NJB | Magazine NJB | Magazine

Laatste magazine van Kluwer NJB

 Bronnen: AdvocatenbladAdvocatieBijzonder StrafrechtBits of FreedomCollege voor de Rechten van de MensDe JuristIE-Forum.nlITenRecht.nlIusmentisLife Sciences en Recht Mr. OnlineNJB - Nederlands JuristenbladNJCMNotaris OnlineNOvA | AdvocatenordeOmgevingswebOpen Access AdvocateOpenbaar MinisterieRaad van StateRaad voor de RechtspraakRecht.NLRechtspraakReclameboekVreemdelingenrecht BlogExpertisecentrum Europees RechtNJB BlogNRC | RechtSchuldinfoSchulinckTuchtrecht AdvocatenTuchtrecht NotarissenNJB | MagazineCassatieblog.nlRechtblog

30 november 2022

16:42
NJB | Magazine
Het voorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma zal naar alle waarschijnlijkheid...
☆ NJB | Magazine

23 november 2022

14:40
NJB | Magazine
De hoogste rechters besteden veel aandacht aan de coördinatie van bestuursrecht en privaatrecht. Dat levert mooie afstemmingsresultaten...
☆ NJB | Magazine

17 november 2022

12:41
NJB | Magazine
Detoegang tot het recht kan worden vergroot via onder andere third party litigation funding, resultaatsafhankelijke beloning...
☆ NJB | Magazine

9 november 2022

11:41
NJB | Magazine
Tijdens transnationale civiele procedures moet de rechter bepalen welk recht van toepassing is op het geschil. Conflictregels...
☆ NJB | Magazine

2 november 2022

13:41
NJB | Magazine
Geheimhoudingsbepalingen versterkt met boeteclausules in televisieproductiecontracten zijn gebruikelijk, toelaatbaar en nuttig,...
☆ NJB | Magazine

27 oktober 2022

12:41
NJB | Magazine
Consumentenrecht goed op stoom, algemenevoorwaardenrecht aangescherpt en grenzen aan ambtshalve toetsing. Staan de kelderluikcriteria...
☆ NJB | Magazine

20 oktober 2022

10:39
NJB | Magazine
De rechtsstaat is vol van pilots, verbetervoorstellen en ambities. Het Coalitieakkoord en de meeste mensen in Nederland verlangen...
☆ NJB | Magazine

5 oktober 2022

11:39
NJB | Magazine
Regievoering door de rechter zou aan voorspelbaarheid een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De intentie om beter te communiceren...
☆ NJB | Magazine

28 september 2022

10:39
NJB | Magazine
Het kabinet wil binnenkort het voorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma...
☆ NJB | Magazine

22 september 2022

14:39
NJB | Magazine
Een nader concept van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is inmiddels door de Afdeling advisering van de Raad van State...
☆ NJB | Magazine

14 september 2022

17:40
NJB | Magazine
De doelbewuste uitbreiding en intensivering van rioolwateronderzoek en de hierdoor onbedoeld ontstane data creep kunnen een inbreuk...
☆ NJB | Magazine

8 september 2022

15:40
NJB | Magazine
Aan de hand van drie aspecten wordt bezien of het mogelijk is tot enige gestructureerde gedachten te komen ten aanzien van de strafrechtelijke...
☆ NJB | Magazine

21 juli 2022

15:40
NJB | Magazine
Staatssecretaris Van Rij kwalificeerde de ongelijke behandeling van burgers door de Belastingdienst op grond van persoonskenmerken...
☆ NJB | Magazine

13 juli 2022

14:40
NJB | Magazine
Tegen strafrechtelijke normen in het strafrecht wordt anders aangekeken dan in het civiele recht. Waneer strafrechtelijke...
☆ NJB | Magazine

6 juli 2022

09:42
NJB | Magazine
Het is al langere tijd crisis in de sociale advocatuur. Bezuinigingen op de vergoedingen voor rechtsbijstand hebben de sociale...
☆ NJB | Magazine

29 juni 2022

14:40
NJB | Magazine
De afhandeling van de effectenleasezaken beloopt nu twintig jaar; de Hoge Raad heeft er meer dan vijftig arresten over gewezen....
☆ NJB | Magazine

22 juni 2022

10:40
NJB | Magazine
Waar de regering stelt dat de snelle machtsovername door de Taliban de oorzaak is van het falen van de evacuatie, wordt in dit artikel...
☆ NJB | Magazine

15 juni 2022

12:40
NJB | Magazine
Het strafrechtelijke principe van fair labelling houdt in dat delicten een accurate kwalificatie horen te krijgen, om zo een eerlijk...
☆ NJB | Magazine

8 juni 2022

11:38
NJB | Magazine
De zaakstoedeling dient met het oog op de rechterlijke onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter met bijzondere...
☆ NJB | Magazine

1 juni 2022

11:38
NJB | Magazine
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2022 van Anne Keirse & Vanessa Mak, ´Op de schommel tussen...
☆ NJB | Magazine
► Meer berichten van NJB | Magazine tref je aan op hun website: http://njb.nl/