Vergunningen Wirdum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Wirdum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over wirdum
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Wirdum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Wirdum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Leeuwarden of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Wirdum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Wirdum

DatumBetreftOnderwerp
30-08-2016WirdumGemeente Leeuwarden Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

05-04-2016WirdumGemeente Leeuwarden Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

09-07-2015WirdumLeeuwarden Kennisgeving Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

02-02-2015WirdumLeeuwarden Kennisgeving Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

09-07-2014Gem. LeeuwardenRegeling bediening bruggen in de gemeente Leeuwarden 2014

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-38412)

09-07-2014Gem. LeeuwardenBeleidsregel geluid bij evenementen in de open lucht in de gemeente Leeuwarden 2014

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-38409)

09-07-2014Gem. LeeuwardenBeleidsregel buitenevenementen gemeente Leeuwarden 2014

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-38406)

09-07-2014Gem. LeeuwardenBeleidsregel Subsidiëring Activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2015

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-38403)

09-07-2014Gem. LeeuwardenRegeling subsidie Sportevenementen

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-38402)

09-07-2014Gem. LeeuwardenBesluit college van B&W 16 juni 2014 inzake mandaatoverzicht concernbreed subsidies 2014

Betreft: Overig (gmb-2014-38195)

08-07-2014Gem. LeeuwardenAlgemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2014-2

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-37738)

01-07-2014Gem. LeeuwardenBouwverordening gemeente Leeuwarden 2014

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-36360)

30-06-2014Gem. LeeuwardenArbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarden 2014 (zie bijlage)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-35792)

27-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking najaarsonderhoud hoofdwatergangen

Betreft: Overig (wsb-2014-4052)

25-06-2014Gem. LeeuwardenVaststelling bestemmingsplan `Goutum Sud (voormalig kassencomplex)`, Leeuwarden

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2014-17346)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarVergunningen gemeente LeeuwardenVergunningen regio LeeuwardenVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Leeuwarden:

      Regio's in de provincie Friesland: