Drimble

Cassatieblog.nl Cassatieblog.nl

Over de civiele cassatierechtspraak in Nederland

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNotaris-onlineNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogSchuldinfoBigwobberTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieCentrale Raad van BeroepCollege van BeroepHoge Raad

23 januari 2018

19:15
Cassatieblog.nl
HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3263 Het hof is terecht ervan uitgegaan dat het voor de dwingende bewijskracht van een onderhandse...
☆ Cassatieblog.nl

22 januari 2018

12:17
Cassatieblog.nl
HR 22 december 2017 ECLI:NL:HR:2017:3262 Rekening en verantwoording door bewindvoerder meerderjarigenbewind dient na overlijden onderbewindgestelde... Ook op: Recht.NL
☆ Cassatieblog.nl

19 januari 2018

20:17
Cassatieblog.nl
HR 12 januari 2018 ECLI:NL:HR:2018:31 Het ontbreken van rechtsmacht ten aanzien van een echtscheidingsverzoek staat niet in de weg aan de bevoegdheid... Ook op: Recht.NL
☆ Cassatieblog.nl

11 januari 2018

18:15
Cassatieblog.nl
HR 17 november 2017 ECLI:NL:HR:2017:2902 (MBS / verweerders) De verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW is ook van toepassing op een vordering...
☆ Cassatieblog.nl
18:15
Cassatieblog.nl
HR 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3016 1) De raadsheer-commissaris heeft aan partijen (uitsluitend) voorgesteld om met de kamer...
☆ Cassatieblog.nl
17:15
Cassatieblog.nl
HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2901 Een redelijke toepassing van art. 7:461 BW brengt mee dat ingeval in het kader van een geneeskundige...
☆ Cassatieblog.nl
17:15
Cassatieblog.nl
HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:10 (eiseres tot cassatie / Primagaz) Het hervullen van een gastank waarop een merk van een ander...
☆ Cassatieblog.nl
11:15
Cassatieblog.nl
Met ingang van 1 januari 2018 publiceert het parket bij de Hoge Raad de conclusies van de advocaten-generaal in straf- en (grotendeels)... Ook op: Hoge Raad
☆ Cassatieblog.nl
10:15
Cassatieblog.nl
HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264 In het licht van HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076, geldt...
☆ Cassatieblog.nl

9 januari 2018

16:14
Cassatieblog.nl
HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3238 Tot de uitzonderingen op de zogeheten tweeconclusieregel behoort het geval dat de wederpartij...
☆ Cassatieblog.nl
15:15
Cassatieblog.nl
HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3253 Het in art. 67 Fw toegekende recht van hoger beroep tegen een beschikking van de rechter-commissaris...
☆ Cassatieblog.nl

8 januari 2018

16:15
Cassatieblog.nl
HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3268 Afsluiting van een WAM-verzekering nadat met een motorrijtuig een ongeval is veroorzaakt....
☆ Cassatieblog.nl

5 januari 2018

18:17
Cassatieblog.nl
HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3232 De Hoge Raad bevestigt dat de wettelijke rente over de schadevergoeding wegens kennelijk...
☆ Cassatieblog.nl
17:17
Cassatieblog.nl
HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3144 Caribische zaak. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is uitgegaan van een juiste rechtsopvatting...
☆ Cassatieblog.nl
17:17
Cassatieblog.nl
HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3248 Zekerheidsstelling voor de schadeloosstelling bij onteigening blijft alleen achterwege als daarvan...
☆ Cassatieblog.nl
► Meer berichten van Cassatieblog.nl tref je aan op hun homepage http://cassatieblog.nl