Drimble

NJB - Nederlands Juristenblad NJB - Nederlands Juristenblad

Hieronder staan de laatste berichten van NJB - Nederlands Juristenblad. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMaatwerk NieuwsMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

28 november 2016

15:34
NJB - Nederlands Juristenblad
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat het zogenoemde ne bis-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde...
NJB - Nederlands Juristenblad
15:34
NJB - Nederlands Juristenblad
WhatsApp heeft een rechtszaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens verloren waardoor het bedrijf gedwongen is een vertegenwoordiger...
NJB - Nederlands Juristenblad
15:34
NJB - Nederlands Juristenblad
Bij het inzetten van geheime surveillance voor de opsporing van strafbare feiten moeten onafhankelijk toezicht en transparantie gewaarborgd... Ook op: Recht.NL
NJB - Nederlands Juristenblad
14:34
NJB - Nederlands Juristenblad
Op dinsdag 22 november 2016 werd in Istanbul de strafzaak vervolgd tegen twaalf advocaten, bijna allen leden van de ŐHD, de Vereniging...
NJB - Nederlands Juristenblad

24 november 2016

15:34
NJB - Nederlands Juristenblad
Hoe kan de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger gemaakt worden? Beleidsnota Herziening Wft in internetconsultatie.
NJB - Nederlands Juristenblad

22 november 2016

11:34
NJB - Nederlands Juristenblad
De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) op te schorten...
NJB - Nederlands Juristenblad
11:34
NJB - Nederlands Juristenblad
De Maevita-zaak moet geheel opnieuw worden behandeld omdat de Ondernemingskamer niet met het door de wet voorgeschreven aantal rechters...
NJB - Nederlands Juristenblad
11:34
NJB - Nederlands Juristenblad
De calamiteitenapp is een eerstehulppakket wanneer een milieucalamiteit zich voordoet en geeft de meest essentiële informatie om de handhavingsproced
NJB - Nederlands Juristenblad
11:34
NJB - Nederlands Juristenblad
Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel dat de bestuursrechtspraak in hoogste instantie reorganiseert, in te trekken. Ook op: Rechtspraak
NJB - Nederlands Juristenblad

15 november 2016

11:34
NJB - Nederlands Juristenblad
Hoe moet worden omgegaan met het verzamelen van bewijs in boetezaken?...
NJB - Nederlands Juristenblad
11:34
NJB - Nederlands Juristenblad
Het kabinet wil voldoende ruimte creëren om de toegevoegde waarde van Big Data verder te verkennen en er verder mee te experimenteren.
NJB - Nederlands Juristenblad
11:34
NJB - Nederlands Juristenblad
De ACVZ bracht op 6 november jl. een advies uit over profilering met behulp van big data in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.
NJB - Nederlands Juristenblad
11:34
NJB - Nederlands Juristenblad
De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) vindt dat de regeling voor papieren boeken eveneens van toepassing moet zijn op digitale...
NJB - Nederlands Juristenblad

9 november 2016

11:34
NJB - Nederlands Juristenblad
AG Spronken adviseert de Hoge Raad om het oordeel van het hof Arnhem dat Heringa niet strafbaar is voor de hulp die hij heeft verleend... Ook op: Hoge Raad
NJB - Nederlands Juristenblad

7 november 2016

15:34
NJB - Nederlands Juristenblad
Zorgen over fraude mogen er niet toe leiden dat er voor burgers drempels ontstaan om zich in de basisregistratie in te schrijven en dat kwetsbare...
NJB - Nederlands Juristenblad
Rode PijlMeer berichten van NJB - Nederlands Juristenblad tref je aan op hun homepage http://njb.nl/