Drimble

Cassatieblog.nl Cassatieblog.nl

Over de civiele cassatierechtspraak in Nederland

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNotaris-onlineNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

20 september 2017

15:15
Cassatieblog.nl
HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2360 Vordering tot vergoeding van volledige proceskosten wegens schending van de waarheidsplicht,...
Cassatieblog.nl

18 september 2017

15:15
Cassatieblog.nl
HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2363 (High Point / KPN) Het in art. 138 lid 3 EOV verankerde recht om in een nationale procedure...
Cassatieblog.nl
15:15
Cassatieblog.nl
HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2274 De verdeling van een nalatenschap is een rechtshandeling van de gezamenlijke erfgenamen die tot levering... Ook op: Recht.NL
Cassatieblog.nl
14:15
Cassatieblog.nl
HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2358 (Universal Music International / verweerder c.s.) Vervolg van de procedure na beantwoording...
Cassatieblog.nl
11:15
Cassatieblog.nl
HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:227 Een erfdienstbaarheid van licht houdt in dat het dienende erf lichtinval moet toelaten op het heersende...
Cassatieblog.nl

14 september 2017

16:18
Cassatieblog.nl
HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1281 (PTIF / Citicorp c.s.) en ECLI:NL:HR:2017:1280 (Oi Coop/ Citadel c.s.); HR 1 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2196
Cassatieblog.nl
16:18
Cassatieblog.nl
HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2270 (Eisers/School Vest) Door te oordelen dat de erfdienstbaarheid van weg mede strekt tot het gebruik...
Cassatieblog.nl
14:18
Cassatieblog.nl
De Hoge Raad heeft een protocol vastgesteld waarin de uitgangspunten neergelegd voor de deelname van raadsheren aan de behandeling...
Cassatieblog.nl

4 september 2017

13:16
Cassatieblog.nl
HR 1 september 2017 ECLI:NL:HR:2017:2226 Aan art. 1 lid 6 Wet Bopz kan niet de strekking worden toegekend dat voor een machtiging tot voortgezet... Ook op: Recht.NL
Cassatieblog.nl
12:16
Cassatieblog.nl
Mevrouw Mr M.L.C.C. Lückers wordt advocaat-generaal in het parket bij de Hoge Raad per 1 januari 2018. De ministerraad heeft besloten... Ook op: Min. van Veiligheid en Justitie
Cassatieblog.nl
10:16
Cassatieblog.nl
HR 1 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2225 De regel dat hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden “te rekenen van de dag van de uitspraa
Cassatieblog.nl

31 augustus 2017

14:17
Cassatieblog.nl
Het overzicht van lopende prejudiciële vraag-procedures vermeldt weer een aantal nieuwe civiele zaken waarin op grond van art. 392 Rv prejudiciële...
Cassatieblog.nl

21 augustus 2017

17:15
Cassatieblog.nl
HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1358 Het oordeel van het hof dat voor zover de roerende zaken níet kunnen worden geacht te behoren... Ook op: Recht.NL
Cassatieblog.nl
17:15
Cassatieblog.nl
HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1268 De hier te bespreken zaak speelt zich af op het landgoed Park Oud Wassenaar, een particulier landgoed...
Cassatieblog.nl

17 augustus 2017

22:16
Cassatieblog.nl
HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1344 Het Besluit BDU verkeer en vervoer en de Uitvoeringsregeling en beleidsregel verkeer en vervoer...
Cassatieblog.nl
Rode PijlMeer berichten van Cassatieblog.nl tref je aan op hun homepage http://cassatieblog.nl