Recht.NL Recht.NL

Het internetportaal voor juristen.

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBijzonder StrafrechtBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensDe JuristIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris OnlineNOvA | AdvocatenordeOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad van StateRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogNRC | RechtSchuldinfoSchulinckTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | MagazineCassatieblog.nlRechtblog

15 augustus 2022

17:25
Recht.NL
Eiser heeft ter onderbouwing van haar stellingen verwezen naar hyperlinks in een online omgeving. De kantonrechter stelt...
☆ Recht.NL
16:25
Recht.NL
Corona leidde tot talloze arbeidsrechtelijke vraagstukken, geschillen en procedures over onderwerpen als: - recht op loon...
☆ Recht.NL

13 augustus 2022

17:25
Recht.NL
In het Didam-arrest oordeelde de Hoge Raad dat overheidslichamen - afgezien van uitzonderingen - mededingingsruimte moeten...
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
De Executeur - indien aanwezig - is de centrale figuur in procedures voor en tegen nalatenschappen en is bij de vervulling...
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
In letselschadezaken is de aangesproken partij, veelal de verzekeraar, grotendeels afhankelijk van de inlichtingen die de benadeelde...
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
Toezicht op en controleren van thuiswerkers is lastig. Een systeem waarbij werknemers op afstand inloggen en activiteiten...
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
Het Hof van Justitie heeft een principiële uitspraak gewezen in het privacyrecht. Twee kwesties komen aan de orde: (1) wetten...
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
De enkele omstandigheid dat een werkgever zich ergert aan houding en gedrag van een werknemer en dat deze zich mogelijk te weinig...
☆ Recht.NL

12 augustus 2022

20:25
Recht.NL
Niet zelden stuiten buitenlandse curatoren bij de afwikkeling van het faillissement op Nederlandse entiteiten of bankrekeningen....
☆ Recht.NL
20:25
Recht.NL
Nadat een rechtspersoon is opgehouden te bestaan, kan het gebeuren dat toch nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo...
☆ Recht.NL
20:25
Recht.NL
Met ingang van 2 augustus 2022 is het ouderschapsverlof verruimd. Een goed moment om even de verschillende regels op een rij te zetten....
☆ Recht.NL
20:25
Recht.NL
De Wet Toekomst Pensioenen is in de maak. De ´uitkeringsovereenkomst´ bestaat straks niet meer, want voor iedere...
☆ Recht.NL
20:25
Recht.NL
Disfunctioneren is één van de lastigste ontslaggronden om aan te tonen. De kantonrechter bekeek in deze zaak het uitgebreide...
☆ Recht.NL
19:25
Recht.NL
De rechter oordeelt dat de werkgever voldoende heeft onderbouwd dat werknemer zonder deugdelijke grond geen gehoor heeft...
☆ Recht.NL
19:25
Recht.NL
Een overeenkomst waarbij iemand een handelsonderneming aan een ander overdraagt, verzet zich in de regel tegen een handelwijze...
☆ Recht.NL
19:25
Recht.NL
Volgens de curator heeft de bestuurder bij de aandelenoverdracht roekeloos gehandeld jegens de schuldeisers. Hij heeft de achtergrond...
☆ Recht.NL
18:25
Recht.NL
Een DGA liquideerde zijn onderneming op het moment dat de onderneming in rechte was betrokken. Enkele jaren later failleerde...
☆ Recht.NL
18:25
Recht.NL
Artikel 4:17 Awb bepaalt dat bestuursorganen een dwangsom verbeuren voor elke dag dat men in gebreke blijft bij uitblijven...
☆ Recht.NL
17:25
Recht.NL
De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt met zich dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee ook het Besluit...
☆ Recht.NL
16:26
Recht.NL
Wilt u dit najaar zo moeiteloos mogelijk voldoen aan de kwaliteitstoetseneis van de Orde van Advocaten? Samen met de Praktizijnsbibliotheek...
☆ Recht.NL
► Meer berichten van Recht.NL tref je aan op hun website: http://recht.nl