Coronanieuws Easterwierrum

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste Corona-gerelateerde berichten uit Easterwierrum.

informatie alleen over easterwierrum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Nieuws over Corona in Easterwierrum

Op deze pagina staat een overzicht van berichten over het coronavirus uit Easterwierrum. Deze berichten over corona worden gefilterd uit nieuwsberichten uit duizenden nieuwsbronnen. Op deze manier proberen we een zo volledig mogelijk overzicht te maken.

Deze grafiek laat het aantal aangetoonde besmettingen, het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal sterfgevallen zien.

21 september 2021

07:06
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Wat een jubileum in 2020 moest worden, lukte door Corona niet. Maar BIS zou BIS niet als het niet in mogelijkheden denkt en dat heeft...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust
06:53
Groot Sneek
Wat een jubileum in 2020 moest worden, lukte door Corona niet. Maar BIS zou BIS niet als het niet in mogelijkh...
☆ Groot Sneek

14 juli 2021

20:58
Oosterwierum | Easterwierrum
Tsientallen begelieders fan de Spulwike yn Easterwierrum sitte yn thúskarantêne. De spulwike wurdt dizze wike foar hûnderten bern...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum
15:18
Omroep Friesland
Woansdei die bliken dat twa begelieders yn Easterwierrum mooglik corona hawwe. Lês mear oer: Spulwike yn Easterwierrum troffen troch...
☆ Omroep Friesland
14:58
Oosterwierum | Easterwierrum
Der kinne kaarten besteld wurde foar de allerearste BIS-film en tagelyk de 30e foarstelling fan it berneiepenloftspul. De Tysker yn Easterwierrum...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

15 mei 2021

14:57
Oosterwierum | Easterwierrum
Bêste ynwenners fan Easterwierrum, Wat docht BIS op it stuit? Sa´t jimme heechst wierskynlik al witte BIS makket dit jier in film!...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

1 mei 2021

14:57
Oosterwierum | Easterwierrum
Coronacrisis of niet: er vieren veel Friese sportclubs hun 75- of 100-jarig jubileum. In een serie zet de LC ze in het zonnetje. Deel...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum
14:57
Oosterwierum | Easterwierrum
Hallo Easterwierrumers, we komen naar jullie toe op Hemelvaartsdag! Ga lekker in de tuin zitten met jullie ´huishouding´ en wij komen...
☆ Oosterwierum | Easterwierrum

28 april 2021

10:04
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Coronacrisis of niet: er vieren veel Friese sportclubs hun 75- of 100-jarig jubileum. In een serie zet de LC ze in het zonnetje. Deel...
☆ Leeuwarder Courant | Leeuwarden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCoronanieuws gemeente Súdwest-FryslânCoronanieuws regio SneekCoronanieuws provincie FrieslandCoronanieuws Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: