Drimble

Recht.NL Recht.NL

Het internetportaal voor juristen.

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

25 april 2017

18:17
Recht.NL
Bij de beoordeling van de vraag of door de verzekerde verzwegen feiten bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst voor de verzekeraar... Ook op: Assurantien Magazine
Recht.NL
18:17
Recht.NL
Over ruim een jaar wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. In de aanloop daar naar toe is de Autoriteit Persoonsgegevens...
Recht.NL
18:17
Recht.NL
Feyenoord verkocht Graziano Pellè aan Southampton voor € 10 miljoen. In de arbeidsovereenkomst was overeengekomen dat Pellè 10% van de transfersom
Recht.NL
17:47
Recht.NL
Een andere aanpak van scheidingszaken, waarbij één rechter de regie neemt en alle geschillen binnen een gezin behandelt, werkt. Dat blijkt...
Recht.NL
17:47
Recht.NL
Slachtoffers en daders in strafzaken kunnen in het hele land onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan. Officieren... Ook op: Rechtspraak
Recht.NL
16:17
Recht.NL
Eind 2016 aanvaardde raadsheer Ybo Buruma in Nijmegen de leerstoel Rechtsstaat, rechtsvorming en democratie met de oratie ´Wat...
Recht.NL
15:17
Recht.NL
De vraag of turboliquidatie ex. art. 2:19 lid 4 BW ook mogelijk moet zijn voor vennootschappen die uitsluitend schulden hebben lijkt...
Recht.NL
09:47
Recht.NL
Dit boek is geen theoretische beschouwing over het ontslagrecht. De doelstelling van het boek is zo nauw mogelijk te vertrekken vanuit...
Recht.NL
09:47
Recht.NL
Het ontslag op staande voet van een supermarktmedewerkster vanwege het nemen van een hap uit een donut wordt vernietigd. Hierbij spelen...
Recht.NL

24 april 2017

15:47
Recht.NL
In de onderstaande zaak stelt de rechter dat toepassing van een arbitragebeding niet in strijd is met art. 6 EVRM, dat een beroep op het beding...
Recht.NL
14:47
Recht.NL
Of een verklaring van geen bedenkingen wel of niet als een apart besluitonderdeel moet worden aangemerkt, kan van belang zijn in een juridische...
Recht.NL
13:48
Recht.NL
Met de invoering van de WWZ zijn sinds 1 juli 2015 de ontslaggronden limitatief bij wet voorgeschreven en is de ontslagvergoeding naar...
Recht.NL
13:17
Recht.NL
De nieuwe procedure deelgeschil loont. De rechter heeft voor het eerst een bedrag van 200.000,- euro toegekend wegens smartengeld voor...
Recht.NL

23 april 2017

18:17
Recht.NL
Een strafzaak wordt pas écht bijzonder als op enigerlei wijze herstelrecht is toegepast en dit waardevol is gebleken. In strafzaken...
Recht.NL

22 april 2017

11:44
Recht.NL
In het arrest Tennet/ABB doet de Hoge Raad voor het eerst zijn licht schijnen over doorberekening van kartelschade. Meer in het bijzonder...
Recht.NL
Rode PijlMeer berichten van Recht.NL tref je aan op hun homepage http://recht.nl