FrieslandMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: