Drimble

Recht.NL Recht.NL

Het internetportaal voor juristen.

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBijzonder StrafrechtBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris OnlineNovocatieOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad van StateRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtenstudieRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogNRC | RechtSchuldinfoSchulinck | OmgevingsrechtSchulinck | Sociaal DomeinThe Privacy OfficersTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | Magazine

14 oktober 2019

17:26
Recht.NL
Rechtbank Rotterdam boog zich over bijzondere situatie bij toepassing van de ´switch´ bij ontslag op staande...
☆ Recht.NL
17:26
Recht.NL
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een leerzaam arrest gewezen, waarin aanbestedingsrechtelijke leerstukken helder uiteengezet worden...
☆ Recht.NL
17:26
Recht.NL
Wanneer u een mondelinge overeenkomst sluit tot de aankoop van onroerend goed dient u het investeringsmoment goed vast te leggen,...
☆ Recht.NL
17:26
Recht.NL
Een voor de praktijk nuttige uitspraak over de VVGB. De rechtbank oordeelt dat het is toegestaan dat de ontwerp-VVGB door...
☆ Recht.NL
17:26
Recht.NL
Het ontslag van de statutair bestuurder in de onderhavige zaak was gebaseerd op seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte...
☆ Recht.NL
16:26
Recht.NL
De Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) voorziet in een nieuwe regeling voor de tenuitvoerlegging...
☆ Recht.NL
16:26
Recht.NL
Actiepunten voor 1 januari 2020. In een notendop: 1 Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie. 2 Aanbod...
☆ Recht.NL
14:26
Recht.NL
In de arresten Blue Taxi uit 2017 en FNV/Inretail uit 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een handhavingsstichting respectievelijk...
☆ Recht.NL
14:26
Recht.NL
Hof ´s-Hertogenbosch oordeelt dat een woning in aanbouw niet langer kwalificeert als eigen woning zodat de financieringsrente...
☆ Recht.NL

11 oktober 2019

18:25
Recht.NL
Wijziging van beleid kan leiden tot lastige situaties voor vergunningaanvragers. Bij het toepassen van nieuw beleid zijn...
☆ Recht.NL
18:25
Recht.NL
De Hoge Raad overweegt onder meer dat de in art. 6:82 en 6:83 BW vervatte hoofdregels en uitzonderingen omtrent ingebrekestelling...
☆ Recht.NL
18:25
Recht.NL
Aanbestedingsstukken bevatten vaak een regeling die voorziet in de situatie dat een inschrijver bij zijn inschrijving algemene...
☆ Recht.NL
18:25
Recht.NL
De onderhavige uitspraken laten zien dat zich tussen burgers en gemeenten regelmatig de vraag voordoet of sprake is van een overtreding....
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
Een rapport met aanbevelingen voor afvalwetgeving en de uitvoering daarvan, op weg naar een circulaire economie. Dit begint...
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
Een bedrijf verwijt een werknemer dat hij gebruik heeft gemaakt van gegevens - data, modellen en tools - wetende dat daarop...
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
Een huisarts zegde een terminale patiƫnt na een aanvankelijke weigering toe euthanasie te verlenen, maar liet enkele dagen...
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
Na de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020, krijgen (gemeente)ambtenaren een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke...
☆ Recht.NL
16:26
Recht.NL
De Hoge Raad oordeelt dat een schriftelijke kennisgeving van een vermindering van een aanslag en/of een boete niet gelijk...
☆ Recht.NL
15:26
Recht.NL
Onduidelijk is evenwel wat de omvang van de schade is voor de werkgever. Niet is komen vast te staan dat het bestaan van de WhatsAppgroep...
☆ Recht.NL

10 oktober 2019

18:27
Recht.NL
Dit ontwerp-wetsvoorstel geeft aan de hoogste bestuursrechters de mogelijkheid om anderen dan de direct betrokken partijen...
☆ Recht.NL
► Meer berichten van Recht.NL tref je aan op hun website: http://recht.nl