Drimble

Recht.NL Recht.NL

Het internetportaal voor juristen.

 Bronnen: AdvocatieBits of FreedomIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNovocatieOpenbaar MinisterieRecht.NLRechtspraakReclameboekExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenDe AdvocatenwijzerNJB | MagazineCassatieblog.nlDirk Zwager | Overheid en VastgoedMaatwerk NieuwsMededingingPwC | Diensten en sectorenRechtblogRechtennieuws.nlRendero AdvocatuurRendero NotariaatSOLV WeblogMin. van Veiligheid en JustitieHoge Raad

25 oktober 2016

14:15
Recht.NL
Een artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, inclusief een actueel overzicht van relevante jurisprudentie.
Recht.NL
14:15
Recht.NL
Jurisprudentie over falende IT-projecten laat zien dat het niet altijd eenvoudig is om contracten af te dwingen. Dit artikel analyseert...
Recht.NL
13:45
Recht.NL
De ontslagbrief vormt het fundament onder het ontslag op staande voet. Het opstellen van een goede brief waarin een ontslag op staande...
Recht.NL
13:45
Recht.NL
De vraag of een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt, is voornamelijk feitelijk van aard. In het geval de bestuurder...
Recht.NL
13:45
Recht.NL
Deze uitspraak geeft een duidelijk antwoord op de loondoorbetalingsplicht in het derde jaar. Verschuldigd is alleen het wettelijk minimum...
Recht.NL
13:45
Recht.NL
In deze beleidsregel is het UWV-beleid vastgelegd dat wordt gehanteerd bij de oplegging van een bestuurlijke boete. Een evenredige...
Recht.NL
13:45
Recht.NL
Het Hof van Justitie heeft een interessant arrest gewezen dat laat zien dat internet- en postorderapotheken in Europa flink aan de weg aan het timmere
Recht.NL
13:45
Recht.NL
Sinds 1 januari 2015 moet een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gemotiveerd worden. De motiveringsplicht...
Recht.NL
13:45
Recht.NL
Het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens is om bij eenmalige (niet-structurele) overtredingen van de privacywetgeving niet handhavend...
Recht.NL

24 oktober 2016

17:15
Recht.NL
Als de inspecteur merkt dat een belastingplichtige contante stortingen op een bankrekening doet zonder dat de herkomst van de bedragen... Ook op: Taxence
Recht.NL
17:15
Recht.NL
Voor erfbelasting die na 1 januari 2012 wordt geheven en niet wordt betaald door een erfgenaam is een executeur niet aansprakelijk...
Recht.NL
17:15
Recht.NL
Het aantal regels in de zorg neemt toe en er worden vele procedures gevoerd waarbij artsen en andere zorgprofessionals zijn betrokken....
Recht.NL
17:15
Recht.NL
Wiskundige Charlotte Vlek heeft een model ontwikkelde waarmee rechters de kracht van verschillende soorten bewijs tegen elkaar kunnen... Ook op: Mr. Online
Recht.NL

21 oktober 2016

18:15
Recht.NL
Informatie over de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017.
Recht.NL
13:45
Recht.NL
In deze uitspraak van de voorzieningenrechter te Groningen stond de vraag centraal of de werkgever eenzijdig de standplaats van een werknemer...
Recht.NL
Rode PijlMeer berichten van Recht.NL tref je aan op hun homepage http://recht.nl