Drimble

Tuchtrecht Advocaten Tuchtrecht Advocaten

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

27 juni 2017

19:41
Tuchtrecht Advocaten
Klacht tegen advocaat wederpartij, inhoudende dat hij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door klager niet op de hoogte te stellen...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Intrekking klacht. Het hof ziet geen omstandigheden aanwezig die voortzetting als bedoeld in artikel 47a Advocatenwet vergen en vernietigt...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Klager verwijt advocaat zijn zaak niet in behandeling te willen nemen en dat hij pas nadat klager na drie maanden contact had opgenomen...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Beklag ex art. 13 Advocatenwet. Het beklag betreft dezelfde kwestie als waarover reeds door het hof is beslist in 2011. Klager heeft...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Verweerder heeft gehandeld zoals het een behoorlijk advocaat niet betaamt door op te treden tegen een cliënt van de advocaat met wie verweerder...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
DekenbezwaarUit de feiten moet volgens het hof worden geconcludeerd dat van een integere praktijkvoering geen sprake is en dat in de hardnekkigheid...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Klacht advocaat wederpartij. Verweerder is met zijn strategie binnen de grenzen van de hem toekomende vrijheid gebleven. Klacht ongegrond....
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Zie 170059, 170060, 170061, 170062, 170063 (dekenbezwaar) en 170064.Met de raad heeft het hof twijfels over de vraag van wie de klachten...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Niet gebleken dat was afgesproken dat verweerder klaagsters advocaat zou informeren zodra hij van r-c toestemming had verkregen om te procederen....
Tuchtrecht Advocaten

23 juni 2017

19:41
Tuchtrecht Advocaten
In de onderhavige zaak heeft verweerster de minderjarige oudste dochter van klager en haar cliënte zonder toestemming van beide ouders...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Evenals de raad overweegt het hof dat het niet vanzelfsprekend is dat er een echtscheidingsconvenant (met daarin vervat een opschortende...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Verweerster beklaagt zich erover dat de raad buiten de rechtsstrijd is getreden door haar verwijten te maken over het onvoldoende schriftelijk...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Declaratie van advocaat is door civiele rechten getoetst en redelijk bevonden. Ook in tuchtrechtprocedure wodt zonder nadere motivering...
Tuchtrecht Advocaten
19:41
Tuchtrecht Advocaten
Verweerder is een Nederlandse advocaat, die adviseert over Duits recht. Wanneer in Duitsland wordt geprocedeerd werkt verweerder samen...
Tuchtrecht Advocaten

22 juni 2017

20:17
Tuchtrecht Advocaten
Verzet te laat ingediend; niet-ontvankelijk...
Tuchtrecht Advocaten
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Advocaten tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/advocaten