Drimble

Tuchtrecht Advocaten Tuchtrecht Advocaten

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBijzonder StrafrechtBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris OnlineNovocatieOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad van StateRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtenstudieRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogNRC | RechtSchuldinfoSchulinck | OmgevingsrechtSchulinck | Sociaal DomeinThe Privacy OfficersTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | Magazine

15 oktober 2019

20:18
Tuchtrecht Advocaten
Advocaat heeft bij herhaling bij de wederpartij van haar cliënten zonder (vermelding van) een juridische grondslag aangedrongen...
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:18
Tuchtrecht Advocaten
Niet-ontvankelijk wegens verstrijken van de termijn ex. art. 46g.
☆ Tuchtrecht Advocaten

14 oktober 2019

20:13
Tuchtrecht Advocaten
Advocaat heeft processtukken ingediend zonder instemming van zijn cliënte. Advocaat heeft nagelaten de (gemachtigde van)...
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:13
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing. Klacht tegen advocaat wederpartij kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat verweerder de belangen van klaagster...
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:13
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing. Klacht over advocaat wederpartij. De klacht is kennelijk ongegrond. Niet is gebleken dat verweerster...
☆ Tuchtrecht Advocaten

11 oktober 2019

20:13
Tuchtrecht Advocaten
Niet gebleken dat advocaat bewust een offerte van een niet bij de KvK ingeschreven aannemer heeft meegezonden, met als doel...
☆ Tuchtrecht Advocaten

10 oktober 2019

20:17
Tuchtrecht Advocaten
Klacht over advocaat in zijn hoedanigheid van deken. Bij de behandeling van een gezamenlijke klacht van klager en de advocaat...
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:17
Tuchtrecht Advocaten
Advocaat heeft geen sluitende en gespecificeerde declaratie(s) voor door zijn cliënte betaalde voorschotten en evenmin een einddeclaratie...
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:17
Tuchtrecht Advocaten
Klacht over advocaat wederpartij. Klaagster is een gecertificeerde instelling als bedoeld in art. 1.1 Jeugdwet. Dochter en zoon...
☆ Tuchtrecht Advocaten

9 oktober 2019

20:14
Tuchtrecht Advocaten
Verzet is ongegrond. Of verweerder een betalingstoezegging heeft gedaan, is een civiel geschil; geen tuchtrechtelijke procedure.
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:14
Tuchtrecht Advocaten
Wraking. Artikel 513 Sv bepaalt dat het wrakingsverzoek dient te worden gedaan zodra de feiten of omstandigheden die aan het verzoek...
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:14
Tuchtrecht Advocaten
Klacht tegen voormalig advocaat. Verweerder is tegen klager opgetreden terwijl klager eerder zijn cliënt was en heeft geweigerd...
☆ Tuchtrecht Advocaten

7 oktober 2019

21:14
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat kennelijk ongegrond.
☆ Tuchtrecht Advocaten
14:14
Tuchtrecht Advocaten
Bij vervulling van de taak van de vereffenaar vertrouwen in de advocatuur niet geschaad. Kennelijk ongegrond.
☆ Tuchtrecht Advocaten

4 oktober 2019

20:16
Tuchtrecht Advocaten
Bij vervulling van de taak van vereffenaar vertrouwen in de advocatuur niet geschaad. Kennelijk ongegrond.
☆ Tuchtrecht Advocaten

30 september 2019

20:16
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing. Klacht over de eigen advocaat in alle onderdelen kennelijk ongegrond.
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:16
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat wederpartij kennelijk ongegrond. Verweerder mocht afgaan op de informatie...
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:16
Tuchtrecht Advocaten
Klacht over advocaat wederpartij. De klacht is kennelijk ongegrond. Niet is gebleken dat verweerder zonder toestemming van klager...
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:16
Tuchtrecht Advocaten
Klacht over de eigen advocaat. Klaagster is niet-ontvankelijk in haar klacht vanwege het verstrijken van de driejaarstermijn.
☆ Tuchtrecht Advocaten
20:16
Tuchtrecht Advocaten
Klacht over advocaat wederpartij. De klacht is kennelijk ongegrond. De klacht gaat in feite over een civielrechtelijk geschil....
☆ Tuchtrecht Advocaten
► Meer berichten van Tuchtrecht Advocaten tref je aan op hun website: http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/advocaten