Drimble

Bestemmingsplannen Regio Heerenveen

Per gemeente: Heerenveen Opsterland

informatie alleen over regio heerenveen

Bestemmingsplannen in de regio

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Regio Heerenveen

DatumGemeenteTitel
10-10-2018HeerenveenOmgevingsvergunning Marktweg 59 Oudeschoot
omgevingsvergunning | ontwerp
10-10-2018HeerenveenOmgevingsvergunning De Stripe 29 Akkrum
omgevingsvergunning | ontwerp
09-10-2018OpsterlandFûgelsang 21 - Jonkerslân (Jonkerslan)
wijzigingsplan | ontwerp
17-09-2018HeerenveenOmgevingsvergunning zonneweide nabij Birstum 7 en 9 Nes
omgevingsvergunning | ontwerp
14-09-2018HeerenveenOmgevingsvergunning Bij de Leijweg 15 Hoornsterzwaag
omgevingsvergunning | ontwerp
03-09-2018OpsterlandTjalling Harkeswei 81 - Wijnjewoude
wijzigingsplan | ontwerp
18-07-2018HeerenveenWijzigingsplan Camping Tusken de Marren
wijzigingsplan | ontwerp
11-07-2018HeerenveenHeerenveen - Gooilandlaan 57
bestemmingsplan | ontwerp
05-07-2018HeerenveenOmgevingsvergunnin Tweede Compagnonsweg 35 Oudehorne
omgevingsvergunning | ontwerp
27-06-2018OpsterlandVervangen driving range in Beetsterzwaag
omgevingsvergunning | ontwerp
27-06-2018OpsterlandZonnepark Skieppeleane
omgevingsvergunning | ontwerp
27-06-2018OpsterlandDrijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas
omgevingsvergunning | ontwerp
08-06-2018HeerenveenOmgevingsvergunning Oudeschouw naast 6 Akkrum
omgevingsvergunning | ontwerp
06-06-2018HeerenveenOmgevingsvergunning Pean 1 Nes
omgevingsvergunning | ontwerp
05-06-2018HeerenveenOmgevingsvergnning Poppenhúzen 8 Aldeboarn (Oldeboorn)
omgevingsvergunning | ontwerp
04-06-2018HeerenveenOmgevingsvergunning Heidemeer tegenover 24 Heerenveen
omgevingsvergunning | ontwerp
14-05-2018HeerenveenOmgevingsvergunning Rijksstraatweg 50 Haskerdijken
omgevingsvergunning | ontwerp
09-05-2018HeerenveenOmgevingsvergunning Belgische Wijk 4 Jubbega
omgevingsvergunning | ontwerp
09-05-2018OpsterlandSiegerswoude Kom
bestemmingsplan | voorontwerp
02-05-2018HeerenveenHeerenveen - Thorbeckestraat 3
bestemmingsplan | ontwerp

Navigeer verder:

Per gemeente Bestemmingsplannen HeerenveenBestemmingsplannen Opsterland
Terug naarBestemmingsplannen Provincie FrieslandBestemmingsplannen Nederland

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: