Drimble

Tuchtrecht Notarissen Tuchtrecht Notarissen

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMaatwerk NieuwsMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

5 december 2016

20:20
Tuchtrecht Notarissen
Niet gebleken is dat klaagster, zij is geen erfgename of anderszins begunstigde in de nalatenschap, belanghebbende in de zin van de Wna is. Maar...
Tuchtrecht Notarissen
20:20
Tuchtrecht Notarissen
De klacht met betrekking tot de melding bij de verzekering mist feitelijke grondslag, omdat de notaris de melding bij zijn verzekering...
Tuchtrecht Notarissen
20:20
Tuchtrecht Notarissen
De octrooirechten waren reeds vervallen op het moment waarop deze door de notaris werden geveild. Naar het oordeel van de kamer had het op de weg van
Tuchtrecht Notarissen
20:20
Tuchtrecht Notarissen
Levering en lening en kwijtschelding van de schenking van 1992 zijn schriftelijk vastgelegd met de akte van 18 december 1992. Het moge...
Tuchtrecht Notarissen

30 november 2016

19:22
Tuchtrecht Notarissen
Verkoop en levering van een aantal domeinnamen, van een webshop en van een aantal daaraan verbonden websites. Reikwijdte van de onderzoeksverplichting
Tuchtrecht Notarissen
19:22
Tuchtrecht Notarissen
Het tempo waarin partijen zaken met elkaar wensen te doen, ontslaat de notaris niet van zijn informatie- en waarschuwingsplicht.De...
Tuchtrecht Notarissen

25 november 2016

20:19
Tuchtrecht Notarissen
De kamer acht het niet passend dat de notaris tijdens haar gesprek met klaagster niet op zijn minst in grote lijnen in kennis heeft...
Tuchtrecht Notarissen
20:19
Tuchtrecht Notarissen
De notaris heeft de akte zonder volmacht van klaagster gepasseerd. Weliswaar heeft hij direct na ontdekking van de fout getracht deze...
Tuchtrecht Notarissen
20:19
Tuchtrecht Notarissen
De notaris heeft betoogd dat hij een reactie op de brief niet opportuun achtte, omdat de verzochte informatie al in een eerder gesprek...
Tuchtrecht Notarissen

24 november 2016

20:19
Tuchtrecht Notarissen
Zie ook tussenuitspraak van 28 mei 2015Gezien de uitdrukkelijke ontkenning van de notaris, de inhoud van de getuigenverklaring van mevrouw...
Tuchtrecht Notarissen
20:19
Tuchtrecht Notarissen
Tussenuitspraak van 28 mei 2015. Zie verder de einduitspraak van 8 september 2015.
Tuchtrecht Notarissen

23 november 2016

20:19
Tuchtrecht Notarissen
Klager verwijt de notaris het volgende:- de notaris, aangesteld door de rechtbank, neemt zijn verantwoordelijkheid niet, maar laat...
Tuchtrecht Notarissen

22 november 2016

20:19
Tuchtrecht Notarissen
Het had op de weg van de notaris gelegen om klager te wijzen op het bestaan van een kettingbeding en te onderzoeken of daaruit voor...
Tuchtrecht Notarissen
20:19
Tuchtrecht Notarissen
De akten zijn gepasseerd op 9 februari 2012. Op dat moment was het Reglement Royementen reeds enige tijd in werking getreden. Op het moment...
Tuchtrecht Notarissen
20:19
Tuchtrecht Notarissen
De Kamer acht het klachtwaardig dat de notaris er geen blijk van heeft gegeven met klagers zorgvuldig te hebben besproken dat de cessie...
Tuchtrecht Notarissen
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Notarissen tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/notarissen