Drimble

Britswert Video's

Videos op YouTube over Britswert. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over britswert

Video's over Britswert

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Britswert die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

Orgels S2019 E24 Kerk Britswert 930 06 19

Toegevoegd op 22 juli 2019

Toneel Trailer Lamelos Toanielferiening Vriendenkring Britswert-Wiuwert

Toegevoegd op 24 maart 2019

Trailer Lamelos Toneel Toaniel feriening Vriendenkring Britswert-Wiuwert https://nl-nl.facebook.com/toanielferieningvriendenkring/

Britswert (FRL) De Klok Van De Hervormde Kerk

Toegevoegd op 21 september 2018

Klok britswert De vorige luidklok was een Van Wou uit 1534. De klok die er nu in hangt is een van midwolda 1949. Gegoten midwolda Gietjaar 1949 Toonsoort ...

Bint Makelaardij - Buorren 13, Britswert

Toegevoegd op 24 mei 2018

Te koop.

Noordmans Maaiservice Britswert

Toegevoegd op 8 maart 2016

Bij ons draait het om nog meer service. Wij zijn werkzaam voor zowel bedrijven als particulieren. Door gebruik te maken van onze brede netwerk kunnen wij ...

Noordmans Maaiservice Britswert

Toegevoegd op 4 maart 2016

Voor nog meer service.

Stal Okkema Marathon In Britswert (H4)

Toegevoegd op 30 juli 2015

Britswert 2015 Obst 5

Toegevoegd op 14 juni 2015

Beschrijving.

Britswert 2015 Obst 7

Toegevoegd op 14 juni 2015

Beschrijving.

Britswert 2015 Obst 6

Toegevoegd op 14 juni 2015

Beschrijving.

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: