Drimble

Tuchtrecht Notarissen Tuchtrecht Notarissen

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMaatwerk NieuwsMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlRendero AdvocatuurRendero NotariaatSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

21 oktober 2016

20:21
Tuchtrecht Notarissen
De kandidaat-notaris heeft in zijn verweer aangegeven dat hij op basis van concrete aan hem verstrekte gegevens heeft geconstateerd...
Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
Naar het oordeel van de Kamer zijn door klager, mede gelet op het verweer van de notaris, onvoldoende feiten en omstandigheden naar...
Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
Met recht heeft de notaris de ex-partner van klager uitgenodigd om haar medewerking aan de levering te verlenen.Het beslag is vervolgens...
Tuchtrecht Notarissen
20:21
Tuchtrecht Notarissen
De notaris heeft naar het oordeel van de kamer voldoende aannemelijk gemaakt dat hij het probleem van klaagster met de betrokkenheid...
Tuchtrecht Notarissen

14 oktober 2016

20:19
Tuchtrecht Notarissen
Klaagster is in 1981 in Massachusetts (VS) gehuwd en in 1983 in Nederland van echt gescheiden. Klaagster erft tijdens haar huwelijk...
Tuchtrecht Notarissen

7 oktober 2016

19:24
Tuchtrecht Notarissen
Aan klaagster is achteraf gebleken dat het aangekochte perceel grond geen woonbestemming had en slechts een bijgebouw betreft. Klaagster...
Tuchtrecht Notarissen

6 oktober 2016

19:24
Tuchtrecht Notarissen
Optreden als boedelnotaris. Een (boedel)notaris dient zijn ambt in onafhankelijkheid uit te oefenen en de belangen van alle bij de rechtshandeling...
Tuchtrecht Notarissen

3 oktober 2016

19:36
Tuchtrecht Notarissen
Van de notaris mocht worden verwacht dat een heldere uitleg over constructie en zekerheden zou worden gegevenaan klagers. Daarvan is echter...
Tuchtrecht Notarissen
19:36
Tuchtrecht Notarissen
Vestigen recht van hypotheek op recht van erfpacht. Uit het verweer van de notaris blijkt niet hoe de waarde van het recht van erfpacht...
Tuchtrecht Notarissen

29 september 2016

19:36
Tuchtrecht Notarissen
De kamer overweegt dat, nog daargelaten dat niet is komen vast te staan dat goederen op een onrechtmatige wijze uit de boedel zijn...
Tuchtrecht Notarissen
19:36
Tuchtrecht Notarissen
De notaris dient met alle belangen rekening te houden, ook die van de beslaglegger. Het feit dat klaagster een professionele partij...
Tuchtrecht Notarissen
19:36
Tuchtrecht Notarissen
Het had op de weg van de notaris gelegen om klager periodiek en uit eigen beweging te informeren over de redenen voor de stagnatie...
Tuchtrecht Notarissen
19:36
Tuchtrecht Notarissen
Gezien de omstandigheden van deze zaak acht de kamer de door de notaris gevolgde handelwijze - het vaststellen dat aan de aanbiedingsplicht...
Tuchtrecht Notarissen
19:36
Tuchtrecht Notarissen
De notaris heeft de door klager betaalde koopsom van een onroerende zaak aan de verkoper overgemaakt voordat de leveringsakte is gepasseerd....
Tuchtrecht Notarissen
19:36
Tuchtrecht Notarissen
Afwikkeling nalatenschap. Klagers verwijten de notaris voortdurend druk op hen te hebben uitgeoefend de nalatenschap te aanvaarden...
Tuchtrecht Notarissen
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Notarissen tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/notarissen