Open Access Advocate Open Access Advocate

Hieronder staan de laatste berichten van Open Access Advocate. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBijzonder StrafrechtBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensDe JuristIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris OnlineNOvA | AdvocatenordeOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad van StateRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogNRC | RechtSchuldinfoSchulinckTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | MagazineCassatieblog.nlRechtblog

12 augustus 2021

12:21
Open Access Advocate
Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Rechtbank Arnhem, bespreekt dit artikel de wijze waarop de bestuursrechter...
☆ Open Access Advocate
12:21
Open Access Advocate
Het jaar 2009 kan de mededingingsrechtelijke boeken in als een jaar waarin de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna:...
☆ Open Access Advocate
12:21
Open Access Advocate
Op 19 februari, de dag waarop het kabinet Balkende IV zou vallen, liet het VNO-NCW weten verheugd te zijn dat het babyverlof...
☆ Open Access Advocate
12:21
Open Access Advocate
De economische crisis heeft gevolgen gehad voor het aantal concentratiemeldingen in 2009. Er zijn minder concentraties gemeld,...
☆ Open Access Advocate
12:21
Open Access Advocate
De boeterichtsnoeren, die de nog recente Boetecode van de NMa uit 2007 vervangen, dienen ertoe het door de minister van de NMa teruggekaapte...
☆ Open Access Advocate
12:21
Open Access Advocate
De vijf betrokken ondernemingen, alle actief in de kinderopvang, vormen vanaf juli 2005 een samenwerkingsverband. Het bezwaar...
☆ Open Access Advocate
12:21
Open Access Advocate
Arbitrage is een van de alternatieve wijzen van geschilbeslechting waarvoor contractspartijen kunnen kiezen. In dit artikel...
☆ Open Access Advocate
12:21
Open Access Advocate
In deze Ad rem wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij wetsvoorstel 31 358, welk wetsvoorstel in het kort regelt: kwesties...
☆ Open Access Advocate
12:21
Open Access Advocate
Auteurs bezien welke de bijzondere aspecten van franchising zijn die in ogenschouw moeten worden genomen bij het opstellen...
☆ Open Access Advocate
12:21
Open Access Advocate
Het Bundesgerichtshof oordeelde in zijn arrest van 31 oktober 2001 dat voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden...
☆ Open Access Advocate

31 mei 2021

14:22
Open Access Advocate
Een beroep op dwaling vanwege een ondeugdelijke prognose kan in kort geding een effectief verweermiddel zijn van een franchisenemer...
☆ Open Access Advocate
14:22
Open Access Advocate
Op 20 mei 2019 werd de Richtlijn Consumentenkoop aangenomen. Deze richtlijn gaat invloed hebben op de wettelijke regeling...
☆ Open Access Advocate

24 mei 2021

14:20
Open Access Advocate
Belgium is probably the world´s best known case of where caretaker governments reside. Yet a clear scholarly definition...
☆ Open Access Advocate

4 mei 2021

07:23
Open Access Advocate
De boeterichtsnoeren, die de nog recente Boetecode van de NMa uit 2007 vervangen, dienen ertoe het door de minister van de NMa teruggekaapte...
☆ Open Access Advocate
07:23
Open Access Advocate
De vijf betrokken ondernemingen, alle actief in de kinderopvang, vormen vanaf juli 2005 een samenwerkingsverband. Het bezwaar...
☆ Open Access Advocate
07:23
Open Access Advocate
Arbitrage is een van de alternatieve wijzen van geschilbeslechting waarvoor contractspartijen kunnen kiezen. In dit artikel...
☆ Open Access Advocate
07:23
Open Access Advocate
In deze Ad rem wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij wetsvoorstel 31 358, welk wetsvoorstel in het kort regelt: kwesties...
☆ Open Access Advocate
07:23
Open Access Advocate
Auteurs bezien welke de bijzondere aspecten van franchising zijn die in ogenschouw moeten worden genomen bij het opstellen...
☆ Open Access Advocate
07:23
Open Access Advocate
Het Bundesgerichtshof oordeelde in zijn arrest van 31 oktober 2001 dat voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden...
☆ Open Access Advocate
07:23
Open Access Advocate
In deze bijdrage bespreekt de auteur de formele benadering van de OK aan de gebondenheid van de 403-verklaring ingeval de moeder...
☆ Open Access Advocate
► Meer berichten van Open Access Advocate tref je aan op hun website: http://www.openaccessadvocate.nl/