Drimble

Cassatieblog.nl Cassatieblog.nl

Over de civiele cassatierechtspraak in Nederland

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

24 februari 2017

14:00
Cassatieblog.nl
HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:133 De artikelen 18-21 EEX-Verordening (hierna: “EEX-Vo”) staan eraan in de weg dat toepassing...
Cassatieblog.nl

23 februari 2017

17:00
Cassatieblog.nl
HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:276 Onroerende zaken verkregen krachtens Italiaans erfrecht vallen, ingeval er geen uitsluitingsclausule... Ook op: Recht.NL
Cassatieblog.nl
14:18
Cassatieblog.nl
HR 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:210 (X/Dexia) Ook indien het hof van oordeel was dat in de stellingen van eiseres besloten lag dat de verbindend...
Cassatieblog.nl

22 februari 2017

11:17
Cassatieblog.nl
HR 3 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:165 Uit art. 5 Wet Bopz en de art. 5 en 6 EVRM vloeit noch in het algemeen, noch in dit geval voort...
Cassatieblog.nl
10:17
Cassatieblog.nl
HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2709 Onder omstandigheden kan een afweging van alle betrokken belangen meebrengen dat vervangende... Ook op: Recht.NL
Cassatieblog.nl

21 februari 2017

23:17
Cassatieblog.nl
HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:274 De (inmiddels vervallen) risicoverzwaringsregeling van art. 293 (oud) WvK is van regelend...
Cassatieblog.nl

19 februari 2017

15:01
Cassatieblog.nl
HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:269, 272, 280 en 284 1. Art. 270 lid 5 Rv (van Aruba, Sint Maarten, Curaçao of de BES-eilanden)...
Cassatieblog.nl
15:01
Cassatieblog.nl
HR 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:208 (Verzoeker/New India) Wanneer een zaak geheel verloren gaat doordat herstel niet mogelijk...
Cassatieblog.nl

17 februari 2017

15:15
Cassatieblog.nl
Het overzicht van lopende zaken vermeldt vijf nieuwe civiele zaken (afgezien van 2 fiscaal-rechtelijke zaken) waarin op grond van art....
Cassatieblog.nl

16 februari 2017

18:00
Cassatieblog.nl
HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:157 en ECLI:NL:HR:2017:163. Bij de verdeling van de draagkracht van een onderhoudsplichtige over...
Cassatieblog.nl
12:00
Cassatieblog.nl
HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:164 Prejudiciële vragen. De Hoge Raad geeft regels voor voordeelstoerekening in effectenleasezaken....
Cassatieblog.nl

14 februari 2017

12:18
Cassatieblog.nl
HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:144 Voor bekrachtiging van een onbevoegd in naam van een ander verrichte rechtshandeling (art.... Ook op: Recht.NL
Cassatieblog.nl
12:00
Cassatieblog.nl
HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142 en ECLI:NL:HR:2017:143 Het risicobeginsel bij onbevoegde vertegenwoordiging gaat niet zo ver dat het vertrouwe
Cassatieblog.nl

9 februari 2017

17:15
Cassatieblog.nl
HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:158 Een minderjarige kan een verzoek om benoeming van een bijzondere curator (art. 1:250 BW) indienen...
Cassatieblog.nl
17:15
Cassatieblog.nl
HR 27 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:95 (S´Energy B.V. / Delta N.V. c.s.) Voor een beroep op vernietiging wegens misbruik van omstandigheden... Ook op: Recht.NL
Cassatieblog.nl
Rode PijlMeer berichten van Cassatieblog.nl tref je aan op hun homepage http://cassatieblog.nl