Bestemmingsplannen Regio Heerenveen

Per gemeente: Heerenveen Opsterland

informatie alleen over regio heerenveen

Bestemmingsplannen in de regio

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Regio Heerenveen

DatumGemeenteTitel
13-10-2020HeerenveenHeerenveen, Kerkstraat – Nieuwstraat
bestemmingsplan | ontwerp
12-10-2020HeerenveenHeerenveen - Hoek Nieuwstraat en de Heideburen
bestemmingsplan | ontwerp
06-10-2020HeerenveenHeerenveen - K.R. Poststraat 44-46
bestemmingsplan | ontwerp
01-10-2020HeerenveenBestemmingsplan Poiesz en omgeving - Akkrum
bestemmingsplan | ontwerp
28-09-2020HeerenveenKromhoutsreed6Jubbega
omgevingsvergunning | ontwerp
18-08-2020HeerenveenBuitengebied - Schoterlandseweg 11 te Mildam
bestemmingsplan | ontwerp
11-08-2020OpsterlandWijzigingsplan Domela Nieuwenhuisweg 119 - Nij Beets
wijzigingsplan | ontwerp
11-08-2020OpsterlandDe Feart 16 - Ureterp
wijzigingsplan | ontwerp
01-07-2020HeerenveenOmgevingsvergunning herbouw woning Tijnjeweg 10 Gersloot
omgevingsvergunning | ontwerp
26-06-2020HeerenveenOmgevingsvergunning Venus 110 Heerenveen
omgevingsvergunning | ontwerp
26-06-2020HeerenveenHeerenveen - Van Riesenstraat
bestemmingsplan | ontwerp
25-06-2020HeerenveenOmgevingsvergunning De Dolten nabij nummer 3 (deel II) in Heerenveen
omgevingsvergunning | ontwerp
24-06-2020HeerenveenOV Belgische Wijk 20 Jubbega
omgevingsvergunning | ontwerp
24-06-2020HeerenveenOV IJntzelaan 4 Mildam
omgevingsvergunning | ontwerp
22-06-2020HeerenveenOmgevingsvergunning Langewijksweg 2 Bontebok
omgevingsvergunning | ontwerp
22-06-2020HeerenveenOmgevingsvergunning Schoterlandseweg 119 Oudehorne
omgevingsvergunning | ontwerp
09-06-2020OpsterlandVlaslaan - kindcentrum te Beetsterzwaag
bestemmingsplan | voorontwerp
08-06-2020HeerenveenSingel 23 te Jubbega
bestemmingsplan | ontwerp
02-06-2020HeerenveenTweede Wijzigingsplan Camping Tusken de Marren
wijzigingsplan | ontwerp
26-05-2020OpsterlandBeetsterzwaag Kom
bestemmingsplan | voorontwerp

Navigeer verder:

Per gemeente Bestemmingsplannen HeerenveenBestemmingsplannen Opsterland
Terug naarBestemmingsplannen Provincie FrieslandBestemmingsplannen Nederland

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: