Drimble

IJsbrechtum Video's

Videos op YouTube over IJsbrechtum. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over ijsbrechtum

Video's over IJsbrechtum

Hieronder staan de meest recente filmpjes over IJsbrechtum die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

Johannes De Wit (sterkste Man Stunts) Auto -trekken IJsbrechtum 1986

Toegevoegd op 17 oktober 2017

Johannes de Wit (sterkste man stunts) auto -trekken IJsbrechtum (1986-05-24). Rudolph Hendriksma.

Vrachtwagen Trekken IJsbrechtum 1992:

Toegevoegd op 20 maart 2017

Vrachtwagen trekken IJsbrechtum 1992: Tot 100kg: Jan de Jong. Gerrie Lageveen. Gerrit Rottinee. Danny Bijlsma. Durk Wagenaar. Pieter Hoekstra. Douwe ...

IJSBRECHTUM FRL. TSJERKEPAED 1 NH. ST.MARTINUS 1694

Toegevoegd op 13 november 2015

AANZICHTKAART UIT ARCHIEF J.A.SCHIPPER ZAANDAM.

Vrachtwagen Trekken IJsbrechtum 1992:

Toegevoegd op 21 maart 2017

Vrachtwagen trekken IJsbrechtum 1992: Tot 100kg: Jan de Jong. Gerrie Lageveen. Gerrit Rottinee. Danny Bijlsma. Durk Wagenaar. Pieter Hoekstra. Douwe ...

Bos Van IJsbrechtum Marten Visser Fix

Toegevoegd op 31 oktober 2016

Bos van Ijsbrechtum gedicht Marten Visser.

Eneco Tour Door IJsbrechtum

Toegevoegd op 19 september 2016

Eerste etappe van de Eneco tour 2016 door IJsbrechtum. Etappe Bolsward-Bolsward.

Uitbreiding Dorpskern IJsbrechtum

Toegevoegd op 14 oktober 2011

Bouwrijp maken terrein, aanleg en verbreding sloten.

11Steden Tocht :D IJSBRECHTUM__2008

Toegevoegd op 12 mei 2008

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: