Vergunningen Leons

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Leons, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over leons
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Leons

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Leons door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Leeuwarden of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Leons.
Verfijn resultaten

Vergunningen Leons

DatumBetreftOnderwerp
09-06-2022LeonsAangevraagde vergunning Leons 10 Leons, (11052732) verbouwen van een bestaande boerderij en het slopen van een schuur/bijgebouw.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-250378)

20-10-2021LeonsDefinitief besluit verleende omgevingsvergunning Leons 12 Leons, (11023138) realisatie van 15 recreatie appartementen in 3 logiesgebouwen.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-366065)

13-10-2021LeonsVerleende omgevingsvergunning (11023138) voor de realisatie van 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen op het adres Leons 11 te Leons

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2021-352763)

01-07-2021LeonsRectificatie: Ontwerp-omgevingsvergunning (11023138) voor de realisatie van 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen op het adres Leons 11 te Leons

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2021-33890)

01-07-2021LeonsRectificatie: Ontwerp-omgevingsvergunning (11023138) voor de realisatie van 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen op het adres Leons 11 te Leons

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2021-205141)

24-06-2021LeonsOntwerp-omgevingsvergunning (11023138) voor de realisatie van 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen op het adres Leons 11 te Leons

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2021-31731)

24-06-2021LeonsOntwerp-omgevingsvergunning (11023138) voor de realisatie van 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen op het adres Leons 11 te Leons

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2021-192722)

20-09-2016LeonsVerleende omgevingsvergunning: Leons 1, Leons

Betreft: Aanlegvergunning

19-09-2016LeonsAanvraag omgevingsvergunning: Leons 1, Leons

Betreft: Omgevingsvergunning

02-08-2016LeonsAanvraag omgevingsvergunning: Leons 1, Leons

Betreft: Omgevingsvergunning

26-08-2015LeonsAanvraag omgevingsvergunning: Leons 3, Leons

Betreft: Omgevingsvergunning

27-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking najaarsonderhoud hoofdwatergangen

Betreft: Overig (wsb-2014-4052)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking `Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap` en van de `Regeling benoeming bestuurs

Betreft: Overig (wsb-2014-3954)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 1 juli 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3951)

19-06-2014Gem. LittenseradeelVerordeningen werkgeverscommissie, rekenkamercommissie en bestuurlijke boete bij recidive vastgesteld

Betreft: OverigNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarVergunningen gemeente LeeuwardenVergunningen regio LeeuwardenVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Leeuwarden:

      Regio's in de provincie Friesland: