Drimble

Tuchtrecht Advocaten Tuchtrecht Advocaten

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNotaris-onlineNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogSchuldinfoBigwobberTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieCentrale Raad van BeroepCollege van BeroepHoge Raad

23 februari 2018

19:41
Tuchtrecht Advocaten
Klacht tegen eigen advocaat over de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie. Het hof deelt het oordeel van de raad...
☆ Tuchtrecht Advocaten

22 februari 2018

19:40
Tuchtrecht Advocaten
Klacht over eigen advocaat. De raad acht het tuchtrechtelijk verwijtbaar dat verweerder zijn cliënten niet juist geïnformeerd over...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:40
Tuchtrecht Advocaten
Klacht over eigen advocaat. Voor zover klagers verweerder verwijten dat hij heeft gehandeld in strijd met artikel 6.28 van de Verordening...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:40
Tuchtrecht Advocaten
Dekenbezwaar. Verweerder heeft in strijd gehandeld met zijn zorgverplichting jegens de cliënten van mr. K en niet gehandeld zoals...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:40
Tuchtrecht Advocaten
Dekenbezwaar. Verweerster is te kort geschoten in de zorg jegens haar cliënten en heeft niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:40
Tuchtrecht Advocaten
Klacht over advocaat wederpartij. De raad acht de klacht deels niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de driejaarstermijn voor...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:40
Tuchtrecht Advocaten
Beslissing op verzet. Verzet ongegrond.
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:40
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing. Het staat een advocaat vrij om de werkzaamheden te beëindigen. Evenzo is een advocaat vrij om een (nieuwe)...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:40
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing. Het enkele feit dat klaagster en de cliënt van verweerster in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zodat...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:40
Tuchtrecht Advocaten
Klacht van curator over advocaat met betrekking tot gebruik derdengeldenrekening en informatieverschaffing daarover aan curator. Verweerder...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:40
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat verweerder de advocaat van klaagster,...
☆ Tuchtrecht Advocaten

20 februari 2018

19:38
Tuchtrecht Advocaten
Dekenbezwaar. Het beroep van verweerder tegen de beslissing van de raad dat het bezwaar gegrond is en verweerder de maatregel van een schorsing...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:38
Tuchtrecht Advocaten
Het hoger beroep van verweerder tegen de beslissing van de raad, dat de klacht gegrond is en aan verweerder de maatregel van berisping...
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:38
Tuchtrecht Advocaten
Klager is niet-ontvankelijk in zijn beroep (appelverbod van artikel 46h lid 7 Advocatenwet).
☆ Tuchtrecht Advocaten
19:38
Tuchtrecht Advocaten
De klacht dat verweerster stukken heeft ingebracht in de echtscheidingsprocedure tussen klager en zijn (ex-)echtgenote, terwijl zij deze...
☆ Tuchtrecht Advocaten
► Meer berichten van Tuchtrecht Advocaten tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/advocaten