Nijhuizum Video's

Videos op YouTube over Nijhuizum. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over nijhuizum

Video's over Nijhuizum

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Nijhuizum die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

Ooievaars op de molen bij Nijhuizum

Toegevoegd op 27 augustus 2019

Iedere avond komen een aantal ooievaars bij elkaar om op de molenwieken de nacht door te brengen.

Van Nijhuizum naar Oudega

Toegevoegd op 27 november 2015

Nijhuizumer feest New House City

Toegevoegd op 25 juni 2015

Nijhuizum dorpsfeest 1996 New House City bij familie Hornstra. Geweldig feest waarbij een ieder zich kleding had aangemeten zoals in de tijd van het wilde...

Dorpsfeest Nijhuizum 1992 bij Castelein

Toegevoegd op 21 juni 2015

Nijhuizum 1992 met het dorpsfeest in de tot nachtclub verbouwde boerderij van Castelein met live music en een biertap.

Nijhuizum 50 jaar Dorpsbelang en opening brug

Toegevoegd op 21 juni 2015

Nijhuizumer feest opening nieuwe brug en het 50 jarig bestaan van Dorpsbelang Nijhuizum.

Spinnekopmolen Nijhuizum

Toegevoegd op 8 april 2015

Malen op 8-11-2014. De molen had wat last van windbelemmering en draait daarom wat onregelmatig.

Stoomtrein bij Nijhuizum

Toegevoegd op 1 september 2014

Tijdens Dampend en Bruisend Sùdwest Fryslân kwam een stoomtrein (23 071 & 23 076) langs Nijhuizum. Geflimd vanuit de lucht!

Workum, Nijhuizum luchtbeelden

Toegevoegd op 1 september 2014

Korte ronde in Fryslân bij Workum en Nijhuizum. Veel buien in de omgeving, vandaar wat donker beeld.

Ritje op en neer door een besneeuwd Nijhuizum

Toegevoegd op 14 februari 2013

Het leek er even op dat deze winter de sneeuw aan noord Nederland voorbij zou gaan. Toch heeft het in de week van 21 januari 2013 gesneeuwd. Hier een...

Nijhuizum uit de oude doos deel 2

Toegevoegd op 20 juli 2012

Nijhuizum zoals het was in 1979.

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: