Overlijdensberichten in Nijhuizum

Een lijst van overlijdensberichten in Nijhuizum. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over nijhuizum

Overlijdensberichten in Nijhuizum

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Nijhuizum

DatumNaam
16 jan 2020

Bernardus Sjoerd Zijlstra

6 februari 1939 (Nijhuizum) - 16 januari 2020 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
11 aug 2019

Egbert Kolk

17 september 1948 (Nijhuizum) - 11 augustus 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
25 jun 2019

Jan Klaren

26 maart 1948 (Nijhuizum) - 25 juni 2019 (Parrega)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
8 dec 2018

Jan Attema

2 september 1928 (Nijhuizum) - 8 december 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
3 mrt 2018

Gerard Dominicus Ketelaar

27 januari 1930 (Nijhuizum) - 3 maart 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
19 dec 2017

Ida Catharina Zantman-Bouwer

22 februari 1948 (Nijhuizum) - 19 december 2017 (Bergum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
3 sep 2015

Clazien (Clazina Anastasia) Ketelaar

22 oktober 1932 (Nijhuizum) - 3 september 2015 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: