Drimble

Nijhuizum Video's

Videos op YouTube over Nijhuizum. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over nijhuizum

Video's over Nijhuizum

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Nijhuizum die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

Nijhuizum 50 Jaar Dorpsbelang En Opening Brug

Toegevoegd op 21 juni 2015

Nijhuizumer feest opening nieuwe brug en het 50 jarig bestaan van Dorpsbelang Nijhuizum.

Nijhuizum Uit De Oude Doos Deel 2

Toegevoegd op 20 juli 2012

Nijhuizum zoals het was in 1979.

Nijhuizum Uit De Oude Doos Deel 1

Toegevoegd op 20 juli 2012

Nijhuizum een dorp met zijn gewone dingen met dorpsfeesten maar ook beelden van de sneeuwstorm van 1979.

Van Nijhuizum Naar Oudega

Toegevoegd op 27 november 2015

Nijhuizumer Feest New House City

Toegevoegd op 25 juni 2015

Nijhuizum dorpsfeest 1996 New House City bij familie Hornstra. Geweldig feest waarbij een ieder zich kleding had aangemeten zoals in de tijd van het wilde ...

Dorpsfeest Nijhuizum 1995 Bij Galema

Toegevoegd op 22 juni 2015

Nijhuizum 1995 dorpsfeestje met soundmix show elementen.

Dorpsfeest Nijhuizum 1994 Bij Fopma

Toegevoegd op 21 juni 2015

Nijhuizum Dorpsfeest 1994 bij Fopma maar eerst een wedstrijd kano varen waarbij het er hard aan toe gaat.

Dorpsfeest Nijhuizum 1992 Bij Castelein

Toegevoegd op 21 juni 2015

Nijhuizum 1992 met het dorpsfeest in de tot nachtclub verbouwde boerderij van Castelein met live music en een biertap.

Spinnekopmolen Nijhuizum

Toegevoegd op 8 april 2015

Malen op 8-11-2014. De molen had wat last van windbelemmering en draait daarom wat onregelmatig.

Stoomtrein Bij Nijhuizum

Toegevoegd op 1 september 2014

Tijdens Dampend en Bruisend Sùdwest Fryslân kwam een stoomtrein (23 071 & 23 076) langs Nijhuizum. Geflimd vanuit de lucht!

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: