Drimble

Tuchtrecht Advocaten Tuchtrecht Advocaten

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

23 februari 2017

19:29
Tuchtrecht Advocaten
Eigen advocaat. Mogelijkheid gefinancierde rechtsbijstand met klager besproken en gemaakte financiële afspraken zorgvuldig bevestigd....
Tuchtrecht Advocaten
19:29
Tuchtrecht Advocaten
Verweerder heeft naar het oordeel van de voorzitter de grenzen van de aan hem toekomende vrijheid als advocaat van de wederpartij niet...
Tuchtrecht Advocaten
19:29
Tuchtrecht Advocaten
Voorzitter oordeelt klacht over kwaliteit dienstverlening van eigen (3e) advocaat voldoende. Communicatie eveneens voldoende. Klacht...
Tuchtrecht Advocaten
19:29
Tuchtrecht Advocaten
Cassatie-advocaat heeft tijdige ontvangst en cassatietermijn van het dossier van klaagster niet voldoende in de gaten gehouden. Dossier...
Tuchtrecht Advocaten

22 februari 2017

19:25
Tuchtrecht Advocaten
Verweerder mocht als advocaat wederpartij naar het oordeel van de voorzitter een aan haar waarnemer persoonlijk gerichte e-mail met diens...
Tuchtrecht Advocaten
19:25
Tuchtrecht Advocaten
Voorzitter oordeelt dat in de opdrachtbevestiging helder de (financiële) afspraken zijn verwoord. Geen excessief declareren. Klacht...
Tuchtrecht Advocaten
19:25
Tuchtrecht Advocaten
Advocaat wederpartij. Voorzitter oordeelt klaagster kennelijk niet-ontvankelijk wegens ontbreken eigen belang bij klacht.
Tuchtrecht Advocaten
19:25
Tuchtrecht Advocaten
Als gevolg van een medische fout heeft klager letselschade opgelopen. Verweerster heeft klager bijgestaan in een procedure ter zake...
Tuchtrecht Advocaten
19:25
Tuchtrecht Advocaten
Advocaat wederpartij mocht afgaan op feitelijke informatie van cliënt. Geen bewust onjuiste feiten in procedure of sprake van benadeling...
Tuchtrecht Advocaten

21 februari 2017

19:28
Tuchtrecht Advocaten
Klacht tegen advocaat wederpartij. Klagers verwijten verweerder dat hij namens zijn cliënt voortdurend kansloze en nutteloze procedures...
Tuchtrecht Advocaten
19:28
Tuchtrecht Advocaten
Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door vonnis ten tweeden male door een andere deurwaarder te laten betekenen. Geen onduidelijkheid...
Tuchtrecht Advocaten
19:28
Tuchtrecht Advocaten
Voorzitter heeft terecht geoordeeld dat de onderhavige tuchtrechtelijke verwijten inhoudelijk gelijk zijn aan de reeds door de raad...
Tuchtrecht Advocaten
19:28
Tuchtrecht Advocaten
Onvoldoende eigen belang bij klacht tegen de advocaat van de wederpartij van zijn cliënten over het onjuist voorlichten van de rechter...
Tuchtrecht Advocaten
19:28
Tuchtrecht Advocaten
Niet gebleken dat verweerder ondeskundig of niet integer was. Niet gebleken dat hij € 90.000,-- of teveel heeft gedeclareerd, noch...
Tuchtrecht Advocaten

20 februari 2017

19:29
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing. Klacht tegen advocaat van zoon. Klacht niet onderbouwd. Kennelijk ongegrond.
Tuchtrecht Advocaten
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Advocaten tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/advocaten