Drimble

Recht.NL Recht.NL

Het internetportaal voor juristen.

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris-onlineNovocatieOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtenstudieRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogSchuldinfoSchulinck | OmgevingsrechtSchulinck | Sociaal DomeinBigwobberTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | MagazineCassatieblog.nlMededingingRechtblog

14 augustus 2018

17:30
Recht.NL
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom van € 48.000 aan een bank opgelegd omdat men weigerde aan een inzageverzoek...
☆ Recht.NL
15:30
Recht.NL
De vraag naar de kleur van het opzet in het fiscale (straf)recht blijft onverminderd actueel. Dient het opzet van de verdachte...
☆ Recht.NL
09:30
Recht.NL
Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep...
☆ Recht.NL
09:30
Recht.NL
Een bewindvoerder klaagt namens een stel over de schuldhulpverlening die een gemeente heeft uitbesteed aan een gespecialiseerd...
☆ Recht.NL

13 augustus 2018

21:30
Recht.NL
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de driehoeksverhouding tussen retentor, curator en hypotheekhouder. Naast een algemeen...
☆ Recht.NL
21:30
Recht.NL
Hof Arnhem-Leeuwarden boog zich over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die in feite de gehele overeenkomst bevatten....
☆ Recht.NL

10 augustus 2018

13:26
Recht.NL
Natuurlijk kun je met een inkoper in discussie gaan over de inhoud van inkoopvoorwaarden (General Purchasing Terms of GPT),...
☆ Recht.NL
13:26
Recht.NL
Het kan voorkomen dat een mededingingsautoriteit een overname of fusie onvoorwaardelijk goedkeurt, ondanks het feit dat de mededinging...
☆ Recht.NL

9 augustus 2018

13:26
Recht.NL
Een stel dat tussen 2012 en 2015 een bijstandsuitkering ontving, moest het gehele over die periode ontvangen bedrag terugbetalen,...
☆ Recht.NL
13:26
Recht.NL
Welk rechtstelsel is van toepassing als een (overwegend) internationaal opererende werknemer een geschil krijgt met zijn/haar...
☆ Recht.NL
13:26
Recht.NL
Voor het plaatsen op een website van een foto die met toestemming van de auteur vrij toegankelijk was op een andere website...
☆ Recht.NL

8 augustus 2018

14:26
Recht.NL
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft een vordering afgewezen van een bewoner van de Amsterdamse binnenstad,...
☆ Recht.NL
14:26
Recht.NL
Als een werknemer ontslag wil nemen of als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moeten zij in principe de opzegtermijn...
☆ Recht.NL

7 augustus 2018

15:26
Recht.NL
Nederland heeft zich aangesloten bij het Europees Openbaar Ministerie, dat een rol zal spelen bij de bestrijding van fraude...
☆ Recht.NL
15:26
Recht.NL
Een rechter in opleiding bij de rechtbank Rotterdam scoorde bij een tussentijdse evaluatie een onvoldoende. Het bestuur had er weinig...
☆ Recht.NL
15:26
Recht.NL
De Europese Commissie heeft Goldman Sachs Group terecht aansprakelijk gehouden voor een kartelovertreding van een van haar...
☆ Recht.NL
15:26
Recht.NL
Als een belanghebbende in een fiscaal geschil ruim de tijd neemt om cruciale gronden van bezwaar en bewijsmiddelen aan te leveren,...
☆ Recht.NL

6 augustus 2018

20:26
Recht.NL
De belangrijkste les die uit deze uitspraak volgt is dat het ontoelaatbaar is om werkneemsters met zwangerschaps- en bevallingsverlof...
☆ Recht.NL
20:26
Recht.NL
De Raad van State past over het algemeen een strakke lijn toe als het gaat om de beginselplicht tot handhaving. Een uitzondering...
☆ Recht.NL
20:26
Recht.NL
Bij branchebeschermingsafspraken komt een vastgoedeigenaar met zijn koper (of huurder) van winkelruimte overeen dat hij in een winkelcentrum...
☆ Recht.NL
► Meer berichten van Recht.NL tref je aan op hun website: http://recht.nl