Drimble

Tuchtrecht Advocaten Tuchtrecht Advocaten

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

24 april 2017

21:15
Tuchtrecht Advocaten
Verzoek aanwijzing van een advocaat. Het beklag is ongegrond, nu het hof in 2014 een beklag van klager tot aanwijzing van een advocaat...
Tuchtrecht Advocaten
21:15
Tuchtrecht Advocaten
Voorzittersbeslissing; klacht tegen klachtfunctionaris kennelijk ongegrond...
Tuchtrecht Advocaten
21:15
Tuchtrecht Advocaten
Kruisklachten tussen voormalig kantoorgenoten over onder andere het doorsturen van post. Klacht in conventie en in reconventie ongegrond.
Tuchtrecht Advocaten
21:15
Tuchtrecht Advocaten
Gegronde klacht over advocaat wederpartij. Verweerder heeft in strijd met Gedragsregel 15 gehandeld. Berisping en proceskostenveroordeling...
Tuchtrecht Advocaten
21:15
Tuchtrecht Advocaten
Ongegrond verzet...
Tuchtrecht Advocaten
21:15
Tuchtrecht Advocaten
Klacht advocaat wederpartij deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond.
Tuchtrecht Advocaten
21:15
Tuchtrecht Advocaten
Gegronde klacht advocaat wederpartij. Van verweerder had verwacht mogen worden dat hij het geschil buiten rechte zou oplossen. Hij heeft...
Tuchtrecht Advocaten
21:15
Tuchtrecht Advocaten
Verzet niet-ontvankelijk...
Tuchtrecht Advocaten

21 april 2017

20:00
Tuchtrecht Advocaten
Advocaat heeft zijn klacht dat een collega-advocaat zich negatief over hem heeft uitgelaten niet nader onderbouwd noch bewijs daarvan...
Tuchtrecht Advocaten

18 april 2017

19:26
Tuchtrecht Advocaten
De voorzitter is van oordeel dat verweerder de door klaagster opgedragen werkzaamheden op zorgvuldige wijze heeft verricht. Niet gebleken...
Tuchtrecht Advocaten

13 april 2017

19:34
Tuchtrecht Advocaten
Verzet. Klacht tegen advocatenkantoor slechts ontvankelijk wanneer de klacht te maken heeft met de organisatie van het advocatenkantoor...
Tuchtrecht Advocaten
19:34
Tuchtrecht Advocaten
Verzet ongegrond. Onduidelijk verzetschrift. Beoordeling verzet beperkt zich daarom tot wat klager tijdens zitting heeft toegelicht....
Tuchtrecht Advocaten
19:34
Tuchtrecht Advocaten
Verzet tegen voorzittersbeslissing ongegrond. Belang klager bij alsnog voeren (van volgens klager door verzekeraar toegezegde) procedure,...
Tuchtrecht Advocaten
19:34
Tuchtrecht Advocaten
Verzet ongegrond. Voorzitter is bij beoordeling van de klacht niet gehouden tot het horen van partijen of enig onderzoek. Geen verkeerde...
Tuchtrecht Advocaten
Rode PijlMeer berichten van Tuchtrecht Advocaten tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/advocaten