Drimble

Allingawier Video's

Videos op YouTube over Allingawier. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over allingawier

Video's over Allingawier

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Allingawier die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

REPO: Museumdorp Allingawier Luidt De Noodklok

Toegevoegd op 11 juli 2018

Er moet structurele financiële steun komen voor het Museumdorp Allingawier, anders dreigt er een einde te komen aan het Friese museumdorp. Het authentieke ...

2018 04 29 Museum Leeuwarden En Allingawier

Toegevoegd op 30 april 2018

Klik op HD 2018 04 29 Museum Leeuwarden en Allingawier.

Allingawier 2017 10 27 Filmpje

Toegevoegd op 27 oktober 2017

Fijn museum "ALLINGAWIER" Veel wordt anders.....Kijk!!! https://youtu.be/ejetwttc6dY.

Mooi Friesland, Van Allingawier Tot Gaasterland

Toegevoegd op 8 april 2016

Aldfaers Erf, een route langs mooie verstilde plaatsjes met in Allingawier een mooi museum. Het Sneek van de watersport, Woudsend kruispunt van ...

Allingawier

Toegevoegd op 30 september 2015

Drabbelkoeken makerij.

Mooi Nederland, Friesland Van Allingawier Tot Gaasterland

Toegevoegd op 19 september 2015

Allingawier met haar mooie museum was startpunt voor een tocht door Friesland. De prachtige tocht ging via Sneek, Woudsend, Balk en Sloten. Mooie natuur ...

ALLINGAWIER FRL. DORPSSTRAAT 13 GEREFORMEERDE 1893

Toegevoegd op 2 september 2015

FOTO EN AANZICHTKAART UIT ARCHIEF J.A.SCHIPPER ZAANDAM.

ALLINGAWIER FRL. KERKBUURT 23 NH.KERK WOORD EN BEELD 1635

Toegevoegd op 2 september 2015

FOTO UIT ARCHIEF J.A.SCHIPPER ZAANDAM OPNAMEDATUM 2010.

ALLINGAWIER FRL. DORPSSTRAAT 13 GEREFORMEERDE 1893

Toegevoegd op 2 september 2015

AANZICHTKAART UIT ARCHIEF J.A.SCHIPPER ZAANDAM.

Bezoekje Aan Allingawier 16 08 2015

Toegevoegd op 17 augustus 2015

Bezoekje aan Allingawier 16 08 2015 ©m.@bbinkfilm.

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: