Drimble

Tuchtrecht Notarissen Tuchtrecht Notarissen

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

14 februari 2017

20:22
Tuchtrecht Notarissen
Notaris had in deze zaak (nader) dienen te onderzoeken of ten tijde van het passeren van de akte al dan niet aan de voorwaarden van het voorkeursrecht
Tuchtrecht Notarissen

13 februari 2017

20:22
Tuchtrecht Notarissen
Klacht over het opstellen van een testament van erflater en de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. Klacht deels gegrond.Op...
Tuchtrecht Notarissen
20:22
Tuchtrecht Notarissen
Hebben personen die de erflater als versterferfgenaam stilzwijgend heeft onterfd maar aan wie wel een geldbedrag is gelegateerd, recht...
Tuchtrecht Notarissen
20:22
Tuchtrecht Notarissen
Klagers verwijten dat hijten onrechte heeft geweigerd mee te werken aan de door klagers verlangde werkzaamheden. Voorts verwijten klagers...
Tuchtrecht Notarissen

9 februari 2017

20:23
Tuchtrecht Notarissen
De notaris heeft de kamer om herziening van de beslissing van 13 oktober 2016 verzocht, en verzocht de behandeling te heropenen van de klacht...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
De kamer is van oordeel dat de notarisgenoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat zij ten tijde van het opstellen en passeren van de akte...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klacht over handelwijze notaris in 1992 in verband met overdracht perceel grond uit nalatenschap van moeder van klaagster. Klaagster...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klacht over handelwijze notaris in 1992. Destijds was in de Notariswet geen termijn vastgelegd waarbinnen een klacht diende te worden...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klacht over hoogte erfpachtcanon in akte uit 1999; volgens klager is de door de gemeente bedongen canon dermate laag dat sprake is van verkapte...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klacht over handelwijze (destijds kandidaat-) notaris in 1992. Destijds was in de Notariswet geen termijn vastgelegd waarbinnen een klacht...
Tuchtrecht Notarissen

8 februari 2017

20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klacht over o.a. onduidelijke formulering erfstelling.Op de notaris rust een zwaarwegende zorgplicht om al datgene te verrichten wat nodig...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
Overdracht perceel grond. Klaagster verwijt notaris dat hij in 2015 akte van levering heeft gepasseerd, terwijl hij wist dat er ten tijde...
Tuchtrecht Notarissen

30 januari 2017

20:22
Tuchtrecht Notarissen
Klager verwijt de notaris dathij partijdig en ondeskundig heeft meegewerkt aan het passeren van de akte op basis van een onherroepelijke...
Tuchtrecht Notarissen
20:22
Tuchtrecht Notarissen
Klaagster verwijt de notaris dat hij heeft gehandeld in strijd met artikel 98 van de Wet op het notarisambt (Wna) (oud), omdat hij in het proces...
Tuchtrecht Notarissen
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Notarissen tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/notarissen