Drimble

Tuchtrecht Notarissen Tuchtrecht Notarissen

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

28 juni 2017

21:22
Tuchtrecht Notarissen
Klager verwijt de notaris dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij het passeren van de koop- en leveringsakte, waarbij klager zijn...
Tuchtrecht Notarissen

26 juni 2017

20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klager verwijt de notaris dat deze niet betrokken wil worden in het herstel van de fout van de notaris. Het was wel verrassend van de waarnemer...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klagers verwijten de notaris grove nalatigheid bij het opstellen van het testament van oma in 2008. De notaris had oma er op moeten...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klaagster verwijt de notaris dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld in de uitvoering van haar werkzaamheden. De notaris heeft klaagster...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klagers verwijten de kandidaat-notaris het volgende:1. de kandidaat-notaris wilde de declaraties voor de werkzaamheden verricht als executeur...
Tuchtrecht Notarissen
20:23
Tuchtrecht Notarissen
Klager verwijt de kandidaat-notaris dat zij opzettelijk, herhaald onzorgvuldig gedrag heeft getoond, hetwelk overbodige kosten en vermogenschade...
Tuchtrecht Notarissen

20 juni 2017

20:22
Tuchtrecht Notarissen
Klaagster verwijt de kandidaat-notaris het Stappenplan van de KNB niet te hebben gevolgd bij het opstellen van het (gewijzigde) testament...
Tuchtrecht Notarissen

8 juni 2017

20:19
Tuchtrecht Notarissen
Allereerst verwijt klager de notaris dat hij twee verschillende notariële akten met hetzelfde aktenummer, - 2014r20916/rb -, (zie...
Tuchtrecht Notarissen
20:19
Tuchtrecht Notarissen
De stuurgroep heeft aan de notaris meegedeeld dat het Comfort Concept niet meer hoefde te worden opgenomen in de hersplitsingsakte,...
Tuchtrecht Notarissen
20:19
Tuchtrecht Notarissen
Nalatenschap. Klachten over valsheid in geschrifte en verduisteren/achterhouden van door klager ondertekende verklaringen van zuivere...
Tuchtrecht Notarissen

1 juni 2017

20:20
Tuchtrecht Notarissen
Nu de verweten gedragingen geen betrekking hebben op handelen van mr. als kandidaat-notaris, zijn deze gedragingen niet aan het notariële...
Tuchtrecht Notarissen

23 mei 2017

20:00
Tuchtrecht Notarissen
De kandidaat-notaris heeft in de eerdere klachtprocedure verklaard dat hij over concrete informatie beschikt op basis waarvan hij heeft...
Tuchtrecht Notarissen
20:00
Tuchtrecht Notarissen
De notaris heeft ongepast gehandeld dooranderen te benaderen met doorzending van de volledige emailcorrespondentie aan één van hen en daarbij...
Tuchtrecht Notarissen
20:00
Tuchtrecht Notarissen
Erflater was doof en blind. Uit deze lichamelijke problematiek, die vooral ook op het gebied van communicatie de nodige problemen met zich...
Tuchtrecht Notarissen

19 mei 2017

20:00
Tuchtrecht Notarissen
In casu is sprake van een akte van levering aan meerdere personen die geen gelijke rechten hebben. Het behoort tot de essentiële kernelementen...
Tuchtrecht Notarissen
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Notarissen tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/notarissen