Uitwellingerga Video's

Videos op YouTube over Uitwellingerga. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over uitwellingerga
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Video's over Uitwellingerga

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Uitwellingerga die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

Paseo a pie por Uitwellingerga y Oppenhuizen. Nl 29/08/2021

Toegevoegd op 30 oktober 2021

De Drachten a Uitwellingerga. Nl en AC 23/08/2021

Toegevoegd op 30 oktober 2021

De Uitwellingerga a Joure. Nl 27/08/2021

Toegevoegd op 26 oktober 2021

De Uitwellingerga a Sneek. Nl 28/08/2021

Toegevoegd op 23 oktober 2021

En bici por los alrededores de Uitwellingerga. Nl 25/08/2021

Toegevoegd op 15 september 2021

En bici por los alrededores de Uitwellingerga. Nl 24/08/2021

Toegevoegd op 10 september 2021

stukje varen sneek/uitwellingerga sneekermeer

Toegevoegd op 4 juni 2021

51 Hermeskerk Uitwellingerga

Toegevoegd op 6 maart 2021

Filmer Piet Sprik en organist Gerrit Venema zijn samen op pad geweest om alle kerkorgels te laten zien en horen. Tevens geeft...

Paseo en bici. Uitwellingerga - Sneekmaar. Frisia. NL. 30/09/2020

Toegevoegd op 1 oktober 2020

Ruta en bicicleta partiendo de Uitwellingerga y recorriendo el Sneekmaar, en Frisia. NL. Recorrido circular de 37 kms.

Paseo en bici. Uitwellingerga - Sneek - Ijlst. Frisia. NL. 28/09/2020

Toegevoegd op 1 oktober 2020

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: