Open Access Advocate Open Access Advocate

Hieronder staan de laatste berichten van Open Access Advocate. Onderaan de pagina staat een link naar hun homepage.

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBijzonder StrafrechtBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensDe JuristIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris OnlineNOvA | AdvocatenordeOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad van StateRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogNRC | RechtSchuldinfoSchulinckTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | MagazineCassatieblog.nlRechtblog

22 november 2022

09:23
Open Access Advocate
De toepassing van het Unierecht op de Nederlandse woningcorporatie is geen rustig bezit. Na het in het vorige nummer van dit blad...
☆ Open Access Advocate
09:23
Open Access Advocate
Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Rechtbank Arnhem, bespreekt dit artikel de wijze waarop de bestuursrechter...
☆ Open Access Advocate

1 oktober 2022

00:22
Open Access Advocate
De toepassing van het Unierecht op de Nederlandse woningcorporatie is geen rustig bezit. Na het in het vorige nummer van dit blad...
☆ Open Access Advocate
00:22
Open Access Advocate
Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Rechtbank Arnhem, bespreekt dit artikel de wijze waarop de bestuursrechter...
☆ Open Access Advocate
00:22
Open Access Advocate
Het jaar 2009 kan de mededingingsrechtelijke boeken in als een jaar waarin de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna:...
☆ Open Access Advocate

23 september 2022

22:22
Open Access Advocate
Op 19 februari, de dag waarop het kabinet Balkende IV zou vallen, liet het VNO–NCW weten verheugd te zijn dat het babyverlof...
☆ Open Access Advocate
22:22
Open Access Advocate
De economische crisis heeft gevolgen gehad voor het aantal concentratiemeldingen in 2009. Er zijn minder concentraties gemeld,...
☆ Open Access Advocate

31 mei 2022

22:24
Open Access Advocate
Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Rechtbank Arnhem, bespreekt dit artikel de wijze waarop de bestuursrechter...
☆ Open Access Advocate

20 april 2022

09:20
Open Access Advocate
De boeterichtsnoeren, die de nog recente Boetecode van de NMa uit 2007 vervangen, dienen ertoe het door de minister van de NMa teruggekaapte...
☆ Open Access Advocate
09:20
Open Access Advocate
De vijf betrokken ondernemingen, alle actief in de kinderopvang, vormen vanaf juli 2005 een samenwerkingsverband. Het bezwaar...
☆ Open Access Advocate
09:20
Open Access Advocate
Arbitrage is een van de alternatieve wijzen van geschilbeslechting waarvoor contractspartijen kunnen kiezen. In dit artikel...
☆ Open Access Advocate
09:20
Open Access Advocate
In deze Ad rem wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij wetsvoorstel 31 358, welk wetsvoorstel in het kort regelt: kwesties...
☆ Open Access Advocate
09:20
Open Access Advocate
Auteurs bezien welke de bijzondere aspecten van franchising zijn die in ogenschouw moeten worden genomen bij het opstellen...
☆ Open Access Advocate
09:20
Open Access Advocate
Het Bundesgerichtshof oordeelde in zijn arrest van 31 oktober 2001 dat voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden...
☆ Open Access Advocate
09:20
Open Access Advocate
In deze bijdrage bespreekt de auteur de formele benadering van de OK aan de gebondenheid van de 403-verklaring ingeval de moeder...
☆ Open Access Advocate
09:20
Open Access Advocate
In deze bijdrage bespreken de auteurs de vragen of de AVA de hoogste macht heeft binnen een vennootschap, welke rol de AVA in het algemeen...
☆ Open Access Advocate
09:20
Open Access Advocate
EU-Verordening 261/2004 houdt al sinds haar inwerkingtreding per 17 februari 2005 de gemoederen bezig. In 2009 heeft het HvJEU...
☆ Open Access Advocate
09:20
Open Access Advocate
Krachtens recente rechtspraak van het HvJEU moet de nationale rechter ambtshalve bedingen toetsen op hun eerlijkheid aan hand...
☆ Open Access Advocate
► Meer berichten van Open Access Advocate tref je aan op hun website: http://www.openaccessadvocate.nl/