Drimble

Tuchtrecht Notarissen Tuchtrecht Notarissen

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBijzonder StrafrechtBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris OnlineNovocatieOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad van StateRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtenstudieRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogNRC | RechtSchuldinfoSchulinck | OmgevingsrechtSchulinck | Sociaal DomeinThe Privacy OfficersTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | Magazine

18 oktober 2019

20:19
Tuchtrecht Notarissen
Klaagster verwijt de notaris dat zij heeft verzuimd tijdig aan de bank de gewijzigde passeerdatum door te geven. Verder heeft...
☆ Tuchtrecht Notarissen
20:19
Tuchtrecht Notarissen
Klager vindt het merkwaardig dat hem werd verzocht een wijzigingsformulier te tekenen, terwijl op 11 december 2018 hij zich...
☆ Tuchtrecht Notarissen

16 oktober 2019

20:22
Tuchtrecht Notarissen
Waarnemend kandidaat-notaris handelt in beginsel niet onder de verantwoordelijkheid van de waargenomen notaris. Klacht jegens...
☆ Tuchtrecht Notarissen
20:22
Tuchtrecht Notarissen
Klacht is niet-ontvankelijk verklaard wegens ontbreken enig redelijk belang. Klagers kunnen niet als bewindvoerders worden...
☆ Tuchtrecht Notarissen

11 oktober 2019

20:21
Tuchtrecht Notarissen
Voor beantwoording van de vraag of klagers wel een afgeleid belang bij de onderhavige klacht hebben, wordt door de kamer...
☆ Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel overweegt de kamer als volgt.Klager stelt zich op het standpunt dat artikel 14 van de akte...
☆ Tuchtrecht Notarissen

10 oktober 2019

20:22
Tuchtrecht Notarissen
Kern van de klacht is dat de oud-notaris heeft nagelaten voldoende te onderzoeken of de zus wilsbekwaam was toen hij zijn...
☆ Tuchtrecht Notarissen

9 oktober 2019

20:21
Tuchtrecht Notarissen
Klacht van BFT in verband met schending informatieplicht, niet helder offreren, onvolledige urenadministratie, onzorgvuldig...
☆ Tuchtrecht Notarissen

8 oktober 2019

20:21
Tuchtrecht Notarissen
Klagers verwijten de oud-notaris dat hij onzorgvuldig, onnauwkeurig en ondeskundig heeft gehandeld, met als gevolg dat hij in 2005...
☆ Tuchtrecht Notarissen

7 oktober 2019

21:21
Tuchtrecht Notarissen
De door klaagster ingediende vier klachtonderdelen zien alle in de kern op de akte huwelijkse voorwaarden, die de notaris...
☆ Tuchtrecht Notarissen

20 september 2019

20:23
Tuchtrecht Notarissen
Tussen beslissing. De vervaltermijn van drie jaar is vanwege de feiten en omstandigheden in deze zaak niet eerder gaan lopen...
☆ Tuchtrecht Notarissen

12 september 2019

20:20
Tuchtrecht Notarissen
Klagers verwijten de notaris dat zij onzorgvuldig, onnauwkeurig en ondeskundig heeft gehandeld, met als gevolg dat zij in 2013...
☆ Tuchtrecht Notarissen

4 september 2019

20:20
Tuchtrecht Notarissen
Klager had in de periode van 2015 tot 18 mei 2017 als executeur de bevoegdheid tot beheer van de nalatenschap van erflaatster....
☆ Tuchtrecht Notarissen
20:20
Tuchtrecht Notarissen
De klacht tegen de notaris ziet enerzijds op het schenden van de zorgvuldigheidsnorm (in de akte van levering staan onjuiste...
☆ Tuchtrecht Notarissen

23 augustus 2019

20:20
Tuchtrecht Notarissen
De kamer is van oordeel dat de feiten en omstandigheden die klagers hier aanvoeren - voor zover deze al zijn komen vast te staan...
☆ Tuchtrecht Notarissen
20:20
Tuchtrecht Notarissen
De verkrijgingen uit de nalatenschap staan onder testamentair bewind opgedragen aan de notaris. Klaagster klaagt over de uitvoering...
☆ Tuchtrecht Notarissen
20:20
Tuchtrecht Notarissen
Klacht deels niet-ontvankelijk. Gelet op de ratio van (het opnemen van) de vervaltermijn in de Wna, is de kamer van oordeel...
☆ Tuchtrecht Notarissen
20:20
Tuchtrecht Notarissen
De kamer is van oordeel dat de klachten gegrond zijn. Uit de door het BFT in zijn rapportages vastgelegde cijfers (waarover...
☆ Tuchtrecht Notarissen

21 augustus 2019

20:20
Tuchtrecht Notarissen
De notaris heeft onzorgvuldig gehandeld. Hij heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij moet betrachten en hij heeft de belangen...
☆ Tuchtrecht Notarissen
20:20
Tuchtrecht Notarissen
De kandidaat-notaris heeft onvoldoende rekening gehouden met de belangen van klager en de zuster als belanghebbenden. Verder...
☆ Tuchtrecht Notarissen
► Meer berichten van Tuchtrecht Notarissen tref je aan op hun website: http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/notarissen