Drimble

Tuchtrecht Advocaten Tuchtrecht Advocaten

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMaatwerk NieuwsMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlRendero AdvocatuurRendero NotariaatSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

21 oktober 2016

20:16
Tuchtrecht Advocaten
Tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door niet adequaat te reageren en op te treden tijdens instructiefase deken en na dekenstandpunt....
Tuchtrecht Advocaten
20:16
Tuchtrecht Advocaten
Ook voor dekenbezwaren geldt de in artikel 46g, eerste lid, sub a Advocatenwet vervaltermijn, die in beginsel voor de deken gaat lopen...
Tuchtrecht Advocaten
20:16
Tuchtrecht Advocaten
Klacht deels niet-ontvankelijk omdat klaagster vanaf 2006 bekend was met het verzuim van verweerder en pas in 2015 een klacht heeft...
Tuchtrecht Advocaten

20 oktober 2016

12:01
Tuchtrecht Advocaten
Voorzitter heeft bij de beoordeling de juiste maatstaf toegepast en heeft acht geslagen op alle relevante omstandigheden van het geval....
Tuchtrecht Advocaten

18 oktober 2016

20:02
Tuchtrecht Advocaten
Klacht tegen eigen advocaat wegens kwaliteit dienstverlening wordt ook in hoger beroep ongegrond verklaard. Verweerster kan geen tuchtrechtelijk...
Tuchtrecht Advocaten
20:02
Tuchtrecht Advocaten
Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Klacht dat verweerder klager onrechtmatig heeft bedreigd in een aantal brieven, is ook in hoger...
Tuchtrecht Advocaten
20:02
Tuchtrecht Advocaten
Stelselmatig niet en/of niet tijdig gereageerd op verzoeken van de deken om een reactie op tegen verweerder ingediende klachten en jegens...
Tuchtrecht Advocaten
20:02
Tuchtrecht Advocaten
Niet gebleken tegenstrijdige belangenbehartiging. Wel gebrekkig met cliënten gecommuniceerd, waardoor onduidelijkheid is ontstaan...
Tuchtrecht Advocaten
20:02
Tuchtrecht Advocaten
Gelet op de door klager gebruikte en op elkaar gelijkende benamingen van zijn vennootschappen is het niet onbegrijpelijk dat het verweerder...
Tuchtrecht Advocaten
20:02
Tuchtrecht Advocaten
Ernstig jegens cliënte tekort geschoten door een tweetal incassodossiers niet ter hand te nemen ondanks aansporingen van cliënte...
Tuchtrecht Advocaten
20:02
Tuchtrecht Advocaten
Advocaat behoort overeenkomst van opdracht met daarin de afspraken omtrent de wijze van betaling schriftelijk vast te leggen. Dit geldt...
Tuchtrecht Advocaten
20:02
Tuchtrecht Advocaten
Verzoek ex. artikel 60b Advocatenwet toegewezen. Schorsing in de uitoefening van de praktijk voor onbepaalde tijd.
Tuchtrecht Advocaten

17 oktober 2016

20:12
Tuchtrecht Advocaten
Dekenbezwaren. Verweerster heeft in strijd gehandeld met artikel 46 Advocatenwet door zich in strijd met de door haar afgelegde eed herhaaldelijk...
Tuchtrecht Advocaten
20:12
Tuchtrecht Advocaten
Tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat verweerder heeft nagelaten de aard en de omvang van de opdracht deugdelijk schriftelijk...
Tuchtrecht Advocaten
20:12
Tuchtrecht Advocaten
Geen sprake van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen nu advocaat -na overleg met de deken- ontijdige terugtrekking vrijwel direct ongedaan...
Tuchtrecht Advocaten
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Advocaten tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/advocaten