Expertisecentrum Europees Recht Expertisecentrum Europees Recht

Hieronder staan de laatste berichten van Expertisecentrum Europees Recht. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBijzonder StrafrechtBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensDe JuristIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris OnlineNOvA | AdvocatenordeOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad van StateRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogNRC | RechtSchuldinfoSchulinckTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | MagazineCassatieblog.nlRechtblog

23 oktober 2020

17:12
Expertisecentrum Europees Recht
Een illegaal verblijvende derdelander die heeft nagelaten gehoor te geven aan een bevel om het grondgebied van een lidstaat...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

22 oktober 2020

17:12
Expertisecentrum Europees Recht
De Europese Commissie is van mening dat de toekenning door Cyprus en Malta van hun staatsburgerschap in ruil voor een vooraf...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

21 oktober 2020

14:12
Expertisecentrum Europees Recht
De Niet-Duurzame Land - en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling hebben tot gevolg dat de Europese biodiversiteit drastisch...
☆ Expertisecentrum Europees Recht
11:12
Expertisecentrum Europees Recht
De Europese Commissie heeft haar werkprogramma voor 2021 vastgesteld en bekendgemaakt. Naast blijvende aandacht voor het beheersen...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

16 oktober 2020

16:09
Expertisecentrum Europees Recht
De Europese Commissie heeft in het achtste jaarlijkse rapport van het Europees Justitie Scorebord (EJS) opnieuw de onafhankelijkheid,...
☆ Expertisecentrum Europees Recht
14:09
Expertisecentrum Europees Recht
De Hongaarse vereisten dat buitenlandse instellingen alleen onderwijsactiviteiten in Hongarije kunnen aanbieden wanneer Hongarije...
☆ Expertisecentrum Europees Recht
13:09
Expertisecentrum Europees Recht
De Tijdelijke Kaderregeling staatssteun is in maart 2020 in het leven geroepen om lidstaten de mogelijkheid te geven om bedrijven...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

15 oktober 2020

15:12
Expertisecentrum Europees Recht
Het EU-recht verzet zich tegen een verplichting tot algemene doorgifte van persoonsgegevens ter bestrijding van de criminaliteit...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

14 oktober 2020

14:12
Expertisecentrum Europees Recht
(Rechts)personen tegen wie een bevel tot informatieverstrekking is uitgevaardigd in het kader van een belastingonderzoek...
☆ Expertisecentrum Europees Recht
12:12
Expertisecentrum Europees Recht
Een gecoördineerde aanpak van de reisbeperkingen in verband met de Covid-19-pandemie omvat onder meer één enkele kaart...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

13 oktober 2020

17:12
Expertisecentrum Europees Recht
Per 11 oktober 2020 is de EU-verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

12 oktober 2020

17:12
Expertisecentrum Europees Recht
Een kind dat in de gastlidstaat onderwijs volgt en een werkloos geworden ouder die het gezag over het kind uitoefent hebben...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

9 oktober 2020

15:12
Expertisecentrum Europees Recht
De EU-verordening over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten belet lidstaten niet om bijkomende herkomstvermeldingen...
☆ Expertisecentrum Europees Recht
10:12
Expertisecentrum Europees Recht
Een regulerende instantie kan een klacht van een eindafnemer tegen de beheerder van een energietransmissiesysteem niet afwijzen...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

8 oktober 2020

12:12
Expertisecentrum Europees Recht
De Europese Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk op 1 oktober een aanmaningsbrief gestuurd wegens niet nakoming van verplichtingen...
☆ Expertisecentrum Europees Recht
10:12
Expertisecentrum Europees Recht
Een gevangenisstraf kan worden opgelegd als een inreisverbod niet is geschonden door een illegaal verblijvende vreemdeling....
☆ Expertisecentrum Europees Recht
10:12
Expertisecentrum Europees Recht
Een openbaar lichaam dat bij subrogatie een onderhoudsbijdrage heeft betaald aan een onderhoudsgerechtigde en deze bijdrage...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

7 oktober 2020

15:12
Expertisecentrum Europees Recht
Het tijdsbestek waarbinnen op een oproep moet worden gereageerd heeft invloed op de mogelijkheid van de werknemer om zich...
☆ Expertisecentrum Europees Recht

2 oktober 2020

16:12
Expertisecentrum Europees Recht
Een gefedereerde entiteit van een lidstaat, aan welke door het nationale recht autonome bevoegdheden zijn toegekend, kan rechtstreeks...
☆ Expertisecentrum Europees Recht
15:12
Expertisecentrum Europees Recht
De online cursus besteed aandacht aan de keuze tussen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, de advies- en onderzoeksprocedures,...
☆ Expertisecentrum Europees Recht
► Meer berichten van Expertisecentrum Europees Recht tref je aan op hun website: http://www.minbuza.nl/ecer