Criminaliteit in Tzum

Overzicht van misdrijven geregistreerd in Tzum op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over tzum
Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naar112 gemeente Waadhoeke112 regio Noordwest Friesland112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in mei 2022 in Tzum

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Tzum. Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012. Zie ook: ►112-meldingen in Tzum en ►112-nieuws in Tzum.

Alle misdrijven in Tzum sinds januari 2012

Alle misdrijven in mei 2022

Tzum
3
Gemeente Waadhoeke
89
Regio Noordwest Friesland
128
Provincie Friesland
1.670
Nederland
67.008

Alle misdrijven in Tzum in de afgelopen maanden

mei 2022
3
april 2022
0
maart 2022
2
februari 2022
1
januari 2022
1
december 2021
1

Tot en met mei in andere jaren

tot mei 2022
24
tot mei 2022
14
tot mei 2022
5
tot mei 2022
7
tot mei 2022
9
tot mei 2022
5

Alle misdrijven per buurt in de wijk

Tzum
3
Buitengebied Tzum

Misdrijf per categorie in Tzum in mei 2022

Horizontale fraude
3
Alle misdrijven
3
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige vermogensdelicten Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Ongevallen (weg) Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Mishandeling Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Bedreiging Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarCrime gemeente WaadhoekeCrime regio Noordwest FrieslandCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: