Drimble

Tuchtrecht Notarissen Tuchtrecht Notarissen

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

20 april 2017

20:21
Tuchtrecht Notarissen
De Klacht Bestaat - samengevat - uit de volgende onderdelen:1. de notaris is niet onafhankelijk geweest in haar taak als notaris;2....
Tuchtrecht Notarissen

7 april 2017

20:23
Tuchtrecht Notarissen
Verzoek tot wraking van twee notarisleden, die in dezelfde gemeente gevestigd zijn als de kandidaat-notaris die om ontheffing van maximale...
Tuchtrecht Notarissen

6 april 2017

20:19
Tuchtrecht Notarissen
Gezien de omstandigheden was naar het oordeel van de kamer extra voorzichtigheid van de zijde van de notaris geboden. Een belangrijk...
Tuchtrecht Notarissen

4 april 2017

20:21
Tuchtrecht Notarissen
De rectificatieakte had als doel om het aantal in de ruilakte vermelde centiare tuingrond in overeenstemming te brengen met de feitelijke...
Tuchtrecht Notarissen

29 maart 2017

20:21
Tuchtrecht Notarissen
Vooropgesteld wordt dat de notaris heeft erkend dat zij een bedrag van € 95.887,00 heeft ontvangen en dat zij (een gedeelte van)...
Tuchtrecht Notarissen

24 maart 2017

20:20
Tuchtrecht Notarissen
Gemeente geeft notaris opdracht tot executieveiling van percelen grond van klagers. Zij stellen dat executie onrechtmatig is. Temeer...
Tuchtrecht Notarissen

21 maart 2017

20:21
Tuchtrecht Notarissen
Vooropgesteld wordt dat handelingen van de notaris privé - gelet op het bepaalde in artikel 2 Verordening beroeps- en gedragsregels...
Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
Uit de handgeschreven aantekeningen van de notaris kan onder meer worden afgeleid dat zij bij klagers heeft geïnformeerd naar de schulden...
Tuchtrecht Notarissen

20 maart 2017

19:22
Tuchtrecht Notarissen
Gezien de van belang zijnde omstandigheden komt klaagster in dit geval geen beroep toe op de uitzonderingsclausule van artikel 99 lid 15 Wna.De...
Tuchtrecht Notarissen

17 maart 2017

20:21
Tuchtrecht Notarissen
Klaagster verwijt de notaris dat hij geen actie heeft ondernomen toen hij er van op de hoogte raakte dat erflaatster was overleden....
Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
Klaagster verwijt de notaris het volgende:1. de notaris heeft een opdracht aanvaard van een niet-belanghebbende voor het opstellen...
Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
Nu de notaris voor de uitspraak redelijkerwijs bekend kon zijn met de nieuwe informatie, is er geen grond voor herziening. Daarnaast...
Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
Het beletten van (ongemotiveerde) vragen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de leden van de Kamer voor het notariaat is, zonder...
Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
De notaris heeft voldoende onderbouwd dat voorafgaand aan de aanvaarding van de opdracht door zijn kantoor onderzoek is gedaan naar...
Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
Deels gegronde klacht over afhandeling nalatenschap. Gelet op de vele slordigheden in het dossier en het niet (dan wel te laat) reageren...
Tuchtrecht Notarissen
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Notarissen tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/notarissen