Drimble

NJB - Nederlands Juristenblad NJB - Nederlands Juristenblad

Hieronder staan de laatste berichten van NJB - Nederlands Juristenblad. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

16 februari 2017

22:31
NJB - Nederlands Juristenblad
Veertig procent van de verkiezingsprogramma´s bevat voorstellen die regelrecht met de rechtsstaat in strijd zijn, omdat zij inbreuk...
NJB - Nederlands Juristenblad
12:31
NJB - Nederlands Juristenblad
Dit wetsvoorstel heeft tot doel om vanuit het perspectief van de openbare orde en nationale veiligheid ongewenste zeggenschap in een telecommunicatiep
NJB - Nederlands Juristenblad
11:31
NJB - Nederlands Juristenblad
Het concept-wetsvoorstel dat moet leiden tot een herijking van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand staat nu open voor reacties...
NJB - Nederlands Juristenblad

14 februari 2017

10:31
NJB - Nederlands Juristenblad
De overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke spelers zijn onvoldoende toegerust om onze fundamentele rechten te beschermen. Dat blijkt...
NJB - Nederlands Juristenblad
10:31
NJB - Nederlands Juristenblad
Een belastingplichtige kan opkomen tegen de sanctie ´omkering en verzwaring van de bewijslast´ in zowel de procedure tegen... Ook op: Recht.NL
NJB - Nederlands Juristenblad
10:31
NJB - Nederlands Juristenblad
Het wetgevingsprogramma dat nodig is om het Wetboek van Strafvordering de komende jaren te moderniseren, is met de consultatie van de boeken... Ook op: Min. van Veiligheid en Justitie
NJB - Nederlands Juristenblad

13 februari 2017

22:31
NJB - Nederlands Juristenblad
De Raad van State opende op verzoek van de oude rotten van de NJV de deuren van de Balzaal voor een menigte jonge en hongerige juristen...
NJB - Nederlands Juristenblad

7 februari 2017

13:36
NJB - Nederlands Juristenblad
Ouders beheren het geld van minderjarigen waarbij de kantonrechter als toezichthouder optreedt. Van dit toezicht komt in de praktijk...
NJB - Nederlands Juristenblad
13:36
NJB - Nederlands Juristenblad
De Rechtspraak stelt een model ´oproepingsbericht met procesinleiding´ vast voor de digitale civiele vorderingsprocedure... Ook op: Rechtennieuws.nl
NJB - Nederlands Juristenblad
13:36
NJB - Nederlands Juristenblad
Twee recente onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van het WODC, over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) geven inzicht in de effectiviteit...
NJB - Nederlands Juristenblad

31 januari 2017

13:33
NJB - Nederlands Juristenblad
Op 9 juni 2017 zal de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-vereniging plaatsvinden. Het thema van dit jaar is: ´Afscheid...
NJB - Nederlands Juristenblad
13:33
NJB - Nederlands Juristenblad
Op 17 januari jl. kondigde Staatssecretaris Wiebes van Financiƫn een groot aantal maatregelen aan die belastingontduiking tegen moeten...
NJB - Nederlands Juristenblad
13:33
NJB - Nederlands Juristenblad
De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van BZK ingestemd om een Staatscommissie in te stellen die als opdracht krijgt...
NJB - Nederlands Juristenblad

27 januari 2017

22:33
NJB - Nederlands Juristenblad
IBA launches global survey to investigate reasons for women lawyers leaving law firms.
NJB - Nederlands Juristenblad

24 januari 2017

11:36
NJB - Nederlands Juristenblad
In 2016 heeft het Ministerie van VenJ prevalentieonderzoek laten doen naar het percentage mensen met een licht verstandelijke beperking...
NJB - Nederlands Juristenblad
Rode PijlMeer berichten van NJB - Nederlands Juristenblad tref je aan op hun homepage http://njb.nl/