Drimble

Jutrijp Video's

Videos op YouTube over Jutrijp. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over jutrijp

Video's over Jutrijp

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Jutrijp die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

Camping 2011 - Jesse Speuren Jutrijp

Toegevoegd op 14 april 2019

Opkomst Darttoernooi 2019 Jutrijp Hommerts

Toegevoegd op 25 februari 2019

De opkomst van de spelers tijdens de halve finale en de finales van het darttoernooi 2019. Inclusief mastercaller Mats Gies.

Landelijk Wonen Bij Sneek Aan De Riperwei 30-A In Jutrijp.

Toegevoegd op 19 december 2018

Aangeboden door Struiksma Makelaars Sneek. Voor meer informatie over deze woning: of bezoek onze website: http://www.struiksmamakelaars.nl/

Brandstichting Pontje Krimwei Jutrijp

Toegevoegd op 27 november 2018

Kampen; Batavier Uit Jutrijp

Toegevoegd op 11 oktober 2018

20181011: Fryslan boppe! De Batavier uit Jutrijp vaart bij Kampen de IJssel af, en later op, want hij keert bij de loswal.

Krimwei 2 8623 XT Jutrijp

Toegevoegd op 8 oktober 2018

Te koop: Melkveebedrijf met grote huiskavel van ca. 76 ha (inklusief erf) en veldkavel van ca. 10 ha.

Koe Te Water Eiland Easterwimerts Jutrijp

Toegevoegd op 7 augustus 2018

De Wylgepleats - Jutrijp - Netherlands

Toegevoegd op 23 juli 2018

de Wylgepleats hotel city: Jutrijp - Country: Netherlands Address: Riperwei 12; zip code: 8623 XH De Wylgepleats is located in Jutrijp, along the famous ...

Sinnewar 3, Jutrijp

Toegevoegd op 1 maart 2018

Aangeboden door Makelaardij Sneek. Voor meer informatie over deze woning: http://www.makelaardijsneek.nl/social/?module=wonen&objectId=3835909 of ...

Sinnewar 3, Jutrijp

Toegevoegd op 16 december 2017

Aangeboden door Makelaardij Sneek. Voor meer informatie over deze woning: http://www.makelaardijsneek.nl/social/?module=wonen&objectId=3835909 of ...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: