Recht.NL Recht.NL

Het internetportaal voor juristen.

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBijzonder StrafrechtBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensDe JuristIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris OnlineNOvA | AdvocatenordeOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad van StateRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogNRC | RechtSchuldinfoSchulinckTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | MagazineCassatieblog.nlRechtblog

27 juli 2021

18:26
Recht.NL
Op enig moment kwam een franchiseformule te eindigen en volgde afbouw. Waar moeten partijen dan rekening mee houden?...
☆ Recht.NL
18:26
Recht.NL
Het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid is volgens de Hoge Raad in het Deloitte-arrest bedoeld ´om een oplossing...
☆ Recht.NL
18:26
Recht.NL
Een bijzondere zaak over het verbinden van geluidsvoorschriften aan een omgevingsvergunning voor de bouw en het gebruik van een kerk....
☆ Recht.NL

26 juli 2021

15:26
Recht.NL
Een vakbond vordert voor de kantonrechter toegelaten te worden tot (nog niet gestarte) cao-onderhandelingen. De rechter wijst...
☆ Recht.NL
13:26
Recht.NL
2020 was het jaar van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De vraag was van meet...
☆ Recht.NL
12:26
Recht.NL
Verzekerden hebben zich aan enkele verplichtingen te houden. Deze zijn deels terug te vinden in titel 7.17 BW en verder veelal...
☆ Recht.NL
12:26
Recht.NL
Artikel 27 lid 1 onder e WOR verleent de ondernemingsraad het instemmingsrecht bij een regeling op het gebied van ontslagbeleid....
☆ Recht.NL
12:26
Recht.NL
Het maken van schriftelijke afspraken over de te verrichten herplaatsingsinspanningen (al dan niet bij aanvang van de arbeidsovereenkomst)...
☆ Recht.NL
11:26
Recht.NL
Het internationaal privaatrecht omarmt al geruime tijd de gedachte dat zwakkere partijen conflictenrechtelijk bescherming...
☆ Recht.NL

23 juli 2021

18:26
Recht.NL
Een faillissementsaanvraag op verzoek van een schuldeiser wordt toegewezen, indien (i) summierlijk blijkt van het vorderingsrecht...
☆ Recht.NL
18:26
Recht.NL
Deze zaak is in meerdere opzichten interessant. Een werkgever is met een medewerker sinds een in 2016 gegeven strafontslag...
☆ Recht.NL
18:26
Recht.NL
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft mobiele app TikTok een boete van € 750.000 opgelegd wegens het schenden van de privacy....
☆ Recht.NL
18:26
Recht.NL
Uit deze uitspraak blijkt dat de onteigeningsrechter oog heeft voor de moeilijke positie van de onteigende woningeigenaar...
☆ Recht.NL
17:26
Recht.NL
Corona-aspecten die bij het opstellen van overnamecontracten in aanmerking kunnen worden genomen.
☆ Recht.NL
17:26
Recht.NL
In dit e-book worden aandachtspunten besproken die komen kijken bij het (deels) thuiswerken, waarbij onder andere stilgestaan...
☆ Recht.NL
16:26
Recht.NL
Het instituut van de raadsheer-commissaris is na ruim acht jaar inmiddels ingeburgerd in het enquêterecht. In deze bijdrage...
☆ Recht.NL
16:26
Recht.NL
In 2020 heeft het gerechtshof ´s-Hertogenbosch geoordeeld dat een stichting aansprakelijk is voor de schade die een vrijwilliger...
☆ Recht.NL
13:26
Recht.NL
In een situatie waarin een nabestaande van een patiënt een klacht indient onderzoekt het tuchtcollege niet uit zichzelf...
☆ Recht.NL
13:26
Recht.NL
In deze annotatie wordt de EHRM-jurisprudentie over ontzetting van het kiesrecht uiteengezet. De zaak Miniscalco t. Italië...
☆ Recht.NL
13:26
Recht.NL
Zaken over situaties die betrekking hebben op COVID-19 en overheidsmaatregelen ter bestrijding van het virus vinden langzaam...
☆ Recht.NL
► Meer berichten van Recht.NL tref je aan op hun website: http://recht.nl